Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Hwb i gyllid Techniquest yn dod â gwyddoniaeth yn fyw

Bydd Techniquest a Techniquest Glyndŵr yn cael £1,300,600 a £349,400 gan Lywodraeth Cymru i ehangu ymhellach eu rhaglenni gwyddoniaeth a mathemateg ar gyfer ysgolion ymhellach.
Dydd Iau 05 Ebrill 2012

Mae Techniquest yng Nghaerdydd, a Techniquest Glyndŵr yn Wrecsam, yn darparu ystod o wasanaethau addysgol drwy arddangosfeydd rhyngweithiol a deunyddiau dysgu sydd ar gael ar safleoedd ledled Cymru a thrwy raglenni allgymorth ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd.

Bydd y cyllid a gyhoeddwyd heddiw yn galluogi’r ddwy ganolfan i gyflwyno rhaglenni sy’n cwmpasu sbectrwm llawn y cwricwlwm – o’r Cyfnod Sylfaen i ddysgu 14-19.

Am y tro cyntaf yn 2012-13, bydd Techniquest yn gweithredu ystod newydd ei diweddaru o raglenni theatr gwyddoniaeth ar gyfer ysgolion cynradd, sydd wedi eu teilwra i’r cwricwlwm ar gyfer dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2.  Mae’r rhain wedi eu cynllunio’n benodol i annog plant i ymchwilio ymhellach i’r pethau a gaiff eu dangos yn y brif arddangosfa.  Bydd athrawon yn cael camerâu digidol i gofnodi’r diwrnod y gellir wedyn eu defnyddio yn yr ysgol i gefnogi’r dysgu yn y dosbarth.

Yn y cyfamser, mae rhaglen waith Techniquest Glyndŵr yn cynnwys prosiect newydd ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 3 gyda’r nod o roi hwb i berfformiad Cymru yn y profion PISA.  Bydd hyn yn cynnwys dau ddiwrnod llawn o weithgareddau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) ar gyfer disgyblion mwy abl a thalentog ym mhob un o’r ysgolion uwchradd yn Wrecsam a Sir y Fflint (gan gyrraedd cyfanswm o 21 o ysgolion a bydd 1,890 o ddisgyblion yn elwa arnynt).

Bydd y rhaglen arall, a fydd yn canolbwyntio ar weithgareddau sy’n gysylltiedig â chyflogwyr ar gyfer pobl ifanc 14-16 mlwydd oed, yn cynnwys 30 o ysgolion ac yn cynnig cyfle i hyd at 1,500 o ddisgyblion.  Bydd yn cynnwys gweithdy sy’n gysylltiedig â’r diwydiant, gydag ymweliad ag un o weithleoedd y diwydiant i ddilyn, lle bydd y myfyrwyr yn gweld pobl broffesiynol wrth eu gwaith, gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o yrfaoedd STEM a hybu’r pynciau STEM sy’n cael eu hastudio ar lefel ôl-16.  

Dywedodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews:

"Un o brif nodau ein strategaeth Gwyddoniaeth i Gymru yw meithrin brwdfrydedd dros bynciau STEM o oedran ifanc.

"Bydd y cyllid rwyf yn ei gyhoeddi heddiw yn galluogi Techniquest a Techniquest Glyndŵr i fynd gam ymhellach wrth ennyn diddordeb disgyblion mewn pynciau STEM.

"Wrth ysgogi diddordeb disgyblion yn gynnar, gallwn sicrhau bod mwy o’n pobl ifanc yn mynd ati i ragori yn y maes hwn gan ystyried gwyddoniaeth, mathemateg, technoleg neu beirianneg fel sylfaen ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 05 Ebrill 2012 Programme for Government - Education Ysgolion Prifysgolion a cholegau Y Gogledd Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i