Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dirprwy Weinidog i gyfarfod â phobl ifanc a chyflogwyr yn y Gogledd i drafod sgiliau a swyddi

Heddiw bydd Jeff Cuthbert AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau, yn cyfarfod â phobl ifanc a chyflogwyr o bob rhan o’r Canolbarth a’r Gogledd i drafod dyfodol cymwysterau yng Nghymru a sut y dylid mynd ati i ddatblygu sgiliau.
Dydd Iau 29 Mawrth 2012

Byddan nhw’n cymryd rhan yn y Sgwrs Go Iawn a fydd yn cael ei chynnal heno yng Nghae Rasio Bangor Is-coed ger Wrecsam.

Bydd tua 55 o bobl ifanc o’r ysgolion isod yn cymryd rhan yn y drafodaeth:

 • Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff
 • Coleg Powys, y Drenewydd
 • Ysgol Uwchradd y Fflint
 • Ysgol Uwchradd Rhosnesni
 • Ysgol Uwchradd John Summers
 • Ysgol Uwchradd Darland

Byddan nhw’n ymuno â chyflogwyr a phobl broffesiynol sy’n gweithio ym maes addysg yn yr ardal i drafod sgiliau, cymwysterau a’r farchnad swyddi.

“Mae’r Sgwrs Go iawn yn gyfle gwych i ddod â phobl ifanc a busnesau at ei gilydd i drafod sgiliau a chymwysterau. Mae angen yr asedau pwysig hyn ar bobl ifanc er mwyn iddyn nhw fedru cystadlu yn y farchnad swyddi,” meddai’r Dirprwy Weinidog.  

“Mae mynd i’r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc yn parhau i fod yn un o’n prif flaenoriaethau. Fel Llywodraeth, mae’n rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i helpu’n pobl ifanc i gael swyddi.

“Yn ôl ym mis Medi, lansiais i Adolygiad o Gymwysterau ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 a 19 oed yng Nghymru,  er mwyn gweld a oes modd i ni symleiddio’r system. Ein gweledigaeth yw sicrhau bod gennym gymwysterau gwerthfawr a dealladwy sy’n diwallu anghenion Cymru.

“Mae’r cyfarfod yma heddiw yn gyfle i’r bobl y bydd yr adolygiad yn effeithio arnyn nhw gael dweud eu dweud.”

Nod yr Adolygiad yw nodi pa gymwysterau sydd fwyaf perthnasol a sicrhau bod y cymwysterau hynny:

 • ar gael i ddysgwyr;
 • yn rhai y mae pobl yn ymddiried ynddynt ac yn eu deall;
 • yn rhai ac iddynt werth gwirioneddol;
 • yn cynorthwyo pobl i wneud cynnydd yn eu dysgu ac i symud ymlaen i fyd cyflogaeth;
 • yn parhau i ateb y gofyn.

Bydd y Dirprwy Weinidog hefyd yn trafod gwaith yr Uned a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i ymdrin â Gwybodaeth am y Farchnad Lafur.  

Ychwanegodd:

“Rydyn ni’n gweithio i sicrhau bod gan bobl ifanc yr wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw i wneud penderfyniadau doeth, bod gan ddarparwyr yr wybodaeth angenrheidiol er mwyn cynllunio cyrsiau sy’n diwallu anghenion cyflogwyr ac unigolion, a bod yr wybodaeth y mae cyflogwyr yn ei rhoi i ni yn cael effaith wirioneddol.  

“Bellach, am y tro cyntaf, drwy ‘beta’, gwefan newydd Gyrfa Cymru, gall pobl ifanc gael gafael ar daflenni ffeithiau sy’n rhoi gwybodaeth lawn am yrfaoedd, gan gynnwys llwybrau gyrfa, swyddi gwag, gwybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael, a thueddiadau yn y gorffennol o ran cyflogau a’r swyddi a oedd ar gael.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 29 Mawrth 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2012
Ll M M I G S S
<< Meh   Aws >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i