Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£770,000 ar gyfer parhau â’r cynllun grantiau gwisg ysgol

Mae’r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, am neilltuo £770,000 yn 2012/13 i helpu teuluoedd sydd ar incwm isel i brynu gwisg ysgol i’w plant.
Dydd Llun 26 Mawrth 2012

Mae’r cynllun hwn yn benodol ar gyfer disgyblion sy’n dechrau mewn ysgol uwchradd ac sy’n gymwys i gael cinio am ddim. Mae hefyd ar gyfer disgyblion 11 oed, ar ddechrau’r flwyddyn ysgol, sy’n mynd i ysgol arbennig, lleoliad adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion ac sy’n gymwys i gael cinio am ddim.

Dyma’r adeg pan fydd rhieni’n wynebu’r gost fwyaf o ran prynu gwisg ysgol.

Dywedodd Leighton Andrews:

“Rydyn ni’n gwybod bod prynu gwisg ysgol newydd i blentyn sy’n dechrau yn yr ysgol uwchradd yn gallu bod yn ddrud. Heddiw dw i wedi cyhoeddi y bydd £105 ar gael i bob plentyn cymwys i helpu gyda’r costau hyn ar gyfer y flwyddyn ysgol 2012/2013.

“Mae ein cynllun wedi bod yn llwyddiant mawr yn y modd mae wedi helpu teuluoedd incwm isel i brynu gwisg ysgol i’w plant. Hoffwn annog teuluoedd sy’n gymwys i ymgeisio am grant o dan y cynllun trwy gysylltu â’u hawdurdod lleol cyn gynted â phosibl.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 26 Mawrth 2012 Programme for Government - Education Programme for Government - Tackling Poverty Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i