Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr Athro Steve Smith yn cael ei benodi’n gynghorydd arbenigol ar ddyfodol Sefydliadau Addysg Uwch yn Ne-ddwyrain Cymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod yr Athro Syr Steve Smith wedi’i benodi i gynorthwyo swyddogion i bwyso a mesur yr opsiynau, ynghyd â’r dystiolaeth gysylltiedig, ar gyfer creu un Sefydliad Addysg Uwch (AU) ôl-92 yn Ne-ddwyrain Cymru.
Dydd Iau 15 Mawrth 2012

Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau wrthi bellach yn cynnal trafodaethau uniongyrchol gyda’r sefydliadau y mae’r cynigion yn effeithio arnynt. Ac yntau’n un o Is-gangellorion blaenllaw y DU, bydd gan yr Athro Smith yr arbenigedd angenrheidiol i graffu ar yr amryfal gynigion a gaiff eu cyflwyno gan y sefydliadau.

Dywedodd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg:

“Cyflwynodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) achos cryf o blaid uno Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Phrifysgol Cymru, Casnewydd, a chefais fy argyhoeddi ganddo. Cyhoeddais ym mis Tachwedd ei bod yn fwriad gennyf dderbyn cynigion CCAUC, ar yr amod bod ymgynghori manwl â’r sefydliadau dan sylw. Mae trafodaethau’n cael eu cynnal gyda’r sefydliadau hynny ar hyn o bryd.  

“Mae’r profiad helaeth sydd gan yr Athro Smith o’r sector AU, a’r enw da sydd ganddo yn y maes, yn golygu ei fod yn ddelfrydol ar gyfer y rôl hon.

“Ar ôl iddo ymgymryd â nifer o swyddi yn y maes, mae ganddo brofiad eang iawn o’r sector AU. Mae’n Gyn-lywydd ar Universities UK ac, ers 2002, ef yw Is-ganghellor a Phrif Weithredwr Prifysgol Caerwysg.

“Mae ganddo ddealltwriaeth ddofn o’r materion sy’n effeithio at y sector AU ar draws y DU, ond mae, ar yr un pryd, yn ddigon pell oddi wrth y sector yma yng Nghymru i fedru bod yn wrthrychol.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 15 Mawrth 2012 Prifysgolion a cholegau Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2012
Ll M M I G S S
<< Ebr   Meh >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i