Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Rhagfyr 2011
Leighton Andrews, wedi cyhoeddi fanylion grantiau cymell Llywodraeth Cymru a fydd yn berthnasol i gyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon ôl-radd yn y flwyddyn academaidd 2012/13.
 
21 Rhagfyr 2011
Y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, yn cyhoeddi y bydd arholiad TGAU CBAC mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, a fyddai wedi cael ei gynnal ar 17 Ionawr 2012, yn cael ei ohirio hyd fis Mawrth.
 
20 Rhagfyr 2011
Mae Gweinidog Addysg a Sgiliau yn cyhoeddi y bydd adolygiad llawn yn cael ei gynnal o’r trefniadau asesu ar gyfer plant pan fyddant yn dechrau yn y Cyfnod Sylfaen.
 
14 Rhagfyr 2011
Mae’r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi bod adolygiad i’w gynnal o strwythur y farchnad cymwysterau cyffredinol yng Nghymru.
 
12 Rhagfyr 2011
Mae cynllun a gefnogir gan yr UE yn helpu miloedd o bobl ifanc ar draws De-orllewin Cymru i wella eu cyfleoedd i lwyddo.
 
08 Rhagfyr 2011
The Welsh Government has responded to claims some examiners from the WJECT gave teachers unfair advice on upcoming GCSEs questions.
 
08 Rhagfyr 2011
Heddiw, cafodd gwybodaeth bandio ar gyfer pob ysgol uwchradd yng Nghymru ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.
 
06 Rhagfyr 2011
Mae’r Dirprwy Weinidog Sgiliau wedi cyhoeddi enwau aelodau’r Bwrdd Prosiect Adolygu Cymwysterau 14-19.
 
05 Rhagfyr 2011
Y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, yn cyhoeddi fuddsoddiad o bron i £1.4 biliwn yn ein hysgolion dros gyfnod o saith mlynedd, fel rhan o Raglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.
 
29 Tachwedd 2011
Heddiw, mae’r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi datgelu cynigion ar gyfer dyfodol Addysg Uwch yng Nghymru, gan alw am sefydliadau cryf, cynaliadwy a llwyddiannus.
 
28 Tachwedd 2011
Gweinidog yn agor cyfleusterau o’r radd flaenaf yn Ysgol y Felin
 
28 Tachwedd 2011
Bydd canolfan alwedigaethol o’r radd flaenaf ar gyfer sgiliau adeiladu yn cael ei hagor yn swyddogol brynhawn heddiw gan y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews.
 
23 Tachwedd 2011
Fydd pob Athro Newydd Gymhwyso (ANG) yn cael y cyfle i ddilyn rhaglen Meistr fel rhan o’u cyfnod Sefydlu a’u Datblygiad Proffesiynol Cynnar o fis Medi 2012 ymlaen.
 
22 Tachwedd 2011
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd i rieni er mwyn esbonio’n glir sut y bydd bandio ysgolion yn gweithio yng Nghymru.
 
18 Tachwedd 2011
Mae’r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi dweud wrth gynrychiolwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru heddiw ei fod yn disgwyl i grwpiau consortia rhanbarthol ganfod gwerth £20 miliwn o adnoddau.
 
17 Tachwedd 2011
Wrth i Wythnos Gwrth-fwlio ddirwyn i ben, bydd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, yn ymweld â dwy ysgol sydd wedi gwneud cynnydd arbennig yn eu hymdrechion i fynd i’r afael â bwlio.
 
17 Tachwedd 2011
Mae’r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi siarad am y prif heriau sy’n wynebu ysgolion yng Nghymru.
 
16 Tachwedd 2011
Roedd seremoni Gwobrau Prentisiaethau Cymru yn dwyn ynghyd y goreuon ymhlith dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant sydd wedi dangos ymroddiad llwyr i ddatblygu sgiliau.
 
15 Tachwedd 2011
Mae Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, wedi pwysleisio’r rôl bwysig sydd gan ddisgyblion, athrawon, gofalwyr a rhieni i’w chwarae o ran mynd i’r afael â bwlio, a’i atal.
 
14 Tachwedd 2011
Mae Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, wedi amlinellu sut y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £3.6 biliwn er mwyn cynorthwyo myfyrwyr gydol tymor y Cynulliad hwn.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i