Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Fframwaith Newydd i godi safonau llythrennedd a rhifedd mewn ysgolion

Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, y bydd Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol statudol newydd yn cael ei gyflwyno ar gyfer holl ddysgwyr 5-14 oed mewn ysgolion ledled Cymru.
Dydd Mawrth 28 Mehefin 2011

Bydd y Fframwaith yn pennu’r canlyniadau blynyddol y disgwylir i ysgolion eu cyflawni o ran llythrennedd a rhifedd dysgwyr 5-14 oed.

Bydd hyn yn helpu athrawon ar draws y pynciau i gyd i wybod sut y dylent fynd ati i wella llythrennedd a rhifedd ledled y cwricwlwm er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn cael mwy o lwyddiant.

Bydd profion darllen a rhifedd penodol yn rhan bwysig o’r Fframwaith. Byddan nhw’n galluogi athrawon i nodi’n glir gynnydd a datblygiad sgiliau’r dysgwyr.

Yn y tymor hir, bydd y Fframwaith yn rhoi i athrawon yr wybodaeth y mae ei hangen arnynt i gynllunio eu rhaglenni addysgu, gan dynnu eu sylw at achosion lle mae angen rhagor o gymorth ar ddysgwyr sy’n ei chael yn anodd cadw i fyny.

Meddai Leighton Andrews:

“Dw i wedi datgan yn glir fy mwriad i wella safonau a pherfformiad yn gyffredinol, gan ganolbwyntio’n arbennig ar lythrennedd a rhifedd. Mae hynny’n hanfodol os ydyn ni am sicrhau bod pob plentyn yn cael y cyfle i wireddu ei botensial yn llawn.

“Sgiliau llythrennedd a rhifedd da yw conglfaen ein cynlluniau i wella addysg yng Nghymru. Bydd y Fframwaith a gyhoeddwyd heddiw yn helpu athrawon i sicrhau bod plant yn llwyddo ac yn cael y canlyniadau gwell a ddisgwylir.”

Cyflwynir y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol mewn ysgolion ym mis Medi 2012, a bydd ar waith ar draws Cymru gyfan erbyn 2013.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Addysg a sgiliau

Tagiau

Addysg a sgiliau 28 Mehefin 2011 Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2012
Ll M M I G S S
<< Mai   Gor >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i