Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant a chwaraeon

Tudalen 1 o 14 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
03 Chwefror 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ei menter ddiweddaraf ar gyfer aelodau’r Lluoedd Arfog a chyn aelodau.
 
27 Ionawr 2016
Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad annibynnol sy’n cynnig atebion ar gyfer diogelu ensembles Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru at y dyfodol.
 
18 Ionawr 2016
Heddiw, mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cyhoeddi y bydd Dr Carol Bell yn cael ei phenodi’n Is-lywydd i Fwrdd Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa.
 
08 Ionawr 2016
Bydd pedwar gwasanaeth archif yng Nghymru yn cael cyfanswm o dros £28,000 i wneud gwaith cadwraeth hanfodol ar eitemau yn ei casgliadau.
 
17 Rhagfyr 2015
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi cynllun newydd i ddiogelu mannau addoli ledled Cymru a chanfod ffyrdd o sicrhau y gallant barhau i fod yn rhan werthfawr o fywyd cymunedau.
 
11 Rhagfyr 2015
Syrcas NoFit State o Gymru fydd y syrcas gyfoes gyntaf i berfformio yn St. Ann’s Warehouse yn Efrog Newydd, a hynny yn rhannol oherwydd trefniant Nawdd gan Lywodraeth Cymru.
 
30 Tachwedd 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd un o’r cerfluniau eiconig o babis yn dod i Gymru, i’w arddangos yng Nghastell Caernarfon y flwyddyn nesaf.
 
26 Hydref 2015
Bydd adeiladau hanesyddol a chofebau rhyfel ar hyd a lled Cymru yn elwa ar gyllid o hyd at £1.2 miliwn i'w gwarchod, eu hadfer, a'u diweddaru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
 
22 Hydref 2015
Mae tri Ymddiriedolwr newydd wedi’u penodi i Fwrdd Ymddiriedolwyr Y Llyfrgell Genedaethol.
 
12 Hydref 2015
Mae’r gymnast o Gymru, Frankie Jones, yn annog plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn nifer o gemau hwyl dan do ac allan yn yr awyr agored hwn yn rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru.
 
30 Medi 2015
Bydd henebion mewn gwahanol rannau o Gymru yn elwa ar fwy na £121,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru i'w hadfer a'u gwarchod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
 
04 Medi 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun i gyhoeddi cerdyn llyfrgell i Gymru, byddai’n golygu y gallai pobl benthyg llyfr o un llyfrgell unrhyw le yn y wlad a’i ddychwelyd i unrhyw lyfrgell arall.
 
25 Awst 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn croesawu cyhoeddi adroddiad annibynnol ar ddarparu gwasanaethau amgueddfeydd lleol yng Nghymru yn y dyfodol.
 
04 Awst 2015
Mae Gweinidogion o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi addunedu gyda’i gilydd y byddant yn sicrhau bod buddiannau’r tair gweinyddiaeth ddatganoledig yn ganolog i dyfodol y BBC.
 
08 Gorffennaf 2015
Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Cymru’n barod am haf o ddigwyddiadau amrywiol iawn.
 
29 Mai 2015
Mae lleoliadau o bob cwr o Gymru yn cael eu gwahodd a’u hannog i wneud cais am y cyfle i arddangos y pabïau enwog a oedd yn Nhŵr Llundain yn flaenorol.
 
21 Mai 2015
Bydd y rhaglen Cyfuno: Trechu tlodi trwy ddiwylliant yn dwyn ynghyd Cymunedau yn Gyntaf a chyrff diwylliannol am y tro cyntaf.
 
Tudalen 1 o 14 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i