Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant a chwaraeon

Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
04 Awst 2015
Mae Gweinidogion o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi addunedu gyda’i gilydd y byddant yn sicrhau bod buddiannau’r tair gweinyddiaeth ddatganoledig yn ganolog i dyfodol y BBC.
 
08 Gorffennaf 2015
Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Cymru’n barod am haf o ddigwyddiadau amrywiol iawn.
 
29 Mai 2015
Mae lleoliadau o bob cwr o Gymru yn cael eu gwahodd a’u hannog i wneud cais am y cyfle i arddangos y pabïau enwog a oedd yn Nhŵr Llundain yn flaenorol.
 
21 Mai 2015
Bydd y rhaglen Cyfuno: Trechu tlodi trwy ddiwylliant yn dwyn ynghyd Cymunedau yn Gyntaf a chyrff diwylliannol am y tro cyntaf.
 
28 Ebrill 2015
Mae cymunedau yn cael eu hannog i fanteisio ar grantiau arbennig a gynigir gan Lywodraeth Cymru i atgyweirio a diogelu cofebion rhyfel cymunedol.
 
17 Ebrill 2015
Bydd amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ledled Cymru yn elwa ar bron i £2.7 miliwn yn y cylch diweddaraf o arian grant gan Lywodraeth Cymru.
 
09 Ebrill 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog yn croesawu'r ymateb positif gan y cyhoedd i'r cymorth a'r canllawiau newydd i gymunedau sy'n dymuno cymeryd cyfrifoldeb am gyfleusterau lleol sydd dan fygythiad. 
 
27 Mawrth 2015
Mae Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, wedi canmol llwyddiant ymgyrch i wneud pob plentyn yng Nghymru yn aelod o lyfrgell.
 
25 Mawrth 2015
Fe fydd cynllun benthyciadau di-log gwerth £5 miliwn yn wella cyfleusterau chwaraeon a hamdden lleol ledled Cymru ac annog mwy o bobl i fod yn egnïol.
 
24 Mawrth 2015
Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yn cyhoeddi bod pum aelod yn cael eu hailbenodi i Gyngor Celfyddydau Cymru.
 
17 Mawrth 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cadarnhau y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i ymchwilio i’r posibilrwydd bod Supporters Direct yn ehangu ei waith yng Nghymru.
 
09 Mawrth 2015
Bydd deddfwriaeth newydd ar gyfer Cymru yn unig yn gwarchod ein gorffennol yn well ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.
 
26 Chwefror 2015
Bydd canllawiau newydd yn helpu grwpiau cymunedol sy'n dymuno dod yn gyfrifol am reoli cyfleusterau lleol sydd dan fygythiad o gau
 
12 Chwefror 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi amlinellu ei weledigaeth uchelgeisiol i wneud Cymru y genedl fwyaf egnïol a chreadigol yn Ewrop.
 
06 Chwefror 2015
Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn ymrwymo i barhau i ddarparu gwasanaethau cymunedol o safon i ddefnyddwyr llyfrgelloedd.
 
28 Ionawr 2015
Camp hanesyddol ragorol tîm pêl-droed dan 16 oed Cymru yn ennill y Victory Shield yn cael ei ddathlu mewn derbyniad arbennig yn y Senedd.
 
20 Ionawr 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi amlinellu ei gynlluniau i gyflwyno, am y tro cyntaf, ddeddfwriaeth benodol i Gymru ar gyfer diogelu ein hamgylchedd hanesyddol
 
12 Ionawr 2015
Gwasanaethau archifau yn cael cyfanswm o £43,000 i wneud gwaith cadwraeth hanfodol ar eitemau sy'n fregus ac wedi eu difrodi.
 
Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2015
Ll M M I G S S
<< Gor    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i