Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant a chwaraeon

Tudalen 1 o 14 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
26 Hydref 2015
Bydd adeiladau hanesyddol a chofebau rhyfel ar hyd a lled Cymru yn elwa ar gyllid o hyd at £1.2 miliwn i'w gwarchod, eu hadfer, a'u diweddaru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
 
22 Hydref 2015
Mae tri Ymddiriedolwr newydd wedi’u penodi i Fwrdd Ymddiriedolwyr Y Llyfrgell Genedaethol.
 
12 Hydref 2015
Mae’r gymnast o Gymru, Frankie Jones, yn annog plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn nifer o gemau hwyl dan do ac allan yn yr awyr agored hwn yn rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru.
 
30 Medi 2015
Bydd henebion mewn gwahanol rannau o Gymru yn elwa ar fwy na £121,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru i'w hadfer a'u gwarchod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
 
04 Medi 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun i gyhoeddi cerdyn llyfrgell i Gymru, byddai’n golygu y gallai pobl benthyg llyfr o un llyfrgell unrhyw le yn y wlad a’i ddychwelyd i unrhyw lyfrgell arall.
 
25 Awst 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn croesawu cyhoeddi adroddiad annibynnol ar ddarparu gwasanaethau amgueddfeydd lleol yng Nghymru yn y dyfodol.
 
04 Awst 2015
Mae Gweinidogion o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi addunedu gyda’i gilydd y byddant yn sicrhau bod buddiannau’r tair gweinyddiaeth ddatganoledig yn ganolog i dyfodol y BBC.
 
08 Gorffennaf 2015
Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Cymru’n barod am haf o ddigwyddiadau amrywiol iawn.
 
29 Mai 2015
Mae lleoliadau o bob cwr o Gymru yn cael eu gwahodd a’u hannog i wneud cais am y cyfle i arddangos y pabïau enwog a oedd yn Nhŵr Llundain yn flaenorol.
 
21 Mai 2015
Bydd y rhaglen Cyfuno: Trechu tlodi trwy ddiwylliant yn dwyn ynghyd Cymunedau yn Gyntaf a chyrff diwylliannol am y tro cyntaf.
 
28 Ebrill 2015
Mae cymunedau yn cael eu hannog i fanteisio ar grantiau arbennig a gynigir gan Lywodraeth Cymru i atgyweirio a diogelu cofebion rhyfel cymunedol.
 
17 Ebrill 2015
Bydd amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ledled Cymru yn elwa ar bron i £2.7 miliwn yn y cylch diweddaraf o arian grant gan Lywodraeth Cymru.
 
09 Ebrill 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog yn croesawu'r ymateb positif gan y cyhoedd i'r cymorth a'r canllawiau newydd i gymunedau sy'n dymuno cymeryd cyfrifoldeb am gyfleusterau lleol sydd dan fygythiad. 
 
27 Mawrth 2015
Mae Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, wedi canmol llwyddiant ymgyrch i wneud pob plentyn yng Nghymru yn aelod o lyfrgell.
 
25 Mawrth 2015
Fe fydd cynllun benthyciadau di-log gwerth £5 miliwn yn wella cyfleusterau chwaraeon a hamdden lleol ledled Cymru ac annog mwy o bobl i fod yn egnïol.
 
24 Mawrth 2015
Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yn cyhoeddi bod pum aelod yn cael eu hailbenodi i Gyngor Celfyddydau Cymru.
 
17 Mawrth 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cadarnhau y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i ymchwilio i’r posibilrwydd bod Supporters Direct yn ehangu ei waith yng Nghymru.
 
09 Mawrth 2015
Bydd deddfwriaeth newydd ar gyfer Cymru yn unig yn gwarchod ein gorffennol yn well ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.
 
Tudalen 1 o 14 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2015
Ll M M I G S S
<< Hyd    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i