Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant a chwaraeon

Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Mawrth 2015
Fe fydd cynllun benthyciadau di-log gwerth £5 miliwn yn wella cyfleusterau chwaraeon a hamdden lleol ledled Cymru ac annog mwy o bobl i fod yn egnïol.
 
24 Mawrth 2015
Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yn cyhoeddi bod pum aelod yn cael eu hailbenodi i Gyngor Celfyddydau Cymru.
 
17 Mawrth 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cadarnhau y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i ymchwilio i’r posibilrwydd bod Supporters Direct yn ehangu ei waith yng Nghymru.
 
09 Mawrth 2015
Bydd deddfwriaeth newydd ar gyfer Cymru yn unig yn gwarchod ein gorffennol yn well ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.
 
26 Chwefror 2015
Bydd canllawiau newydd yn helpu grwpiau cymunedol sy'n dymuno dod yn gyfrifol am reoli cyfleusterau lleol sydd dan fygythiad o gau
 
12 Chwefror 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi amlinellu ei weledigaeth uchelgeisiol i wneud Cymru y genedl fwyaf egnïol a chreadigol yn Ewrop.
 
06 Chwefror 2015
Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn ymrwymo i barhau i ddarparu gwasanaethau cymunedol o safon i ddefnyddwyr llyfrgelloedd.
 
28 Ionawr 2015
Camp hanesyddol ragorol tîm pêl-droed dan 16 oed Cymru yn ennill y Victory Shield yn cael ei ddathlu mewn derbyniad arbennig yn y Senedd.
 
20 Ionawr 2015
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi amlinellu ei gynlluniau i gyflwyno, am y tro cyntaf, ddeddfwriaeth benodol i Gymru ar gyfer diogelu ein hamgylchedd hanesyddol
 
12 Ionawr 2015
Gwasanaethau archifau yn cael cyfanswm o £43,000 i wneud gwaith cadwraeth hanfodol ar eitemau sy'n fregus ac wedi eu difrodi.
 
10 Ionawr 2015
Mae arddangosfa i nodi canmlwyddiant y digwyddiad rhyfeddol hwnnw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, sef Cadoediad enwog Nadolig 1914, yn Castell Bodelwyddan.
 
11 Rhagfyr 2014
Mae nifer y bobl sy’n benthyca o lyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru wedi codi bron i 5% yn y 12 mis diwethaf – tra bo gweddill y Deyrnas Unedig at ei gilydd wedi gweld gostyngiad
 
09 Rhagfyr 2014
Y Dirprwy Weinidog Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn ymateb i'r Adolygiad Arbenigol o Lyfrgelloedd Cyhoeddus yng Nghymru.
 
13 Tachwedd 2014
Bydd amgueddfeydd o dan reolaeth newydd wrth i blant gymryd yr awenau i ddangos yr hyn y gallant ei gyflawni gyda’u brwdfrydedd, eu dychymyg a’u dyfeisgarwch.
 
11 Tachwedd 2014
Mae Ken Skates, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi ymateb i'r adroddiad arloesol, Diwylliant a Thlodi.
 
05 Tachwedd 2014
Mae Abertawe yn arwain y ffordd gyda prosiectau cymunedol sy’n caniatáu i’r rheini sy’n byw yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y ddinas fwynhau celf, diwylliant a threftadaeth.
 
29 Hydref 2014
Ken Skates, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn dymuno penblwydd hapus i Cadw yn 30 ac sôn am rhai o'i hoff atyniadau treftadaeth yng Nghymru.
 
24 Hydref 2014
Heddiw, bydd y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt yn ymuno â chyn-filwyr o 53fed Adran Troedfilwyr (Cymru) i goffau 70 mlynedd ers rhyddhau ‘s-Hertogenbosch
 
22 Hydref 2014
Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn galw am weddnewid i gwasanaethau llyfrgell ar ôl iddo gael adroddiad gan Adolygiad Arbenigol i Lyfrgelloedd Cyhoeddus.
 
09 Hydref 2014
Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn annog pobl i ddarganfod y trysorau sydd yn disgwyl amdanyn nhw yn eu hamgueddfa leol.
 
Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2015
Ll M M I G S S
<< Chw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i