Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant a chwaraeon

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
05 Ebrill 2016
Cynhadledd Treftadaeth y Byd y Deyrnas Unedig yn dod i Wynedd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Yr hydref hwn, bydd Cymru yn rhoi croeso i gynhadledd Treftadaeth y Byd y Deyrnas Unedig.
 
05 Ebrill 2016
Y Genedl yn cael medalau sy’n gysylltiedig â Brwydr Waterloo
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd y genedl yn cael dros saithdeg o arteffactau gwerthfawr, gan gynnwys medalau ac arwyddnodau prin sy’n gysylltiedig â Brwydr Waterloo yn lle treth etifeddiaeth.
 
31 Mawrth 2016
£2.3m ar gyfer llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau yng Nghymru'n elwa ar dros £2.3 miliwn o arian gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella eu gwasanaethau.
 
30 Mawrth 2016
Dirprwy Weinidog yn derbyn argymhellion adolygiad o amgueddfeydd lleol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno heddiw i ddatblygu argymhellion adroddiad annibynnol ar ddarparu gwasanaethau amgueddfeydd lleol yn y dyfodol yng Nghymru.
 
24 Mawrth 2016
Digwyddiad Athletau Mawreddog yng Nghymru ddydd Sadwrn y Pasg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Hanner Marathon yr IAAF/Prifysgol Caerdydd, a gynhelir ddydd Sadwrn y Pasg, yn un o'r digwyddiadau chwaraeon mwyaf a gynhaliwyd yng Nghymru.
 
23 Mawrth 2016
Mynediad i ddiwylliant ar flaenau eich bysedd trwy wasanaeth llyfrgell ddigidol newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Gwasanaeth llyfrgell ddigidol newydd yn galluogi pobl i lawrlwytho e-lyfrau, e-gylchgronau, e-lyfrau llafar, a llawer mwy pryd bynnag a lle bynnag y maent eisiau.
 
22 Mawrth 2016
Penodi Dr Paul Thomas yn Gadeirydd Chwaraeon Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Dr Paul Thomas wedi'i benodi yn Gadeirydd newydd Chwaraeon Cymru.
 
18 Mawrth 2016
Cyfleusterau chwaraeon yng Ngogledd Cymru yn cael budd o fenthyciad gwerth £2 filiwn gan Lywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd tri chyfleuster chwaraeon yng Ngogledd Cymru yn cael eu huwchraddio yn dilyn cais llwyddiannus am arian o dan Gynllun Benthyciad Cyfalaf Cyfleusterau Chwaraeon gwerth £5 miliwn Llywodraeth Cymru.
 
18 Mawrth 2016
Penodi Dr Phil George yn Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cyhoeddi mai Dr Phil George yw Cadeirydd newydd Cyngor Celfyddydau Cymru.
 
15 Mawrth 2016
Dirprwy Weinidog yn cyhoeddi penodiadau i Gyngor y Celfyddydau
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, wedi cyhoeddi bod tri aelod o'r Cyngor wedi'u hail-benodi i Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC).
 
15 Mawrth 2016
Adolygiad ar y gweill o’r cymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i lenyddiaeth
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd adolygiad annibynnol yn cael ei gynnal i edrych ar y cymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i lenyddiaeth a’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru.
 
10 Mawrth 2016
Gemau Cymru 2016 yn cael £55,000 gan Lywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cyhoeddi bod Gemau Cymru 2016 wedi cael £55,000 gan Lywodraeth Cymru.
 
07 Mawrth 2016
Prosiect arloesol yn chwalu rhwystrau ym maes diwylliant
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae rhaglen newydd arloesol sy’n defnyddio’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i gefnogi rhai o’n cymunedau mwyaf difreintiedig wedi llwyddo i ddenu dros 1,500 o bobl i gymryd rhan.
 
04 Mawrth 2016
Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £14 miliwn yn moderneiddio dros 100 o lyfrgelloedd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi dros £14 miliwn yn diweddaru a moderneiddio 100 a mwy o lyfrgelloedd cyhoeddus ledled Cymru.
 
19 Chwefror 2016
Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi canmol canolfan gelfyddydau ac arloesi Pontio, wrth iddi baratoi i lwyfannu ei drama Gymraeg fawr gyntaf.
 
12 Chwefror 2016
Penodi Llywydd newydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Rhodri Glyn Thomas wedi’i benodi’n Llywydd newydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
 
12 Chwefror 2016
Dros £100,000 ar gyfer henebion Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £100,000 i adfer a diogelu henebion ledled y wlad.
 
09 Chwefror 2016
Bil Hanesyddol – Deddfwriaeth newydd i ddiogelu hanes Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r ddeddfwriaeth Cymru-yn-unig gyntaf ar gyfer gwella sut y caiff amgylchedd hanesyddol unigryw’r genedl ei ddiogelu wedi cael ei basio gan y Cynulliad Cenedlaethol.
 
03 Chwefror 2016
Llywodraeth Cymru yn cyflwyno sesiynau nofio am ddim i’r Lluoedd Arfog
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ei menter ddiweddaraf ar gyfer aelodau’r Lluoedd Arfog a chyn aelodau.
 
27 Ionawr 2016
Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad annibynnol sy’n cynnig atebion ar gyfer diogelu ensembles Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru at y dyfodol.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i