Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant a chwaraeon

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Awst 2016
Ysgol Grove Park, wedi’i ddyfarnu’n  adeilad rhestredig a hynny am ansawdd a chymeriad ei nodweddion pensaernïol arbennig
 
26 Gorffennaf 2016
Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi ei fod am adolygu’r rhwydwaith o gyfleusterau chwaraeon er mwyn sicrhau y gall Cymru groesawu digwyddiadau mawr yn y dyfodol.
 
12 Gorffennaf 2016
Mae ymgynghoriad newydd wedi ei lansio sy'n amlinellu cynigion i gyflwyno mesurau ychwanegol i ategu Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016.
 
07 Gorffennaf 2016
Mae Prif Weinidog Cymru wedi canmol tîm pêl-droed Cymru, a’u cefnogwyr, am y ffordd y maen nhw wedi cynrychioli Cymru yn ystod twrnamaint cyffrous Euro 2016 yn Ffrainc.
 
06 Gorffennaf 2016
Heddiw, fel Noddwr Roald Dahl 100,  bydd Ei Huchelder Brenhinol, Duges Cernyw, yn cael blas ar y gweithgareddau sy’n digwydd yng Nghymru
 
30 Mehefin 2016
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi wedi cyhoeddi y bydd  £125,000 ar gael i ehangu rhaglen diwylliant a threftadaeth.
 
23 Mehefin 2016
Mae cefnogwyr pêl-droed Cymru sy'n teithio i Baris ar gyfer y gêm ddydd Sadwrn yn cael eu hannog i ymweld â stondin Croeso Cymru yn yr Hôtel de Ville cyn i'r gêm ddechrau.
 
22 Mehefin 2016
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yn hapus iawn i allu cadarnhau y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi mynediad am ddim
 
16 Mehefin 2016
Ar drothwy’r gêm bêl-droed a gynhelir rhwng Cymru a Lloegr, mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau fideo sy’n dangos chwech o henebion eiconig wedi’u goleuo’n goch fel arwydd o gefnogaeth i’r tîm.
 
16 Mehefin 2016
Mae Gŵyl flynyddol Gregynog yn dechrau heddiw gan ganolbwyntio’n arbennig ar y cysylltiadau rhwng Cymru a Lloegr.
 
13 Mehefin 2016
Mae Undeb Golff y Menywod wedi cyhoeddi y bydd cystadleuaeth y 41ain Cwpan Curtis yn cael ei gynnal yng Nglwb Golff Conwy ym mis Mehefin 2020.
 
08 Mehefin 2016
Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi datgan sut y bydd y wlad yn mynd ati i ddathlu’r achlysur pwysig hwn.
 
05 Ebrill 2016
Cynhadledd Treftadaeth y Byd y Deyrnas Unedig yn dod i Wynedd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Yr hydref hwn, bydd Cymru yn rhoi croeso i gynhadledd Treftadaeth y Byd y Deyrnas Unedig.
 
05 Ebrill 2016
Y Genedl yn cael medalau sy’n gysylltiedig â Brwydr Waterloo
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd y genedl yn cael dros saithdeg o arteffactau gwerthfawr, gan gynnwys medalau ac arwyddnodau prin sy’n gysylltiedig â Brwydr Waterloo yn lle treth etifeddiaeth.
 
31 Mawrth 2016
£2.3m ar gyfer llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau yng Nghymru'n elwa ar dros £2.3 miliwn o arian gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella eu gwasanaethau.
 
30 Mawrth 2016
Dirprwy Weinidog yn derbyn argymhellion adolygiad o amgueddfeydd lleol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cytuno heddiw i ddatblygu argymhellion adroddiad annibynnol ar ddarparu gwasanaethau amgueddfeydd lleol yn y dyfodol yng Nghymru.
 
24 Mawrth 2016
Digwyddiad Athletau Mawreddog yng Nghymru ddydd Sadwrn y Pasg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Hanner Marathon yr IAAF/Prifysgol Caerdydd, a gynhelir ddydd Sadwrn y Pasg, yn un o'r digwyddiadau chwaraeon mwyaf a gynhaliwyd yng Nghymru.
 
23 Mawrth 2016
Mynediad i ddiwylliant ar flaenau eich bysedd trwy wasanaeth llyfrgell ddigidol newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Gwasanaeth llyfrgell ddigidol newydd yn galluogi pobl i lawrlwytho e-lyfrau, e-gylchgronau, e-lyfrau llafar, a llawer mwy pryd bynnag a lle bynnag y maent eisiau.
 
22 Mawrth 2016
Penodi Dr Paul Thomas yn Gadeirydd Chwaraeon Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Dr Paul Thomas wedi'i benodi yn Gadeirydd newydd Chwaraeon Cymru.
 
18 Mawrth 2016
Cyfleusterau chwaraeon yng Ngogledd Cymru yn cael budd o fenthyciad gwerth £2 filiwn gan Lywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd tri chyfleuster chwaraeon yng Ngogledd Cymru yn cael eu huwchraddio yn dilyn cais llwyddiannus am arian o dan Gynllun Benthyciad Cyfalaf Cyfleusterau Chwaraeon gwerth £5 miliwn Llywodraeth Cymru.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2016
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i