Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tîm nofio Olympaidd yn falch eu bod wedi aros yng Nghymru

Ar ôl treulio’r wythnos ddiwethaf yn byw ac yn hyfforddi yng Nghaerdydd fel rhan o’u paratoadau ar gyfer y Gemau Olympaidd, mae tîm nofio Hong Kong wedi canu clodydd y gwersyll lle buon nhw’n hyfforddi cyn y Gemau.
Dydd Mercher 25 Gorffennaf 2012

Roedd y trefnwyr wedi gwneud argraff dda iawn ar y tîm nofio, sydd wedi’i leoli ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd, drwy eu bod wedi gwneud eu gorau glas drostyn nhw fel trefnu llety, cyfleusterau a chludiant. Roedden nhw hefyd yn gwerthfawrogi’r croeso cynnes gawson nhw ym mhob man.

Yn ôl Mr Chan Yu Hoi, Rheolwr y Tîm,

"Mae’n amlwg fod hwn yn gyfnod pwysig ym mharatoadau’n hathletwyr gan fod y Gemau brin wythnos i ffwrdd. Mae’r croeso a gawson ni, a’r cyfleusterau rydyn ni wedi bod yn eu defnyddio, wedi bod o’r radd flaenaf."

Yn ôl Huw Lewis, y Gweinidog Chwaraeon,

"Rydyn ni wedi gweithio’n galed i sicrhau bod timau yn dewis lleoli’u canolfan hyfforddiant yng Nghymru. Dyma gyfle gwerth chweil i ddatblygu ein cysylltiadau chwaraeon, addysgol a diwylliannol gyda’r gwledydd hyn. Dw i’n falch iawn o ddeall fod y tîm yn mwynhau eu harhosiad, ac rwy’n gobeithio’n fawr y byddan nhw, fan lleiaf, yn mynd ag atgofion pleserus o Gymru gyda nhw pan fyddan nhw’n mynd i Lundain yr wythnos nesaf. Dw i’n dymuno pob llwyddiant i’r tîm yn yr wythnosau nesaf hyn."

Yn ogystal â thîm nofio Hong Kong mae Seland Newydd, Trinidad a Tobago a Botswana hefyd ymhlith y 22 o dimau Olympaidd a Pharalympaidd sydd wedi dewis Cymru fel canolfan hyfforddi cyn y Gemau.

Yn ogystal â Phwll Rhyngwladol Caerdydd, mae Canolfan Athletau dan Do Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, a Stadiwm Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISS) hefyd ymhlith y cyfleusterau a gaiff eu defnyddio gan y timau sy’n aros yn y brifddinas.

Mae’r timau wedi dewis Cymru fel canolfan hyfforddi ar ôl pedair blynedd o waith caled gan swyddogion Llywodraeth Cymru. Roedd y broses yn golygu dangos bod gennym seilwaith chwaraeon ardderchog, bod ein cyfleusterau gystal ag unrhyw beth yn y byd, ein bod yn broffesiynol a bod yr arbenigedd priodol gan ein staff a rheolwyr y canolfannau. Roedden ni hefyd am bwysleisio natur groesawgar y Cymry yn gyffredinol.

Bydd y Gemau Olympaidd yn dechrau yng Nghaerdydd ddydd Mercher 25 Gorffennaf, gyda’r gemau pêl-droed yn Stadiwm y Mileniwm. Mae gan y ddinas dreftadaeth gyfoethog ym myd chwaraeon. Mae wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau chwaraeon rhyngwladol mawr gan gynnwys Rownd Derfynol Cwpan yr FA a Chyfres y Lludw, gan wneud enw iddi’i hun fel dinas flaenllaw ym myd chwaraeon lle mae cyfleusterau o’r radd flaenaf a stadia o safon byd eang.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Diwylliant a chwaraeon 25 Gorffennaf 2012 Gemau olympaidd 2012 Programme for Government - Culture and Heritage Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i