Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gemau’r Urdd yn Crisialu Ysbryd Gemau Llundain 2012

Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru wedi agor Gemau Cymru yn swyddogol. Dyma brosiect allweddol, sy’n deillio o’r Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd, i adael ôl parhaol ar chwaraeon yng Nghymru, ac mae wedi’i ysbrydoli gan Gemau Llundain 2012. Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yng Nghaerdydd.
Dydd Gwener 13 Gorffennaf 2012

Mae’r digwyddiad, sydd wedi’i drefnu gan Urdd Gobaith Cymru, wedi cael cyllid gwerth £60,000 dros dair blynedd gan Lywodraeth Cymru a £25,000 yn rhagor ar gyfer y gemau eleni i ddarparu trafnidiaeth, llety a dillad chwaraeon i’r athletwyr. Cafwyd cymorth ychwanegol drwy nawdd gan Coca-Cola Enterprises, Deloitte, Doodson Insurance, GE Aviation Wales, Cyngor Caerdydd a Phrifysgol Morgannwg.

Bydd tua 1,300 o athletwyr o bob cwr o Gymru yn cystadlu mewn 12 maes chwaraeon. Mae pob athletwr sy’n cystadlu wedi’i ddethol drwy gyfres o ddigwyddiadau chwaraeon a gynhaliwyd at y diben hwnnw neu maent wedi cael gwahoddiad i gystadlu, ar sail eu talent a’u potensial, gan y corff sy’n llywodraethu’r maes y maen nhw’n cystadlu ynddo.

Cynhelir y cystadlaethau mewn lleoliadau o safon fyd-eang yng Nghaerdydd gan gynnwys; Stadiwm Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd, Clwb Hwylio Caerdydd, Canolfan Dŵr Gwyn Caerdydd, Pwll Rhyngwladol Caerdydd a Chanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru. Bydd modd i’r cyhoedd wylio’r holl ddigwyddiadau chwaraeon yn Gemau Cymru, ac mae hynny’n cynnig cyfle unigryw i’r cyhoedd weld sêr chwaraeon y dyfodol o Gymru wrth eu gwaith. Yn y cyfamser, mae ‘Pentref Athletwyr’ wedi’i sefydlu ym Mhrifysgol Morgannwg yn Nhrefforest er mwyn rhoi profiad byw i’r athletwyr o’r hyn y gallant ei ddisgwyl pe baent yn cystadlu yn y Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd.

Eleni, bydd tri math o chwaraeon yn ymddangos am y tro cyntaf yn Gemau Cymru, a hynny’n rhoi cyfanswm o 12. Bydd Hwylio, Rhwyfo dan Do a Sboncen yn ymuno â’r chwaraeon a oedd yn sail i Gemau Cymru 2011 sef Gymnasteg, Nofio, Canŵio, Triathlon, Pêl-droed i Ferched, Rygbi 7 bob ochr, Pêl Rwyd, Boccia ac Athletau.

Prosiect blaenllaw yng Nghymru yw Gemau Cymru ac fe’i hysbrydolwyd gan Gemau Llundain 2012 i adael ôl parhaol ar chwaraeon yng Nghymru. Mae wedi cael Marc Ysbrydoli Llundain 2012 (y tro cyntaf i hyn ddigwydd yn achos y Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd) sy’n cydnabod y prosiectau hynny a fydd yn sicrhau y bydd y Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd yn gadael ôl parhaol ar chwaraeon yng Nghymru.

Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru:

"Braf yw gweld Gemau Cymru yn mynd o nerth i nerth. Eleni, bydd y digwyddiad yn cynnwys mwy o chwaraeon wrth i Hwylio, Rhwyfo a Sboncen ymuno â chwaraeon megis Boccia, Rygbi, Gymnasteg, Triathlon, Nofio ac Athletau.

" I fanteisio ar Gemau Llundain 2012, drwy raglenni fel hyn y bydd modd sicrhau ein bod yn gweld ôl parhaol ar chwaraeon a gwirfoddoli yng Nghymru."

"Mae Gemau Cymru yn rhoi profiad unigryw i sêr chwaraeon y dyfodol yng Nghymru gael blas ar y Gemau Olympaidd ac heb os bydd hynny’n eu rhoi mewn sefyllfa i fanteisio ar y newidiadau wrth iddynt anelu at ddod yn Olympiaid o Gymru ac yn sêr chwaraeon rhyngwladol y dyfodol."

Dywedodd Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth:

"Bydd Gemau Olympaidd 2012 yn rhoi cyfle arbennig i fanteisio ar y budd parhaol i’r economi a’r budd parhaol y bydd yn ei adael ar ei ôl ar chwaraeon a diwylliant. Rydw i’n falch bod un o’r cyfleoedd hynny sef Gemau Cymru yn rhoi llwyfan rhyngwladol i athletwyr ifanc Cymru arddangos eu talentau ac i brofi eu hunain yn erbyn eu cyfoedion mewn amgylchedd sy'n ymgorffori sawl maes chwaraeon. Mae’r ffaith i’r digwyddiad dyfu eleni yn glod mawr i’r Urdd, y noddwyr a Byrddau Llywodraethu Cenedlaethol y chwaraeon sydd ynghlwm wrth y fenter. Rydw i’n sicr y bydd yr holl athletwyr yn mwynhau’r penwythnos ac nid oes unrhyw amheuaeth gennyf y bydd sêr chwaraeon y dyfodol yn dod i’r amlwg."

Ychwanegodd Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr Urdd

"Rydym yn hynod falch o’r hyn yr ydym yn ei gynnig i’n pobl ifanc yng Nghymru yn sgil Gemau Cymru. Dyma’r tro cyntaf i rywbeth ar y raddfa hon gael ei gynnig yng Nghymru. Rydym wedi rhoi llwyfan cenedlaethol i’n ‘heisteddfodwyr’ ddisgleirio erioed ond bellach gallwn wneud yr un peth gyda’n sêr y dyfodol ym maes chwaraeon.

"Cafodd ychydig o’r cystadleuwyr a fu’n cystadlu y llynedd eu gweld gan sgowtiaid sy’n chwilio am dalent yn ystod y gystadleuaeth ac erbyn hyn maent yn cynrychioli eu gwlad yn y maes perthnasol. Mae hynny’n wych. Rydw i’n hyderus y bydd cystadleuwyr o safon gyffelyb unwaith eto eleni."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Urdd Gobaith Cymru

Tagiau

Diwylliant a chwaraeon 13 Gorffennaf 2012 Gemau olympaidd 2012 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i