Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth yn gweld sut mae cyllid Llywodraeth Cymru wedi helpu Abertyleri .

Mae Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth wedi ymweld ag Abertyleri heddiw i weld sut y mae cyllid Llywodraeth Cymru wedi helpu llyfrgell ac amgueddfa y dref i ddatblygu ei darpariaeth i’r cyhoedd.
Dydd Llun 11 Mehefin 2012
Y Gweinidog dros Dai, Adfywio a Threftadaeth, Huw Lews gyda gwirfoddolwyr yn Amgueddfa Abertileri
Y Gweinidog dros Dai, Adfywio a Threftadaeth, Huw Lews gyda gwirfoddolwyr yn Amgueddfa Abertileri

Aeth y Gweinidog i ymweld â llyfrgell Abertyleri yn gyntaf, sydd wedi cael ei hadnewyddu’n helaeth, diolch i gyllid o £300,000 gan raglen grant cyfalaf Llyfrgelloedd Dysgu Cymunedol Llywodraeth Cymru. Derbyniodd y llyfrgell y grant yn ystod 2009 -10 ac mae’r cynllun moderneiddio wedi cynnwys:

  • mynediad a chyfleusterau gwell i bobl anabl gan gynnwys lifft newydd, cyfleuster toiled anabl ar y llawr gwaelod, ramp mynediad newydd i’r prif lyfrgell a chownter ymholiadau newydd;
  • mae cyflwyno’r dechnoleg newydd yn golygu y gall gwsmeriaid logi eitemau a’u dychwelyd drostynt eu hunain; ail-leoli’r ystafell TG a gwella’r gweithfannau TG;
  • dodrefn newydd, gan gynnwys dodrefn newydd i blant;
  • arwyddion gwell y tu mewn a thu allan i’r llyfrgell; a
  • gwella’r amgylchedd o amgylch y llyfrgell gan gynnwys y grisiau a’r rheiliau.

Ers i’r gwaith gael ei gwblhau, mae’r llyfrgell wedi nodi ei bod yn haws i’r staff siarad â’r cwsmeriaid a’u helpu i ddefnyddio’r llyfrgell, a’r ystafell TG yn arbennig, a bod mwy o groeso i gwsmeriaid bellach i’r llyfrgell. Mae adnewyddu’r llyfrgell hefyd wedi golygu bod mwy o gyfle i weithio gyda phartneriaid, gan gynnwys y Brifysgol Agored ac amrywiol sefydliadau sydd bellach yn darparu clwb gweithio yn y llyfrgell.

Ymunodd y Gweinidog â’r grŵp storïau i blant bach, gan weld sesiwn Rhyngrwyd i Ddechreuwyr, o’r enw Clic Cyntaf.

Dywedodd:

"Mae’r hyn rydw i wedi’i weld yn Llyfrgell Abertyleri heddiw wedi creu argraff arnof. Mae’r cyfleusterau newydd yn golygu bod croeso gwell yn y llyfrgell a’i bod yn cynnig amrywiaeth ehangach o wasanaethau a mwy o help i’w chwsmeriaid. Dwi hefyd yn falch bod cyllid Llywodraeth Cymru wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i’r llyfrgell a’r gymuned sy’n ei defnyddio."

Dywedodd y Cynghorydd Hedley McCarthy, Arweinydd Cyngor Blaenau Gwent:

"Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i greu dyfodol mwy bywiog i gymunedau Blaenau Gwent. Dwi’n croesawu mentrau o’r fath ble y gallwn gydweithio â Llywodraeth Cymru i greu canlyniadau gwell i bobl leol."

Bu’r Gweinidog yn ymweld hefyd ag Abertyleri yn Hen Neuadd y Farchnad hefyd, gan gyfarfod y gwirfoddolwyr sy’n rhedeg yr amgueddfa.

Mae’r amgueddfa, sydd wedi derbyn £7,500 o gyllid Llywodraeth Cymru drwy gynllun grantiau bychain Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru, yn portreadu hanes y dref drwy arddangosfa’r amgueddfa sy’n cynnwys Oes y Cerrig, yr Oes Efydd, mythau a chwedlau, y Celtiaid a’r Rhufeiniaid, teithio rheilffordd, ffowndri haearn a gwaith tun, y diwydiant glo a’r Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd.

Meddai Mr Lewis:

"Mae gwirfoddolwyr fel y rhai sy’n rhedeg Amgueddfa Abertyleri yn ganolog i’r broses o gadw hanes lleol. Diolch iddyn nhw am y gwaith y maen nhw wedi’i wneud i wneud yn siŵr bod stori pobl Abertyleri yn cael ei chyflwyno i’r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd

Tagiau

Diwylliant a chwaraeon 11 Mehefin 2012 Programme for Government - Culture and Heritage Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i