Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Digwyddiadau Calan Mai Hudol dros benwythnos gŵyl y banc

Mae sesiynau adrodd straeon cyfareddol a theithiau o gapeli swynol, plastai hardd a chestyll hudol ymysg cyfres o ddigwyddiadau i’r teulu a gynhelir ledled safleoedd Cadw yng Nghymru dros benwythnos gŵyl y banc Calan Mai yn rhan o dymor twristaidd yr haf.
Dydd Gwener 04 Mai 2012

Derbynia 127 o safleoedd hanesyddol Cadw dros ddwy filiwn o ymwelwyr pob blwyddyn, a gyda dros 6,000 o flynyddoedd o hanes i’w archwilio ledled Cymru, mae Cadw yn disgwyl croesawu nifer sylweddol o bobl leol ac ymwelwyr dros benwythnos gŵyl y banc (5-7 Mai 2012).

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Mae safleoedd a phrofiadau treftadaeth yn gwneud cyfraniad arwyddocaol i werth £4.2 biliwn o wariant twristaidd yng Nghymru pob blwyddyn, gydag atyniadau naturiol, cestyll a safleoedd hanesyddol ar frig yr atyniadau a ymwelwyd gan 72% o’r ymwelwyr sy’n aros yng Nghymru.

Gall hoffwyr diwylliant a dilynwyr rygbi fwynhau teithiau tywysedig o amgylch Cestyll y Fflint a Talacharn neu archwilio Capel swynol y Rug a mynachdy tawel Valle Crucis.

I unrhyw un sy’n mwynhau celf Gymreig, bydd Oriel Giles ym Mhont-y-clun yn cynnal arddangosfa yn canolbwyntio ar henebion Cadw yng Nghastell Coch.

Gall plant fwynhau dathliad hudol o fywyd y Dywysoges Gwenllian, clywed hanesion o’i bywyd cyffrous a chreu gwisgoedd tywysoges yng Nghastell Cydweli.

Am ragor o wybodaeth ar ddigwyddiadau, ewch i wefan Cadw, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu ddilynwch @CadwWales ar Twitter.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Yr amgylchedd hanesyddol

Gwefannau

Cadw

Tagiau

Diwylliant a chwaraeon 04 Mai 2012 Programme for Government - Culture and Heritage Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i