Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gweinidog yn ymuno â’r dathliadau ysblennydd i ddod â’r Gemau Olympaidd i Gymru

Mae set o Gylchoedd Olympaidd wedi’u lansio heddiw o fewn y ffownten y tu allan i adeilad hanesyddol Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd – tri mis i’r diwrnod y bydd y ddinas yn cynnal digwyddiad chwaraeon cyntaf Gemau Olympaidd 2012 Llundain.
Dydd Mercher 25 Ebrill 2012

Ymunodd nifer o bwysigion a sêr y byd chwaraeon â Huw Lewis y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, yn ogystal â’r goreuon o fyd diwylliannol Cymru i lansio rhaglen lawn Gŵyl Llundain 2012 yng Nghymru.  

Meddai Mr Lewis,

“Gan bod y Gemau Olympaidd bellach ar fin digwydd, mae’r diddordeb a’r brwdfrydedd yn cynyddu, yn enwedig yma yng Nghymru, ble y byddwn yn cynnal gemau pêl droed, a ble y bydd nifer o athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd yn paratoi ar gyfer y Gemau.  Bydd y Cylchoedd Olympaidd yng Nghaerdydd a Gŵyl Llundain 2012 yng Nghymru, gyda’i ddigwyddiadau ledled y wlad, yn dod â blas o’r Gemau i Gymru ac yn helpu i gynnwys y genedl gyfan yn Llundain 2012.”  

Meddai Seb Coe, Cadeirydd Pwyllgor Trefnu Llundain y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd,

“Mae’r Cylchoedd Olympaidd yn symbol eiconig, sy’n ysbrydoli athletwyr ac yn uno pobl ledled y byd.  I athletwyr, maent yn cynrychioli penllanw miloedd o oriau  o hyfforddiant ac o gyrraedd y lefel uchaf ym myd chwaraeon.  Bydd y Cylchoedd hyn yn ysbrydoli trigolion Cymru ac ymwelwyr â Chymru, gan wneud iddynt edrych ymlaen at y Gemau Olympaidd sy’n cael eu cynnal ym Mhrydain, a bydd yn gefndir ysblennydd i ddathliadau Caerdydd, pan fydd yn cynnal un ar ddeg o gemau Pêl droed Olympaidd yn ystod yr haf.  Trwy eu lansio union dri mis cyn i Stadiwm y Mileniwm gynnal digwyddiad chwaraeon cyntaf Llundain 2012, maent yn dangos bod Cymru yn barod i groesawu’r byd.”  

Roedd Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Delme Bowen, y Masgot Olympaidd Wenlock a Jamie Baulch a enillodd fedal arian yn bresennol gyda’r Gweinidog wrth lansio’r Cylchoedd.  

Meddai Jamie, a enillodd ei fedal yng ngemau Atlanta fel rhan o dîm cyfnewid GB 4x400m,

“Gan fy mod yn dod o Gasnewydd, a mod i wedi profi awyrgylch y Gemau Olympaidd, rwy’n teimlo’n gyffrous iawn bod y Gemau Olympaidd a Gŵyl Llundain 2012 yn dod i Gymru.  Dim ond tri mis sydd bellach cyn y Gemau.  Roedd gweld y Cylchoedd Olympaidd heddiw a chlywed am y digwyddiadau diwylliannol gwych hyn sy’n cael eu cynnal wedi gwneud iddynt deimlo hyd yn oed yn nes. Alla i ddim aros!”  

Mae Gŵyl Llundain 2012 yn 12 wythnos o ddathliadau ledled y wlad o’r 21 Mehefin tan 9 Medi, gan gyfuno artistiaid amlwg ledled y byd gyda’r goreuon o Brydain.  Cynhelir 19 o wahanol ddigwyddiadau mewn 12 tref a phentref ledled Cymru dros 79 diwrnod yr ŵyl 12 wythnos.  

Meddai Ruth Mackenzie, Cyfarwyddwraig Gŵyl Llundain,

“Gwyneth Lewis, Kaite O’Reilly, Marc Rees, Scritti Politti – dim ond rhai o’r artistiaid gwych o Gymru sy’n cymryd rhan yng Ngŵyl Llundain 2012 yng Nghymru.  Byddant yn ymuno â doniau o safon ryngwladol ledled Prydain a’r byd i ddiddanu ac ysbrydoli’r genedl, ei phobl a’i hymwelwyr.  Bydd Cymru hefyd yn ymuno â nifer o ddigwyddiadau ledled Prydain yn ystod y dathliad 12 wythnos ysblennydd sy’n rhedeg o’r 21 Mehefin tan 9 Medi.  Gorau oll, mae nifer o’r dathliadau hyn yn rhad ac am ddim.  Hoffwn ddiolch i’n Prif Bartneriaid BP a BT, y Prif Gyllidwyr Cyngor Celfyddydau Lloegr, Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth y DU a Dosbarthwr y Loteri Olympaidd, ac wrth gwrs Gyngor Celfyddydau Cymru am wneud hyn yn bosib.”  

Meddai Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru,

“Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch o fod yn brif bartner wrth ddarparu Gŵyl Llundain 2012 yng Nghymru.  Nod y rhaglen uchelgeisiol hon o ddigwyddiadau a gweithgareddau yw ysbrydoli a chysylltu â’r genedl i ddarparu etifeddiaeth barhaus y tu hwnt i’r Gemau Olympaidd eu hunain.  Mae’r amrywiaeth eang o weithgareddau sy’n digwydd yng Nghymru yn siŵr o gyffroi y genedl gyfan, gan ddod â gwerthoedd y Gemau Olympaidd i’n cymunedau, sy’n amrywiol o ran diwylliant a iaith.”  

Mae cannoedd o gyfleoedd cyffrous eraill ledled Prydain yn gysylltiedig â Gŵyl Llundain 2012.  Mae’r rhaglen lawn yn cael ei lansio yfory, dydd Iau 26 Ebrill, yn Llundain.  Bydd taflen swyddogol Llundain 2012 ar gael o wefan Gŵyl 2012 Llundain.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Diwylliant a chwaraeon 25 Ebrill 2012 Gemau olympaidd 2012 Programme for Government - Culture and Heritage Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i