Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gorsafoedd radio cymunedol i dderbyn £100,000

Mae gorsafoedd radio lleol ledled Cymru yn mynd i dderbyn £100,000 oddi wrth Lywodraeth Cymru i’w helpu i barhau i chwarae rôl werthfawr yn eu cymunedau.
Dydd Mawrth 10 Ebrill 2012

Gorsafoedd bach, di-elw yw gorsafoedd radio cymunedol er budd y cyhoedd neu gymunedau penodol, ac er mantais gymdeithasol.

Dewiswyd wyth gorsaf radio gymunedol am eu hymrwymiad i’r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu. Fe gawson nhw eu hasesu mewn nifer o feysydd: hyrwyddo hyfforddiant a menter gymdeithasol ar gyfer pobl sydd dan anfantais ac sy’n agored i niwed, hybu dulliau iach o fyw, a chryfhau hunaniaeth ddiwylliannol a ieithyddol.

Dywedodd Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth,

“Dwi’n falch ein bod ni’n gallu cefnogi’r gorsafoedd radio hyn sy’n chwarae rôl hollbwysig. Maen nhw’n trafod y materion sy’n effeithio ar y bobl sy’n byw yn eu cymunedau. Maen nhw hefyd yn creu cyfleoedd iddyn nhw feithrin sgiliau newydd, a chael gwaith mewn rhai achosion. Mae llawer yn gwneud gwaith da o ran hyrwyddo ffyrdd iach o fyw, y Gymraeg a menter gymdeithasol. Fe hoffwn i hefyd longyfarch yn bersonol y rheini sy’n gwneud gwaith mor wych o ofalu bod y gorsafoedd hyn yn parhau i ffynnu a diddanu.”

Dyma’r wyth gorsaf radio a gafodd grantiau:

  • bydd GTFM ym Mhontypridd yn derbyn £16,000
  • bydd BRFM ym Mlaenau Gwent yn derbyn £16,500
  • bydd Tudno FM yn Llandudno yn derbyn £13,400
  • bydd Point FM yn y Rhyl yn derbyn £10,000
  • bydd Calon FM yn Wrecsam yn derbyn £18,000
  • bydd Radio Cardiff yn derbyn £5,500
  • bydd Tircoed yn derbyn £5,500
  • bydd Bro Radio ym Mro Morgannwg yn derbyn £15,000.
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Diwylliant a chwaraeon 10 Ebrill 2012 Cydlyniant cymunedol Programme for Government - Culture and Heritage Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i