Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Arddangosfa’n dod â hanes Cymru yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd yn fyw

Cyfraniad Cymru i’r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd sydd dan sylw mewn arddangosfa newydd sy’n cydredeg yng Nghasnewydd ac Aberystwyth.
Dydd Mawrth 10 Ebrill 2012

Cynhelir arddangosfa Dilyn y Fflam yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ac yng Nghanolfan Celfyddydau Glan yr Afon yng Nghasnewydd tan 16 Mehefin. Mae’n adrodd hanes diddorol yr athletwyr o Gymru sydd wedi cymryd rhan yn y Gemau Olympaidd ers i’r gemau modern cyntaf gael eu cynnal ym 1896, a hefyd ers y Gemau Paralympaidd cyntaf ym 1948 – sef y tro diwethaf i’r Gemau gael eu cynnal yn Llundain.  

Mae’r arddangosfa eisoes wedi ymweld ag Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd, Llandudno a Chaergybi, a bydd yn Wrecsam rhwng 27 Mehefin a 15 Medi. Mae’n rhan o’r Olympiad Diwylliannol, sef rhaglen ehangach o ddigwyddiadau diwylliannol a gynhelir ledled Cymru i nodi Gemau Olympaidd Llundain.

Mae’n dathlu campau athletwyr enwog fel y nofiwr a chwaraewr polo dŵr a anwyd yng Nghaerdydd, Paulo Radmilovic, a enillodd bedair medal aur rhwng 1908 a 1920; Lynn ‘the Leap’ Davies; y neidiwr ceffylau David Broome a’r Fonesig Tanni Grey Thompson, athletwraig Baralympaidd fwyaf llwyddiannus Prydain, yn ogystal ag athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd mwy diweddar Cymru, fel Nicole Cooke, Geraint Thomas, Tom James, Simon Richardson a Dave Roberts, pob un ohonynt wedi ennill medalau yn Beijing. Mae’r gwahanol leoliadau yn rhoi lle blaenllaw i waith celf gan blant lleol sy’n portreadu eu harwyr.

Hefyd yn yr arddangosfa, mae ffilm a miwsig dramatig sydd wedi’u cynhyrchu’n arbennig ar ei chyfer, ac sy’n rhedeg yn ddi-dor; fideo o gyfweliadau â thros 70 o athletwyr; lluniau o athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd o Gymru, a chasgliad gwych o bethau i goffáu eu llwyddiant, gan gynnwys cadair rasio Tanni Grey-Thompson, ffagl Olympaidd, medalau aur, arian ac efydd Olympaidd a Pharalympaidd, mwg a gynhyrchwyd gan Grochendy Ewenni i ddathlu campau Lynn Davies ym 1964, a siwt nofio Irene Steer, y fenyw gyntaf o Gymru i ennill medal.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Diwylliant a chwaraeon 10 Ebrill 2012 Gemau olympaidd 2012 Programme for Government - Culture and Heritage Y Canolbarth Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i