Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gweinidog yn ymweld ag Archifau Morgannwg

Mae'r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, Huw Lewis wedi ymweld â chartref newydd Archifau Morgannwg yn Lecwydd, Caerdydd i weld sut y mae’r cyfleuster newydd yn helpu’r cyhoedd, grwpiau o ysgolion a grwpiau hanes lleol i gael gafael ar gofnodion hanesyddol.
Dydd Gwener 16 Mawrth 2012

Caiff yr adeilad ei gydnabod fel un o’r archifau gorau yn y DU sydd dan ofal awdurdod lleol. Mae’n gartref i wasanaeth archifau lleol Dinas a Sir Caerdydd, Cynghorau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf a rhan o Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a ariennir gan y chwe awdurdod lleol.

Mae cyfleusterau’r ganolfan, a agorodd i’r cyhoedd ym mis Chwefror 2010, yn cynnwys ystafell chwilio lle y gall y cyhoedd edrych ar ddogfennau archifol gwreiddiol, cyfleusterau cyfrifiadurol ar gyfer y cyhoedd ac ystafelloedd cyfarfod sydd ar gael i’w defnyddio gan y gymuned leol. Mae’r gwasanaeth hefyd yn croesawu’n rheolaidd grwpiau o ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd a myfyrwyr addysg uwch, mae’n trefnu gweithdai ar gyfer y cyhoedd fel y gallant ymchwilio i hanes eu teulu ac mae’n cefnogi prosiectau archifol cymunedol.

Dywedodd y Gweinidog:

"Mae canolfan newydd Archifau Morgannwg wedi creu cryn argraff arnaf. Mae’n enghraifft berffaith o’r modd y gall awdurdodau lleol gydweithio er mwyn cynnig gwasanaeth rhagorol i bobl leol a hefyd ymwelwyr fel y gallant olrhain hanes eu teulu. Mae’n arbennig o galonogol i weld plant ysgol a’r gymuned leol yn cymryd rhan mewn prosiectau a sefydlwyd gan y ganolfan ac yn dysgu rhagor am hanes eu hardal leol."

Mae’r adeilad hefyd yn cynnig cyfleusterau storio o’r radd flaenaf sy’n bodloni’r safonau a argymhellir ar gyfer storio archifau ac sy’n gartref i gasgliadau archifau helaeth sy’n ymwneud â phob agwedd ar fywyd ym Morgannwg o’r ddeuddegfed ganrif hyd heddiw. Mae’r stiwdio gwarchod fwy hefyd yn ei gwneud hi’n bosibl i wneud gweithgareddau diogelu a gwarchod amrywiol iawn.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Diwylliant a chwaraeon 16 Mawrth 2012 Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2012
Ll M M I G S S
<< Mai   Gor >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i