Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr ail weithdy ar yr amgylchedd hanesyddol i’w gynnal yn Aberystwyth

Bydd yr ail weithdy mewn cyfres o weithdai ar lunio polisi ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru at y dyfodol yn cael ei gynnal yn Aberystwyth fory.
Dydd Gwener 02 Mawrth 2012


Bydd cynrychiolwyr o’r sector treftadaeth yn cwrdd i ystyried y cyd-destun ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol a sut y gall hyn ddylanwadu ar y broses o lunio polisi yn y dyfodol wrth i’r gwaith barhau ar y Bil Treftadaeth sydd ar y gweill.

Cadw, sef gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, sy’n gyfrifol am redeg y gweithdy a fydd yn cael ei gynnal yn swyddfa Rhodfa Padarn Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth.

Daeth dros 30 o bobl ynghyd ar gyfer y gweithdy cyntaf ym Mae Caerdydd ar 2 Chwefror. Gofynnwyd i bawb a gymerodd ran ystyried sut y byddai pethau’n edrych ymhen blynyddoedd a sut y gallai hyn effeithio ar y ffordd yr awn ati i werthfawrogi’r amgylchedd hanesyddol, ei warchod ac i sicrhau y cawn fudd ohono.

Dywedodd y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, Huw Lewis:

“Mae ymgynghori’n hollbwysig i sicrhau bod ein polisïau yn addas i’r diben. Mae’r gweithdai hyn yn ffordd ddefnyddiol o gysylltu’n uniongyrchol â’r bobl hynny sydd â budd o safbwynt arbenigol neu bersonol yn y sector treftadaeth.

“Bu’r trafod yn frwd yn sgil y gweithdy cyntaf felly edrychaf ymlaen at glywed am hanes yr ail weithdy hwn.”

Caiff y trydydd gweithdy ei gynnal yn Llandudno ar 26 Mawrth. Y bwriad yw cyflwyno’r Bil Treftadaeth yn 2014-2015.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cadw

Tagiau

Diwylliant a chwaraeon 02 Mawrth 2012 Topic news Y Canolbarth
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i