Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gweinidog yn tynnu sylw at waddol y Gemau Olympaidd i Gymru

Wrth i Gemau Olympaidd Llundain 2012 agosáu, mae'r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, Huw Lewis, yn cwrdd â’r Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol. Yn y cyfamser mae Stadiwm y Mileniwm yn parhau â’u paratoadau i gynnal cystadleuaeth swyddogol gyntaf y Gemau.
Dydd Iau 02 Chwefror 2012
Mae’r Pwyllgor ar daith o gwmpas y Deyrnas Unedig gyfan i weld y cyfleusterau a fydd yn cynnal y digwyddiadau y tu allan i Gymru. Y gêm bêl-droed gychwynnol i ferched a gaiff ei chynnal yng Nghaerdydd ar 25 Gorffennaf fydd yn rhoi cychwyn ar raglen gystadlaethau’r Gemau.

Gan edrych ymlaen at yr ymweliad dyma oedd gan y Gweinidog i’w ddweud:

“Mae timau ar gyfer amryw o wahanol gampau ar gyfer y Gemau Olympaidd a’r Gemau Paralympaidd o 19 gwlad wedi dewis sefydlu eu gwersyll hyfforddi yma yng Nghymru. Mae hyn yn brawf o’r cyfleusterau chwaraeon penigamp sydd ar gael yng Nghymru gyda thimau yn dewis safleoedd yn y Gogledd a’r De fel ei gilydd – yn Wrecsam, Abertawe, Caerdydd a Chasnewydd.

"Mae cwmnïau o Gymru hefyd wedi elwa ar gontractau gwerth dros £38 miliwn yn gysylltiedig â’r Gemau Olympaidd tra bo’r medalau a’r darnau arian sydd wedi’u bathu i ddathlu’r achlysur yn ddolen gyswllt arall â Chymru gan eu bod yn cael eu cynhyrchu yn y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant.

“Mae pobl ysbrydoledig ledled Cymru wedi cael cynnig cyfle euraid i gludo’r fflam Olympaidd. Dyma fydd eu cyfle i ddisgleirio. Gyda’r cyfryngau a’r cwmnïau darlledu yn dilyn y fflam Olympaidd ar ei thaith, caiff pobl ym mhob cwr o’r byd gipolwg ar ein cymunedau yma yng Nghymru wrth iddi fynd drwy ein trefi a heibio ein hadeiladau a’n safleoedd hanesyddol ym mis Mail."

Mae plant a phobl ifanc hefyd yn cefnogi’r Gemau wrth i 956 o ysgolion ymuno â’r Rhaglen Bydd Barod. Mae’r deunyddiau addysgu ar-lein yn cynnig awgrymiadau a gwybodaeth am sut i gynnwys pobl ifanc er mwyn iddynt elwa ar waddol Llundain 2012 yn ddiwylliannol yn ogystal ag ym maes chwaraeon. Mae’r pecyn addysgol yn cynnwys cardiau ryseitiau a ffeiliau ffeithiau am y gwledydd sy’n cystadlu, gweithgareddau chwaraeon a chyngor ar sut i feithrin gwerthoedd Olympaidd megis penderfyniad a gwaith tîm. Mae nifer o ysgolion o Gymru sy’n rhan o’r rhwydwaith Bydd Barod hefyd yn gymwys i gael tocynnau i fynd i’r Gemau.

Gall pobl ifanc hefyd ymuno yn hwyl y cystadlu drwy Gemau Cymru. Dyma raglen gan yr Urdd sy’n cwmpasu nifer o gampau ac sy’n cynnig i athletwyr ifanc talentog y cyfle i gystadlu ar lefel genedlaethol mewn nifer o ddigwyddiadau sydd wedi’u hysbrydoli gan y Gemau Olympaidd.

Yn y cyfamser, mae Olympiad Diwylliannol Cymru, Grym y Fflam, yn annog pobl i fod yn greadigol ac yn arloesol drwy brosiectau celfyddydol a diwylliannol sydd wedi’u hysbrydoli eto gan y Gemau Olympaidd. Mae Grym y Fflam yn cynnig i bobl ifanc Cymru y cyfle i fod yn rhan o brosiectau megis adrodd stori hanesyddol, celfyddydau perfformio ac arddangosfeydd.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Diwylliant a chwaraeon 02 Chwefror 2012 Topic news Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i