Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog yn agor y gweithdy cyntaf ar y Bil Treftadaeth

Caiff y gweithdy cyntaf mewn cyfres a fydd yn helpu i lywio Bil Treftadaeth Cymru ei gynnal ym Mae Caerdydd.
Dydd Gwener 03 Chwefror 2012

Bydd cynrychiolwyr o bob rhan o’r sector yn dod ynghyd i ystyried cyd-destun y ddeddfwriaeth a’r newid yn y dyfodol o ran amgylchedd hanesyddol Cymru.

Caiff y gweithdai eu cynnal gan Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a chaiff gweithdy heddiw ei agor gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, Huw Lewis.

Dywedodd Huw Lewis:

“Cyhoeddais yr wythnos ddiwethaf fy ngweledigaeth ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru. Mae fy mlaenoriaethau’n cynnwys cyflwyno cofrestr o feysydd brwydr, gwarchod safleoedd sydd dan ofal y wlad ac annog dewis ehangach o bobl i ymweld â’n hasedau hanesyddol. Eto i gyd, bydd y Bil yn cwmpasu llawer iawn mwy na hyn.  

“Gall arbenigwyr a’r rhai sydd â diddordeb yn ein hamgylchedd hanesyddol wneud cyfraniad pwysig. Mae llawer eisoes yn gweithio yn y maes, yn meddu ar wybodaeth am y maes ac maent wedi cael profiad uniongyrchol o’r hyn sy’n gweithio a pha fesurau y mae angen eu gwella.  

“Bydd eu cynnwys ar ddechrau’r broses yn helpu i sicrhau bod y Bil yn dilyn y trywydd cywir, o’r camau cychwynnol hyn i’r broses o’i gyflwyno yn nes ymlaen yn nhymor y Cynulliad hwn.”

Bwriedir cyflwyno’r Bil Treftadaeth yn 2014-2015.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cadw

Tagiau

Diwylliant a chwaraeon 03 Chwefror 2012 Topic news Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i