Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog yn lansio Strategaeth newydd ar gyfer llyfrgelloedd

Bydd Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, yn lansio strategaeth newydd ar gyfer llyfrgelloedd a fydd yn sicrhau bod gwasanaethau llyfrgell ar draws Cymru yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn gwella'r gwasanaethau a gaiff eu cynnig i ddefnyddwyr llyfrgelloedd.
Dydd Llun 07 Tachwedd 2011
Gweinidog yn lansio Strategaeth newydd ar gyfer llyfrgelloedd
Gweinidog yn lansio Strategaeth newydd ar gyfer llyfrgelloedd

Bydd y Gweinidog yn Llyfrgell Treorci gyda'r anturiwr o fri Lowri Morgan i lansio'r cynllun pedair blynedd. Mae'r digwyddiad hwn yn nodi dechrau'r Pythefnos Llyfrgelloedd, sef gŵyl flynyddol ar gyfer llyfrgelloedd. Thema gŵyl eleni yw chwaraeon. 

Bydd y strategaeth Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli: Fframwaith strategol ar gyfer datblygu llyfrgelloedd Cymru 2012-2016 yn cyfrannu at flaenoriaethau strategol allweddol gan gynnwys llythrennedd, dysgu, cynhwysiant digidol, cymunedau cynaliadwy a phoblogaeth iach.  Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu tua £2 filiwn yn 2012-13 ar gyfer costau cyfalaf a chostau rhaglenni.

Bydd Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli yn:

· Cynorthwyo gwasanaethau llyfrgell i weithio mewn partneriaeth er mwyn datblygu gwasanaethau newydd ac arloesol gan gynnwys e-lyfrau ledled Cymru
· Buddsoddi mewn datblygu adeiladau modern a deniadol ar gyfer llyfrgelloedd cyhoeddus fel bod modd cynnal gweithgareddau mwy amrywiol ynddynt
· Cyfrannu at ddatblygu sgiliau llythrennedd a sgiliau llythrennedd gwybodaeth pobl (hynny yw, y gallu i ganfod gwybodaeth a'i defnyddio). Bydd y sgiliau hyn yn fuddiol i bobl gydol eu bywydau mewn addysg, gwaith a hamdden
· Cyfrannu at agenda cynhwysiant digidol Llywodraeth Cymru drwy alluogi pobl i ddefnyddio cyfrifiaduron a'r rhyngrwyd am ddim yn ogystal â manteisio ar y cyfleoedd sydd ynghlwm â thechnoleg symudol drwy ddarparu gwasanaethau'n uniongyrchol i bobl, ble bynnag y maent
· Hyrwyddo manteision defnyddio pob math o lyfrgell - llyfrgell gyhoeddus, llyfrgell addysgol a llyfrgell yn y gweithle

Dywedodd Huw Lewis:

 “Mae llyfrgelloedd wedi chwarae rhan bwysig yn fy mywyd ac mae'r holl weithgareddau sydd bellach yn cael eu cynnig gan lyfrgelloedd ar draws Cymru wedi creu cryn argraff arnaf. Bydd y strategaeth newydd hon yn galluogi llyfrgelloedd ar draws Cymru i ddatblygu eu gwasanaethau ymhellach a gweithio mewn partneriaeth fel y gallant ddarparu'r gwasanaethau llyfrgell gorau posibl i bobl Cymru."

Mae Llyfrgell Treorchi, lle y caiff y strategaeth newydd ei lansio, wedi elwa ar £100,000 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer adnewyddu'r adeilad a chreu ardal fodern a phenodol ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau. Cyfrannodd pobl ifanc at y gwaith o greu'r ardal arbennig hon.


 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli

Tagiau

Diwylliant a chwaraeon 07 Tachwedd 2011 Topic news Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i