Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Chwefror 2017
Mae Ken Skates wedi cyhoeddi y bydd archif teulu arbennig, sy’n cynnwys cyfres bwysig o lythyrau gan Arthur, Dug 1af Wellington, at ei frawd William, yn dod i Went.
 
21 Chwefror 2017
Bydd Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth yn cyhoeddi heddiw bod datblygiad amlwg ym Mhorthcawl wedi cymeryd cam arall.
 
13 Chwefror 2017
Ddydd Llun, 13 Chwefror, cafodd Ysgrifennydd yr Economi, y cyfle i weld cam olaf rhaglen ehangu Parc Gwyliau Cenedlaethol Bluestone wedi'i gwblhau.
 
20 Ionawr 2017
Er mwyn helpu i gynnal gwaith cadwraeth ar eitemau bregus ac sydd wedi'u difrodi yn eu casgliadau, bydd gwasanaethau archifau Caerdydd a Cheredigion yn derbyn dros £12,000
 
19 Ionawr 2017
Mae’r ffigurau ar gyfer 9 mis cyntaf 2016 yn dangos y bu cynnydd sylweddol o 12% o ran nifer yr ymwelwyr tramor sy’n dod i Gymru
 
13 Ionawr 2017
Mae’r momentwm ar gyfer ymgyrch Blwyddyn  Chwedlau 2017 yn tyfu wrth i ddau o sêr Cymru gael eu cyhoeddi’n Genhadon iddi.
 
12 Ionawr 2017
Mae'r ffigurau  yn dangos rhagor o lwyddiant i dwristiaeth yn 2016  - gyda cynnydd aruthrol o 44.1% yng ngwariant  ymweliadau undydd
 
03 Ionawr 2017
Cyfle i ddathlu’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol trwy ddod â’r gorffennol yn fyw mewn ffordd na welwyd mo’i debyg o’r blaen.
 
21 Rhagfyr 2016
Mae’r gwaith o adfer Castell y Gelli wedi cael hwb sylweddol arall yn sgil cyhoeddi cyllid gan Lywodraeth Cymru trwy Gynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth Croeso Cymru.
 
21 Rhagfyr 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi wedi cyhoeddi bod cronfeydd prosiectau twristiaeth, fydd yn helpu i gyflwyno cynnyrch arloesol sy'n gysylltiedig â blynyddoedd themâu Croeso Cymru, bellach ar agor.
 
21 Rhagfyr 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet sy’n gyfrifol am ddiwylliant wedi cyhoeddi bod tri ymddiriedolwr newydd wedi’u penodi i Fwrdd Ymddiriedolwyr Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.
 
20 Rhagfyr 2016
Mae datblygiad ar y gweill a fydd yn ganolfan ar gyfer ymwelwyr â'r Gŵyr o'r Pasg 2017 ymlaen.  
 
13 Rhagfyr 2016
Mae diwylliant yn flaenoriaeth yng Nghymru a gall helpu i wella'r rhaniadau yn ein cymdeithas a ddaeth i'r amlwg yn ystod y refferendwm ar aelodaeth o’r DU a gynhaliwyd eleni.
 
12 Rhagfyr 2016
Messi, Ronaldo, Bale a Ramsey oll yn breuddwydio am lwyddiant yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf.
 
06 Rhagfyr 2016
Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod llwyddiant yr haf o ran ymweliadau undydd hefyd wedi parhau i'r Hydref - gyda mwy o bobl yn dod i Gymru am y dydd ac yn gwario mwy ar eu teithiau.
 
05 Rhagfyr 2016
Rydym yn chwilio am syniadau ysbrydoledig fydd yn golygu bod gwaith celf, wedi’u hysbrydoli gan nifer o ffigurau hanesyddol Cymru, yn cael eu gosod yn rhai o safleoedd eiconig Cymru.  
 
29 Tachwedd 2016
A hoffech chi ddylanwadu ar ddyfodol eicon rhyngwladol?
 
28 Tachwedd 2016
Bydd gwaith yn dechrau ar brosiect gwerth £4miliwn i drawsnewid Canolfan Ddringo Rhyngwladol Cymru gynt yn Nhrelewis, i greu cyfleoedd gwaith newydd a denu mwy o ymwelwyr i'r ardal.
 
22 Tachwedd 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi, wedi cwrdd â grŵp o asiantwyr teithio o Japan sydd yng Nghymru ar gyfer taith pum niwrnod o amgylch y wlad i gasglu syniadau.
 
15 Tachwedd 2016
Dod â’r gorffennol yn fyw mewn ffordd na welwyd erioed o’r blaen ‒ gan fynd ati ar yr un pryd i greu chwedlau newydd yma yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2017
Ll M M I G S S
<< Ion    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
I'n dilyn ni trowch i