Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Ebrill 2017
Y ffigurau diweddaraf sy’n dangos cynnydd yn nifer y bobl sy’n defnyddio tai llety, sefydliadau gwely a brecwast, unedau hunanddarpar a hosteli yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf.
 
18 Ebrill 2017
Gyda’r tymor gwyliau wedi dechrau, bydd hwb ariannol i Croeso Cymru yn gobeithio cynnal ffigurau rhagorol y ddwy flynedd ddiwethaf.
 
13 Ebrill 2017
Mae noson o gerddoriaeth, dawns a chwedlau yn yr arfaeth ar dir swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno fel rhan o ŵyl Trakz y dref.
 
13 Ebrill 2017
Mae grŵp o 18 o gynrychiolwyr ledled Iwerddon wedi bod yng Ngogledd-Orllewin Cymru i rannu eu gwybodaeth a’u profiadau o adfywio treftadaethol ac i ddysgu mwy am ein dull ni o’i hyrwyddo.
 
12 Ebrill 2017
Mae dau dafarndy traddodiadol yn y Gogledd wedi’u gweddnewid yn llwyr ar ôl iddynt gael cyllid o dan Gynllun Cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer Buddsoddi mewn Twristiaeth
 
11 Ebrill 2017
Wrth i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru baratoi ar gyfer penwythnos y Pasg, mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi cyhoeddi  £24 miliwn i ddatblygu a marchnata twristiaeth
 
30 Mawrth 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu adroddiad a luniwyd i sicrhau llwyddiant, cydnerthedd a chynaliadwyedd gwasanaethau treftadaeth yng Nghymru.
 
22 Mawrth 2017
Bydd Croeso Cymru a’i bartneriaid yn dangos y gorau y gall y wlad ei gynnig yn y sioe fasnach, y British Tourism and Travel Show.
 
17 Mawrth 2017
Mae Ken Skates wedi cyhoeddi bod tri aelod newydd wedi'u penodi i Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC).
 
14 Mawrth 2017
Mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, Cadw, wedi camu i mewn i gynnal gwaith sefydlogi brys ar Gastell Rhuthun.
 
13 Mawrth 2017
Ymwelodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, â Chaernarfon heddiw i gyhoeddi bod menter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon wedi cymryd cam arall ymlaen.
 
13 Mawrth 2017
Mae tri deg pedwar o baentiadau a chyfres o chwech o ddyfrliwiau wedi eu rhoi i’r genedl yn lle treth etifeddiant.
 
10 Mawrth 2017
Bydd Croeso Cymru yn bresennol yn SeaTrade Cruise Global o’r 13-16 Mawrth er mwyn codi proffil Cymru fel cyrchfan ar gyfer mordeithiau a chwaraeon dŵr.
 
07 Mawrth 2017
Wrth i Flwyddyn Chwedlau 2017 fynd o nerth i nerth, bydd Croeso Cymru a’i bartneriaid yn ymweld yr wythnos hon ag ITB Berlin, sef sioe Fasnach Deithio fwyaf blaenllaw'r byd.
 
03 Mawrth 2017
Ymunodd plant ysgol o Sir y Fflint ag Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, heddiw i agor yn swyddogol y llyfrgell newydd yn Nhreffynnon.
 
02 Mawrth 2017
I gyd-fynd â Diwrnod y Llyfr, cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, y bydd dros £150,000 ar gael i gefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ariannol hon.
 
01 Mawrth 2017
Ar Ddydd Gŵyl Dewi bydd Blwyddyn Chwedlau 2017 Cymru yn mynd gam ymhellach wrth i ymgyrch ryngwladol gael ei lansio.
 
22 Chwefror 2017
Mae Ken Skates wedi cyhoeddi y bydd archif teulu arbennig, sy’n cynnwys cyfres bwysig o lythyrau gan Arthur, Dug 1af Wellington, at ei frawd William, yn dod i Went.
 
21 Chwefror 2017
Bydd Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth yn cyhoeddi heddiw bod datblygiad amlwg ym Mhorthcawl wedi cymeryd cam arall.
 
13 Chwefror 2017
Ddydd Llun, 13 Chwefror, cafodd Ysgrifennydd yr Economi, y cyfle i weld cam olaf rhaglen ehangu Parc Gwyliau Cenedlaethol Bluestone wedi'i gwblhau.
 
Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2017
Ll M M I G S S
<< Maw    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i