Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Mai 2017
Wrth i Gymru baratoi ar gyfer cyfnod prysur dros Ŵyl Banc y Sulgwyn a hanner tymor mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi dweud bod yr economi ymwelwyr yng Nghymru yn ffynnu
 
18 Mai 2017
Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi eu ffigurau heddiw ar gyfer teithio o dramor i Gymru yn 2016.
 
15 Mai 2017
Bydd llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau Cymru yn manteisio ar £45 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella eu gwasanaethau, meddai Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi heddiw.
 
12 Mai 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi hefyd amrywiaeth o ddigwyddiadau diwylliannol a chwaraeon eraill ledled Cymru, gan gyfrannu yn sylweddol at economi Cymru.  
 
11 Mai 2017
Bydd llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau yng Nghymru yn manteisio ar dros £2.7 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella eu gwasanaethau.
 
11 Mai 2017
Roedd Ken Skates Gweinidog yr Economi ar safle antur diweddaraf Cymru heddiw, sef Zip World Fforest, Betws y Coed, i agor y Fforest Coaster yn swyddogol.
 
11 Mai 2017
Yn ystod Blwyddyn y Chwedlau, bydd y ffilm newydd gan Warner Bros. Pictures and Village Roadshow Pictures - King Arthur: Legend of the Sword yn cael ei dangos yn rhyngwladol ar y 12 Mai.
 
11 Mai 2017
Bydd Juventus a Real Madrid yn cystadlu am deitl enillwyr Cynghrair Pencampwyr UEFA.
 
09 Mai 2017
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod Cymru’n parhau i ddenu mwy o ymwelwyr undydd.
 
08 Mai 2017
Mae adnod ar-lein newydd, sydd eisoes wedi cofnodi bron 350,000 o enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru gan gadw eu pwysigrwydd hanesyddol am genedlaethau.
 
08 Mai 2017
Bydd Llywodraeth Cymru'n buddsoddi bron £300,000 eleni i greu mwy o gyfleoedd i bobl gymryd rhan yn y celfyddydau a diwylliant a chynyddu nifer y gwirfoddolwyr sy'n gweithio yn y sector.
 
03 Mai 2017
Mae Caergybi wedi croesawu mordaith gyntaf y tymor yng Nghymru wrth i'r Astoria gyrraedd heddiw.
 
03 Mai 2017
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer y tair blynedd nesaf i Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yng Nghastell Caernarfon.
 
25 Ebrill 2017
Y ffigurau diweddaraf sy’n dangos cynnydd yn nifer y bobl sy’n defnyddio tai llety, sefydliadau gwely a brecwast, unedau hunanddarpar a hosteli yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf.
 
18 Ebrill 2017
Gyda’r tymor gwyliau wedi dechrau, bydd hwb ariannol i Croeso Cymru yn gobeithio cynnal ffigurau rhagorol y ddwy flynedd ddiwethaf.
 
13 Ebrill 2017
Mae noson o gerddoriaeth, dawns a chwedlau yn yr arfaeth ar dir swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno fel rhan o ŵyl Trakz y dref.
 
13 Ebrill 2017
Mae grŵp o 18 o gynrychiolwyr ledled Iwerddon wedi bod yng Ngogledd-Orllewin Cymru i rannu eu gwybodaeth a’u profiadau o adfywio treftadaethol ac i ddysgu mwy am ein dull ni o’i hyrwyddo.
 
12 Ebrill 2017
Mae dau dafarndy traddodiadol yn y Gogledd wedi’u gweddnewid yn llwyr ar ôl iddynt gael cyllid o dan Gynllun Cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer Buddsoddi mewn Twristiaeth
 
11 Ebrill 2017
Wrth i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru baratoi ar gyfer penwythnos y Pasg, mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi cyhoeddi  £24 miliwn i ddatblygu a marchnata twristiaeth
 
30 Mawrth 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu adroddiad a luniwyd i sicrhau llwyddiant, cydnerthedd a chynaliadwyedd gwasanaethau treftadaeth yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2017
Ll M M I G S S
<< Ebr    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i