Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Mai 2017
Mae Zip-Clip wrthi'n ceisio cynyddu ei allforion gyda chynlluniau i weld ei werthiannau i weddill y byd yn cyfrif am 60% o'i werthiannau erbyn 2018.
 
18 Mai 2017
Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi eu ffigurau heddiw ar gyfer teithio o dramor i Gymru yn 2016.
 
15 Mai 2017
Bydd llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau Cymru yn manteisio ar £45 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella eu gwasanaethau, meddai Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi heddiw.
 
12 Mai 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi hefyd amrywiaeth o ddigwyddiadau diwylliannol a chwaraeon eraill ledled Cymru, gan gyfrannu yn sylweddol at economi Cymru.  
 
11 Mai 2017
Bydd llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau yng Nghymru yn manteisio ar dros £2.7 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella eu gwasanaethau.
 
11 Mai 2017
Roedd Ken Skates Gweinidog yr Economi ar safle antur diweddaraf Cymru heddiw, sef Zip World Fforest, Betws y Coed, i agor y Fforest Coaster yn swyddogol.
 
11 Mai 2017
Yn ystod Blwyddyn y Chwedlau, bydd y ffilm newydd gan Warner Bros. Pictures and Village Roadshow Pictures - King Arthur: Legend of the Sword yn cael ei dangos yn rhyngwladol ar y 12 Mai.
 
11 Mai 2017
Bydd Juventus a Real Madrid yn cystadlu am deitl enillwyr Cynghrair Pencampwyr UEFA.
 
09 Mai 2017
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod Cymru’n parhau i ddenu mwy o ymwelwyr undydd.
 
08 Mai 2017
Bydd Llywodraeth Cymru'n buddsoddi bron £300,000 eleni i greu mwy o gyfleoedd i bobl gymryd rhan yn y celfyddydau a diwylliant a chynyddu nifer y gwirfoddolwyr sy'n gweithio yn y sector.
 
08 Mai 2017
Mae adnod ar-lein newydd, sydd eisoes wedi cofnodi bron 350,000 o enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru gan gadw eu pwysigrwydd hanesyddol am genedlaethau.
 
03 Mai 2017
Mae Caergybi wedi croesawu mordaith gyntaf y tymor yng Nghymru wrth i'r Astoria gyrraedd heddiw.
 
03 Mai 2017
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer y tair blynedd nesaf i Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yng Nghastell Caernarfon.
 
25 Ebrill 2017
Y ffigurau diweddaraf sy’n dangos cynnydd yn nifer y bobl sy’n defnyddio tai llety, sefydliadau gwely a brecwast, unedau hunanddarpar a hosteli yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf.
 
18 Ebrill 2017
Gyda’r tymor gwyliau wedi dechrau, bydd hwb ariannol i Croeso Cymru yn gobeithio cynnal ffigurau rhagorol y ddwy flynedd ddiwethaf.
 
13 Ebrill 2017
Mae noson o gerddoriaeth, dawns a chwedlau yn yr arfaeth ar dir swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno fel rhan o ŵyl Trakz y dref.
 
13 Ebrill 2017
Mae grŵp o 18 o gynrychiolwyr ledled Iwerddon wedi bod yng Ngogledd-Orllewin Cymru i rannu eu gwybodaeth a’u profiadau o adfywio treftadaethol ac i ddysgu mwy am ein dull ni o’i hyrwyddo.
 
12 Ebrill 2017
Mae dau dafarndy traddodiadol yn y Gogledd wedi’u gweddnewid yn llwyr ar ôl iddynt gael cyllid o dan Gynllun Cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer Buddsoddi mewn Twristiaeth
 
11 Ebrill 2017
Wrth i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru baratoi ar gyfer penwythnos y Pasg, mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi cyhoeddi  £24 miliwn i ddatblygu a marchnata twristiaeth
 
30 Mawrth 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu adroddiad a luniwyd i sicrhau llwyddiant, cydnerthedd a chynaliadwyedd gwasanaethau treftadaeth yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2017
Ll M M I G S S
<< Ebr    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i