Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Tachwedd 2017
Mae Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru 2018 yn gwahodd enwebiadau yn awr.
 
21 Tachwedd 2017
Heddiw, mewn datganiad, cadarnhaodd y Gweinidog Diwylliant, yr Arglwydd, y bydd gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, Cadw, yn parhau yn rhan o Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd.
 
20 Tachwedd 2017
Cafodd ymgyrch ryngwladol ei lansio Marchnad Teithio’r Byd (World Travel Market) ar gyfer denu mwy o ymwelwyr tramor â Chymru, ac fe gafodd yr ymgyrch groeso cynnes gan drefnwyr teithiau rhyngwladol.
 
02 Tachwedd 2017
Heddiw, cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, fod £2.4 miliwn ar gael ar gyfer 26 o brosiectau ar draws Cymru a fydd yn gwella profiadau i ymwelwyr â Chymru.  
 
27 Hydref 2017
Mae’r adroddiad blynyddol ar ystadegau Defnydd Llety Twristiaeth Cymru ar gyfer 2016 yn dangos bod y flwyddyn honno wedi bod yn un brysur i'r sectorau lletygarwch yng Nghymru. 
 
26 Hydref 2017
Unwaith eto bydd Cymru yn rhoi croeso i Rali Cymru GB pan fydd 160 o geir yn rasio ar ffyrdd byd-enwog Cymru yn ystod y penwythnos, yn rownd gynderfynol gyffrous Pencampwriaeth FIA Rali’r Byd
 
26 Hydref 2017
Cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, bod y cylch cyllido diweddaraf ar gyfer prosiectau twristiaeth arloesol i gefnogi Blwyddyn y Môr bellach ar agor ar gyfer cynigion.
 
19 Hydref 2017
Mae Croeso Cymru wedi cydweithio â VisitBritain a BBC StoryWorks mewn ymgais i ysbrydoli teithwyr o Ogledd America i ymweld â gwledydd a rhanbarthau Prydain.
 
05 Hydref 2017
Cymru yw'r lle ar gyfer gwyliau anhygoel yr hydref hwn wrth i'r ffigurau ddangos cynnydd yn nifer yr ymwelwyr ac ym maint y gwariant dros yr haf
 
26 Medi 2017
Mae'r ffigurau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cyhoeddi heddiw yn dangos bod Twristiaeth yng Nghymru wedi cael haf hynod brysur, ac yn awgrymu inni gael mwy o ymwelwyr na llynedd.
 
12 Medi 2017
Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod Cymru'n para i fod yn ddewis poblogaidd ar gyfer tripiau undydd ym misoedd yr haf.
 
07 Medi 2017
Yn dilyn cynnal y seibiant i ailystyried a gyhoeddwyd yn gynharach yn yr haf, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau na fydd yn bwrw ymlaen â dau osodwaith celf mawr i ddathlu Blwyddyn y Chwedlau.
 
07 Medi 2017
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw ar ymwelwyr â Chymru o Brydain yn dangos bod Cymru wedi perfformio’n well na gweddill Prydain yn y 12 mis sy’n dod i ben fis Mai 2017.  
 
07 Medi 2017
Heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r argymhellion a wnaethpwyd gan Dr Simon Thurley mewn adolygiad a gomisiynwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates.
 
31 Awst 2017
Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos cynnydd yn nifer y bobl sy'n defnyddio llety yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf.
 
23 Awst 2017
Mae gwaith Llywodraeth Cymru o ddatblygu strategaeth integredig newydd ar gyfer hyrwyddo Cymru wedi cyrraedd restr fer fyd-eang ar gyfer arddangosfa flynyddol Beazley Designs.
 
09 Awst 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Is-gadeirydd newydd a phedwar aelod newydd i Fwrdd Chwaraeon Cymru.
 
08 Awst 2017
Wrth i ddiwydiant twristiaeth Cymru groesawu ymwelwyr yn ystod cyfnod prysur yr haf mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod Cymru'n parhau'n ddewis poblogaidd ar gyfer tripiau undydd.
 
02 Awst 2017
Mae atyniad newydd i'r teulu wedi agor yn Sir Benfro, yn barod i groesawu ymwelwyr yr haf.
 
28 Gorffennaf 2017
Bydd ymchwilwyr a phobl sydd â diddordeb mewn chwaraeon yn cael cyfle gwell cyn hir i weld casgliad unigryw Clwb Rygbi ac Athletau Casnewydd.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2017
Ll M M I G S S
<< Hyd    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
I'n dilyn ni trowch i