Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Hydref 2017
Mae Croeso Cymru wedi cydweithio â VisitBritain a BBC StoryWorks mewn ymgais i ysbrydoli teithwyr o Ogledd America i ymweld â gwledydd a rhanbarthau Prydain.
 
05 Hydref 2017
Cymru yw'r lle ar gyfer gwyliau anhygoel yr hydref hwn wrth i'r ffigurau ddangos cynnydd yn nifer yr ymwelwyr ac ym maint y gwariant dros yr haf
 
26 Medi 2017
Mae'r ffigurau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cyhoeddi heddiw yn dangos bod Twristiaeth yng Nghymru wedi cael haf hynod brysur, ac yn awgrymu inni gael mwy o ymwelwyr na llynedd.
 
12 Medi 2017
Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod Cymru'n para i fod yn ddewis poblogaidd ar gyfer tripiau undydd ym misoedd yr haf.
 
07 Medi 2017
Yn dilyn cynnal y seibiant i ailystyried a gyhoeddwyd yn gynharach yn yr haf, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau na fydd yn bwrw ymlaen â dau osodwaith celf mawr i ddathlu Blwyddyn y Chwedlau.
 
07 Medi 2017
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw ar ymwelwyr â Chymru o Brydain yn dangos bod Cymru wedi perfformio’n well na gweddill Prydain yn y 12 mis sy’n dod i ben fis Mai 2017.  
 
07 Medi 2017
Heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r argymhellion a wnaethpwyd gan Dr Simon Thurley mewn adolygiad a gomisiynwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates.
 
31 Awst 2017
Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos cynnydd yn nifer y bobl sy'n defnyddio llety yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf.
 
23 Awst 2017
Mae gwaith Llywodraeth Cymru o ddatblygu strategaeth integredig newydd ar gyfer hyrwyddo Cymru wedi cyrraedd restr fer fyd-eang ar gyfer arddangosfa flynyddol Beazley Designs.
 
09 Awst 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Is-gadeirydd newydd a phedwar aelod newydd i Fwrdd Chwaraeon Cymru.
 
08 Awst 2017
Wrth i ddiwydiant twristiaeth Cymru groesawu ymwelwyr yn ystod cyfnod prysur yr haf mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod Cymru'n parhau'n ddewis poblogaidd ar gyfer tripiau undydd.
 
02 Awst 2017
Mae atyniad newydd i'r teulu wedi agor yn Sir Benfro, yn barod i groesawu ymwelwyr yr haf.
 
28 Gorffennaf 2017
Bydd ymchwilwyr a phobl sydd â diddordeb mewn chwaraeon yn cael cyfle gwell cyn hir i weld casgliad unigryw Clwb Rygbi ac Athletau Casnewydd.
 
21 Gorffennaf 2017
Heddiw - mae cynlluniau wedi cael eu datgelu am brosiect â buddsoddiad o £630,000 yng Nghastell Fflint  a’r blaendraeth, gan gynnwys gosod cerflun trawiadol o’r enw’r Cylch Haearn.
 
17 Gorffennaf 2017
Bu Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, yn ymweld â Palé Hall ger y Bala  i longyfarch y gwesty ar gael ei ddyfarnu’n westy pum seren cyntaf y gogledd ac ennill Gwobr Aur Croeso Cymru.
 
13 Gorffennaf 2017
Heddiw, cyfarfu Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, â Llysgennad Japan, Mr. Koji Tsuruoka, sy'n arwain taith i Gymru gan unigolion dylanwadol
 
11 Gorffennaf 2017
Mae ymgyrchoedd marchnata haf i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan wyliau ar waith erbyn hyn yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr er mwyn denu pobl Llundain i Gymru yn ystod Blwyddyn y Chwedlau.
 
06 Gorffennaf 2017
Mae canfyddiadau o arolwg baromedr twristiaeth diweddar wedi nodi bod hyder ymhlith y diwydiant twristiaeth yn gryf ar gyfer gwyliau'r haf.
 
30 Mehefin 2017
Yn ôl adroddiad newydd gan y Grŵp Amgylchedd Hanesyddol, mae’r sector treftadaeth yn cyfrannu £963 miliwn at economi Cymru bob blwyddyn ac yn cynnal dros 40,500 o swyddi.
 
28 Mehefin 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd gwerth dros £200,000 o grantiau yn cael eu dyrannu i wyth partneriaeth ar draws Cymru.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2017
Ll M M I G S S
<< Med    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i