Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
09 Awst 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Is-gadeirydd newydd a phedwar aelod newydd i Fwrdd Chwaraeon Cymru.
 
08 Awst 2017
Wrth i ddiwydiant twristiaeth Cymru groesawu ymwelwyr yn ystod cyfnod prysur yr haf mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod Cymru'n parhau'n ddewis poblogaidd ar gyfer tripiau undydd.
 
02 Awst 2017
Mae atyniad newydd i'r teulu wedi agor yn Sir Benfro, yn barod i groesawu ymwelwyr yr haf.
 
28 Gorffennaf 2017
Bydd ymchwilwyr a phobl sydd â diddordeb mewn chwaraeon yn cael cyfle gwell cyn hir i weld casgliad unigryw Clwb Rygbi ac Athletau Casnewydd.
 
21 Gorffennaf 2017
Heddiw - mae cynlluniau wedi cael eu datgelu am brosiect â buddsoddiad o £630,000 yng Nghastell Fflint  a’r blaendraeth, gan gynnwys gosod cerflun trawiadol o’r enw’r Cylch Haearn.
 
17 Gorffennaf 2017
Bu Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, yn ymweld â Palé Hall ger y Bala  i longyfarch y gwesty ar gael ei ddyfarnu’n westy pum seren cyntaf y gogledd ac ennill Gwobr Aur Croeso Cymru.
 
13 Gorffennaf 2017
Heddiw, cyfarfu Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, â Llysgennad Japan, Mr. Koji Tsuruoka, sy'n arwain taith i Gymru gan unigolion dylanwadol
 
11 Gorffennaf 2017
Mae ymgyrchoedd marchnata haf i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan wyliau ar waith erbyn hyn yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr er mwyn denu pobl Llundain i Gymru yn ystod Blwyddyn y Chwedlau.
 
06 Gorffennaf 2017
Mae canfyddiadau o arolwg baromedr twristiaeth diweddar wedi nodi bod hyder ymhlith y diwydiant twristiaeth yn gryf ar gyfer gwyliau'r haf.
 
30 Mehefin 2017
Yn ôl adroddiad newydd gan y Grŵp Amgylchedd Hanesyddol, mae’r sector treftadaeth yn cyfrannu £963 miliwn at economi Cymru bob blwyddyn ac yn cynnal dros 40,500 o swyddi.
 
28 Mehefin 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd gwerth dros £200,000 o grantiau yn cael eu dyrannu i wyth partneriaeth ar draws Cymru.
 
15 Mehefin 2017
Mae canlyniadau Baromedr Busnesau Twristiaeth Cymru, a gyhoeddwyd heddiw, yn dangos i'r Diwydiant yng Nghymru gael Pasg gwych
 
14 Mehefin 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi derbyn yr adolygiad annibynnol o gefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cyhoeddi a llenyddiaeth yng Nghymru.
 
13 Mehefin 2017
Stondin Cymru yn y Meetings Show yn Olympia yw'r fenter gyntaf yn yr ymgyrch genedlaethol rydym yn ei datblygu.
 
06 Mehefin 2017
Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried pob cyfle i wneud y mwyaf o’r profiad o gynnal Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA.
 
01 Mehefin 2017
Roedd nifer yr ymweliadau â Chymru  15% yn uwch yn 2016 nag yn 2015 - gan ddilyn twf y ddwy flynedd ddiwethaf.
 
31 Mai 2017
Mae cynnal digwyddiad chwaraeon mwyaf y byd yr wythnos nesaf yng Nghaerdydd wedi rhoi cyfle gwych i Croeso Cymru godi proffil Cymru.
 
25 Mai 2017
Wrth i Gymru baratoi ar gyfer cyfnod prysur dros Ŵyl Banc y Sulgwyn a hanner tymor mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi dweud bod yr economi ymwelwyr yng Nghymru yn ffynnu
 
18 Mai 2017
Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi eu ffigurau heddiw ar gyfer teithio o dramor i Gymru yn 2016.
 
15 Mai 2017
Bydd llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau Cymru yn manteisio ar £45 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella eu gwasanaethau, meddai Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi heddiw.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2017
Ll M M I G S S
<< Gor    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i