Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
05 Ebrill 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno mewn egwyddor i ffurfio partneriaeth ar gyfer menter ar y cyd â Wesley Clover, fel y bo modd bwrw ymlaen â chynigion i adeiladu Canolfan Gynadledda Ryngwladol
 
05 Ebrill 2016
Bydd cronfa newydd gwerth £25 miliwn gan Lywodraeth Cymru yn darparu'r cyllid sydd ei angen ar reolwyr a thimau rheoli uchelgeisiol yng Nghymru i brynu busnesau bach a chanolig (BBaChau) yng Nghymru.
 
05 Ebrill 2016
Cronfa newydd i helpu cwmnïau i ddatblygu rhaglenni teledu ar gyfer cynulleidfaoedd rhyngwladol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Gweinidog yr Economi Edwina Hart wedi cyhoeddi partneriaeth ariannu strategol rhwng Llywodraeth Cymru a Sky Vision
 
04 Ebrill 2016
Penodi arbenigwyr annibynnol i Banel Buddsoddi yn y Cyfryngau
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Panel Buddsoddi yn y Cyfryngau, sy'n cynnwys arbenigwyr annibynnol, wedi cael ei benodi i gynghori ynghylch cynigion buddsoddi ym maes ffilm a theledu masnachol.
 
04 Ebrill 2016
Penodi Roger Maggs yn Gadeirydd Ardal Fenter Glannau Port Talbot
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi cyhoeddi bod Roger Maggs wedi’i benodi fel Cadeirydd bwrdd Ardal Fenter Glannau Port Talbot.
 
01 Ebrill 2016
Taith Fasnach yn helpu cwmnïau ffasiwn Cymreig i sicrhau busnes newydd yn Efrog Newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae nifer o gwmnïau yng Nghymru wedi ennill busnes allforio newydd i un o ganolfannau ffasiwn mwyaf y byd, Efrog Newydd, yn dilyn taith fasnach dan arweiniad Llywodraeth Cymru.
 
31 Mawrth 2016
Sorenson Media yn ehangu ac yn creu swyddi yn Ewrop gyda chymorth Llywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Sorenson Media, cwmni arloesol ac arweinydd yn y farchnad o greu atebion ar gyfer teledu y genhedlaeth nesaf wedi ehangu gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.
 
29 Mawrth 2016
Adwerthwr aml-sianel yn Aberhonddu yn cynllunio buddsoddiad gwerth £2m a fyddai'n creu 55 o swyddi newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r adwerthwr aml-sianel llwyddiannus iawn BVG-Airflo Group yn cynllunio i ehangu'i waith yn ei bencadlys yn Aberhonddu a chreu 55 o swyddi newydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
29 Mawrth 2016
Bydd y ffilm ymladd gyffrous, Criminal, sydd ag un o sêr mwyaf golygus Hollywood, Ryan Reynolds, yn chwarae'r brif ran, yn agor mewn sinemâu ledled y DU ym mis Ebrill.
 
29 Mawrth 2016
Mae'n argoeli i fod yn flwyddyn dda i Hyrwyddwr Tref Llandrindod
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae cyllid ar gyfer Hyrwyddwr Tref Llandrindod, fel rhan o gymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer menter Ardaloedd Twf Lleol Powys, wedi'i gymeradwyo am flwyddyn arall gan Weinidog.
 
29 Mawrth 2016
Mae'r entrepreneur llwyddiannus o Gaerdydd sy'n gyfrifol am ActiveQuote yn bwriadu lansio ei fenter technoleg ariannol nesaf, Wealthify, ym mis Ebrill.
 
22 Mawrth 2016
Llywodraeth Cymru yn ymuno â TrustMark mewn ymgyrch i ddiogelu rhag masnachwyr twyllodrus
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae ymgyrch i ddiogelu deiliaid tai yng Nghymru rhag masnachwyr twyllodrus a gweithredwyr anghymwys yn cael ei lansio yr wythnos hon.
 
22 Mawrth 2016
Mainstay Marine yn ennill contract pwysig arall ac yn creu dros 20 o swyddi newydd yn Noc Penfro
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Mainstay Marine Solutions Ltd o Ddoc Penfro wedi ennill contract pwysig gan Gyngor Ynys Wyth i adeiladu Pont ‘Arnofio’.
 
22 Mawrth 2016
Cwmni Relentless Software i greu 70 o swyddi newydd trwy agor stiwdio newydd yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Relentless Software – cwmni datblygu gemau llwyddiannus – yn ehangu ei weithrediadau trwy agor stiwdio newydd yng Nghymru, gan greu 70 o swyddi newydd.
 
21 Mawrth 2016
Taith Fasnach Gymreig ar y ffordd i Efrog Newydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Ffrogiau priodas bwtîc, hosanau cashmir, peiriannau ailgylchu, a syrcas gyfoes – dyma flas ar rai o'r nwyddau a'r gwasanaethau sy'n cael eu harddangos yn Efrog Newydd yr wythnos.
 
17 Mawrth 2016
Creu Ardal Fenter Glannau Port Talbot er mwyn rhoi hwb i’r economi leol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi cyhoeddi heddiw y bydd Ardal Fenter Glannau Port Talbot yn cael ei sefydlu er mwyn helpu i greu twf economaidd a hefyd swyddi ar gyfer yr ardal.
 
15 Mawrth 2016
Llywodraeth Cymru’n rhoi cefnogaeth i MotoNovo greu mwy na 580 o swyddi
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae MotoNovo Finance, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, yn creu mwy na 580 o swyddi newydd ac mae Llywodraeth Cymru’n rhoi cymorth i’r cwmni ehangu’n sylweddol.
 
11 Mawrth 2016
Helpu cynlluniau Llywodraeth Cymru i greu 10,000 o fusnesau newydd a 28,300 o swyddi newydd dros y pum mlynedd nesaf drwy fersiwn estynedig o Fusnes Cymru.
 
08 Mawrth 2016
Mae HH Cashflow Finance yn gwmni sy’n arbenigo mewn darparu atebion ariannoI i BBaCh ac mae’r cwmni’n ehangu ei weithrediadau yng Nghasnewydd.
 
04 Mawrth 2016
Buddsoddiad yn ysgogi dau fusnes o Ben-y-bont ar Ogwr i ehangu
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae TBD (Owen Holland) Ltd yn ehangu ac mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cymorth i’r prosiect. Mae’r gwaith hefyd yn caniatáu i fusnes arall o Ben-y-bont ar Ogwr ehangu.
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i