Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 44 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
07 Hydref 2015
Mae agor gwaith prosesu gwydr mwyaf Cymru yn nociau Abertawe yn rhoi hwb mawr i swyddi yn yr ardal, diolch i becyn buddsoddi gwerth £1.9 miliwn.
 
06 Hydref 2015
Mae Capgemini, un o ddarparwyr mwyaf blaenllaw'r byd o wasanaethau ymgynghori, technoleg a threfnu cyflenwyr allanol, yn bwriadu creu 100 o swyddi.
 
01 Hydref 2015
Heddiw, mae West Coast Group sy’n arbenigo mewn datblygu gemau a meddalwedd, wedi cyhoeddi y byddan nhw’n ehangu’r busnes.
 
30 Medi 2015
Mae cigyddfa newydd, fodern iawn sydd wedi cael ei hadeiladu’n arbennig ar gyfer Celtica Foods sydd wedi cael help ariannol gan Lywodraeth Cymru - eisoes wedi creu 20 o swyddi newydd
 
30 Medi 2015
Mae Llywodraeth Cymru’n helpu Raytheon UK i ehangu ei gadwyn gyflenwi yng Nghymru.
 
28 Medi 2015
I arfordir gorllewinol yr Unol Daleithiau y bydd taith fasnach ddiweddaraf Llywodraeth Cymru yn mynd.
 
25 Medi 2015
Mae cwmnïau technegol feddygol newydd o Gymru yn torri tir newydd o ran gwneud diagnosis cyflym a thrin clefydau sy’n peryglu bywydau.
 
25 Medi 2015
Mae Gweinidog yr Economi wedi croesawu buddsoddiad o £181m gan gwmni Ford yn eu ffatri ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Bydd y ffatri’n cynhyrchu injans petrol newydd sbon, uwchdechnolegol, sy’n arbed tanwydd.
 
21 Medi 2015
Ar ddechrau Wythnos y Stryd Fawr, mae'r Gweinidog dros yr Economi, Edwina Hart, wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru wedi ymestyn a gwella cynllun Rhyddhad Adwerthu.
 
18 Medi 2015
Mae Gweinidog yr Economi Edwina Hart wedi penodi tîm aml-ddisgyblaethol o bobl ddylanwadol a hynod lwyddiannus.
 
15 Medi 2015
Mae Waterstone Homes o Ben-y-bont ar Ogwr wedi llofnodi contractau gyda Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygiad newydd mawreddog gwerth £8 miliwn yn SA1 Glannau Abertawe.
 
15 Medi 2015
Bydd buddsoddiad o £4.2 miliwn mewn llinell gynhyrchu uwch-dechnolegol newydd sy’n lansio’n swyddogol y mis nesaf yn helpu’r cwmni grawnfwyd Dailycer UK.
 
14 Medi 2015
Mae contractau newydd Wrexham Mineral Cables wedi’u cyfuno â’r ffaith eu bod yn lansio cynnyrch newydd yn golygu bod y cwmni ar y trywydd iawn i sicrhau’r flwyddyn fwyaf llwyddiannus erioed.
 
11 Medi 2015
Mae amrywiaeth eang o sectorau sydd wedi’u dewis yn arbennig i dargedu rhai o farchnadoedd mewnforio pwysicaf Singapôr yn cymeryd rhan yn y daith ddiweddaraf hon.
 
11 Medi 2015
Mae cwmni o Abertawe sydd wedi datblygu concrit synthetig unigryw yn arallgyfeirio i farchnadoedd newydd ac yn buddsoddi £850,000 er mwyn ehangu’r busnes a chreu 64 o swyddi newydd.
 
08 Medi 2015
Mae ISRINGHAUSEN (GB) Ltd, cwmni blaenllaw sy’n gwneud seddi ar gyfer cerbydau masnachol, wedi gwneud dros 1.5 miliwn o seddi ers iddo agor ei ddrysau yn Wrecsam.
 
07 Medi 2015
Mae buddsoddi mewn canolfan weithredol a phencadlys mewn safle strategol a phriodol yn Ardal Fenter Ynys Môn wedi talu ar ei ganfed i DU Construction Ltd.
 
07 Medi 2015
Mae Llywodraeth Cymru a chwmni JR Smart, datblygwyr blaengar o Gaerdydd, wedi cwblhau’r gwaith o gyfnewid contractau ar dir yng nghalon Ardal Fenter Canol Caerdydd.
 
07 Medi 2015
Mae cwmnioedd o Israel heddiw wedi cyhoeddi buddsoddiad sylweddol yn Ne Cymru yn ogystal â chynlluniau i dyfu a allai arwain at greu hyd at 100 o swyddi a £13m yn cael ei wario gyda chyflenwyr lleol.
 
Tudalen 1 o 44 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2015
Ll M M I G S S
<< Med    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i