Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 19 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Awst 2017
Mae siop trin gwallt yng Nghaerdydd, siop gaws yn Sir Ddinbych a chwmni gweithgareddau awyr agored yng Nghastell-nedd yn dair enghraifft o bron i 2,000 o fusnesau newydd o Gymru
 
08 Awst 2017
Llywodraeth Cymru'n Helpu Cwmni Cyfreithwyr i Ddyblu Maint ei Swyddfa yn Abertawe
 
02 Awst 2017
Mae wyth ar hugain o brosiectau i elwa  o ddwy gronfa datblygu eiddo yr UE, ac i ddarparu cyfres o safleoedd masnachol o safon uchel yn y Gogledd, y Gorllewin a’r Cymoedd.
 
02 Awst 2017
Innovantage Systems yn dyblu nifer ei staff wrth iddo ehangu a thargedu marchnadoedd Ewropeaidd
 
01 Awst 2017
Yr haf hwn mae Llywodraeth Cymru’n helpu i gefnogi 1,000 o gyfleoedd prentisiaeth newydd sbon i bobl o bob oed yng Nghymru.
 
21 Gorffennaf 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi, wedi dweud ei fod yn optimistig y bydd y rhan fwyaf o'r rheini sy'n wynebu colli eu swyddi yng Nghanolfan Gyswllt Tesco House yn gallu cael hyd i waith arall yn y sector.
 
20 Gorffennaf 2017
Mae Parc Technoleg Modurol newydd Llywodraeth Cymru gwerth £100miliwn ym Mlaenau Gwent wedi symud gam yn nes heddiw wedi cyfarfod i ddatblygu'r cynlluniau.
 
19 Gorffennaf 2017
Mae canlyniadau diweddaraf Rhaglen Ardaloedd Menter Llywodraeth Cymru yn dangos bod dros 10,000 o swyddi wedi'u cefnogi
 
18 Gorffennaf 2017
Cyllid o £450,000 i gefnogi busnesau Cymru sydd am dargedu’r sector niwclear, sy’n werth biliynau o bunnoedd
 
18 Gorffennaf 2017
Mae Banc Datblygu cyntaf y DU bellach wedi cael sêl bendith swyddogol gan Lywodraeth Cymru, a bydd ar waith erbyn mis Hydref dyna gyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates.
 
17 Gorffennaf 2017
Mae cwmni o Ben-y-bont ar Ogwr sy'n arbenigo mewn technolegau adfer ac ailgylchu gwres gwastraff yn buddsoddi mewn cyfarpar
 
17 Gorffennaf 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates wedi nodi y gallai rhagor o gydweithio rhwng Busnes Cymru a Gyrfa Cymru wella'r cymorth sydd ar gael i unigolion ac i gwmnïau yng Nghymru.
 
14 Gorffennaf 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi wedi cyhoeddi bod arian wedi'i neilltuo ar gyfer cam cyntaf Athrofa Ymchwil newydd i Weithgynhyrchu Uwch yng Nglannau Dyfrdwy a allai sicrhau cynnydd o £4bn yn GVA Cymru.
 
12 Gorffennaf 2017
Mae Tasglu a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gweithwyr yr effeithiwyd arnynt gan doriadau arfaethedig Tesco wedi cyfarfod am y tro cyntaf heddiw.
 
10 Gorffennaf 2017
Mae Optimum Credit un o gwmnïau benthyciadau ail forgais mwyaf blaenllaw y DU yn ehangu yng Nghaerdydd ac yn creu 23 o swyddi gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
07 Gorffennaf 2017
Busnesau ardderchog o Gymru fydd yn troi am Singapore yr wythnos hon (8 - 11 Gorffennaf) i gynyddu'u hallforion.
 
06 Gorffennaf 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, heddiw fod Cymru'n parhau i gyflawni mwy na'r disgwyl o safbwynt denu mewnfuddsoddwyr i'r wlad.
 
06 Gorffennaf 2017
Aeth Ysgrifennydd yr Economi a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i Flaenau Gwent i drafod cynlluniau ar gyfer parc technoleg gwerth £100 miliwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru.
 
03 Gorffennaf 2017
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi cyhoeddi y bydd yn sefydlu Tasglu arbennig i sicrhau bod y cymorth gorau posibl yn cael ei roi i weithwyr Tesco a allai golli eu swyddi.
 
Tudalen 1 o 19 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2017
Ll M M I G S S
<< Gor    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i