Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 18 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
26 Mehefin 2017
Connect Assist, busnes cymdeithasol llwyddiannus, fydd y busnes cyntaf yng Nghymru i gynnig gwasanaeth codi arian moesegol i elusennau, gan greu 66 o swyddi newydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
23 Mehefin 2017
Bydd canolfan fusnes o Wrecsam fydd yn cefnogi oddeutu 100 o fusnesau newydd arloesol dros y ddwy flynedd nesaf.
 
21 Mehefin 2017
Mae'r gwaith ar ganolfan weithgynhyrchu a warws newydd bwrpasol Qioptiq yn Llanelwy, gwerth £3.7 miliwn, sydd wedi derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru, bellach wedi dechrau.
 
21 Mehefin 2017
Cafodd Deepak Nayar, un o gynhyrchwyr prysuraf Hollywood, sy'n fawr ei barch, brofiad cystal wrth ffilmio Show Dogs yng Nghymru.
 
19 Mehefin 2017
Bydd Ken Skates, Gweinidog yr Economi yn ymuno ag unigolion amlwg y diwydiant yn Sioe Awyr Paris heddiw i helpu i hyrwyddo sector awyrofod llwyddiannus Cymru i’r byd.  
 
19 Mehefin 2017
Mae GD Environmental, sef un o gwmnïau rheoli gwastraff cynhenid mwyaf blaenllaw Cymru, wedi cyhoeddi tua  £1.6 miliwn o fuddsoddiad newydd a'i fod yn ehangu ar draws ei dri safle yn Ne Cymru.
 
15 Mehefin 2017
Mae rhai o ffigurau chwedlonol enwocaf Cymru yn ymddangos yn y ffilm Transformers: The Last Knight, a fu'n ffilmio golygfeydd amlwg ar leoliad yng Nghymru.
 
14 Mehefin 2017
Mae cefn gwlad y Gorllewin ar fin dod yn un o’r prif gyflenwyr gwrthwenwyn ar gyfer Ewrop ac Affrica.
 
13 Mehefin 2017
Mae Ken Skates, wedi llongyfarch busnesau yng Nghymru ar ôl i'r ystadegau diweddaraf ddatgelu cynnydd o bron 12 y cant yn allforion Cymru yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2017
 
12 Mehefin 2017
Mae BLOODHOUND – y car cyflym iawn sydd wedi’i gynllunio i dorri y record 1,000mya a chreu record byd newydd ar gyfer cyflymder ar y tir i’w weld
 
31 Mai 2017
Mae Quantum Advisory, cwmni ymgynghori actwari annibynnol sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, yn ehangu gyda chymorth Llywodraeth Cymru gan greu 40 o swyddi newydd.
 
31 Mai 2017
Mae Yard yn ehangu ei swyddfa yng Nghaerdydd ac yn dyblu nifer ei staff gan greu 37 o swyddi newydd dros y tair blynedd nesaf gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.  
 
26 Mai 2017
Mae gwaith gwerth £500,000 i ehangu Parc Busnes Broadaxe yn Llanandras wedi’i gwblhau gan Lywodraeth Cymru.
 
26 Mai 2017
Mae Direct Healthcare Services yn mynd i sefydlu canolfan brofi ac ymchwil, y cyntaf o’i math yn Ewrop, er mwyn bodloni’r safonau byd-eang ISO newydd ar gyfer y sector hwn o fewn y farchnad feddygol.
 
24 Mai 2017
Croesawyd ffigurau newydd gan Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, sy'n dangos i incwm gwario gros yr aelwydydd yng Nghymru gynyddu'n gyflymach na chyfartaledd y DU yn 2015.
 
24 Mai 2017
Mae Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru o dan Lywodraeth Cymru yn rhoi cymorth i'r busnesau mwyaf uchelgeisiol, i ddatblygu'n sylweddol ac mae eisoes wedi creu mwy na 1000 o swyddi.
 
22 Mai 2017
Mae Zip-Clip wrthi'n ceisio cynyddu ei allforion gyda chynlluniau i weld ei werthiannau i weddill y byd yn cyfrif am 60% o'i werthiannau erbyn 2018.
 
22 Mai 2017
I nodi dechrau'r gwaith ymunodd Ken Skates Ysgrifennydd yr Economi â Rebecca Lloyd, Rheolwr-gyfarwyddwr dynodedig Charlies Stores ar y safle saith erw i dorri'r dywarchen gyntaf.
 
19 Mai 2017
Mae Ace Orthotics - yn ehangu gyda chymorth Llywodraeth Cymru ac yn creu deg o swyddi newydd yng Nghaerdydd.
 
17 Mai 2017
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi datgan bod Llywodraeth Cymru wedi cefnogi bron i 40,000 o swyddi yng Nghymru y llynedd.
 
Tudalen 1 o 18 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2017
Ll M M I G S S
<< Mai    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i