Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Awst 2016
Mae entrepreneuriaid oedran ysgol ym Mhowys yn troi eu syniadau da’n fusnesau sy’n ffynnu
 
16 Awst 2016
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi dros £500,000 mewn gwaith seilwaith i ehangu Parc Busnes Broadaxe
 
15 Awst 2016
Mae cwmni bach o Gaerdydd sy’n arbenigo mewn creu adnoddau digidol rhyngweithiol ar gyfer y sector addysg yn un o’r pum buddugwr rhyngwladol
 
09 Awst 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates, yn gofyn am farn pobl ynghylch y blaenoriaethau economaidd sydd eu hangen er mwyn sicrhau bod Cymru’n wlad fwy teg, mwy ffyniannus a mwy cadarn.  
 
05 Awst 2016
Gyda’n gilydd, gallwn weithio i arwain economi gryfach a mwy hyderus.
 
04 Awst 2016
Bydd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, yn cadeirio ei gyfarfod cyntaf o Dasglu Tata Steel heddiw (Dydd Iau, 4 Awst).
 
03 Awst 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi llwyddo i gael Lwfansau Cyfalaf Uwch, yn sgil lobïo Llywodraeth y Deyrnas Unedig, ar gyfer tri safle penodol yn Ardal Fenter Glannau Port Talbot.
 
02 Awst 2016
Yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw gwnaeth Ardaloedd Menter Cymru naill ai gwrdd â thargedau allweddol 2015 neu ragori arnynt.
 
01 Awst 2016
Mae buddsoddiad sylweddol £23 miliwn mewn llinell gynhyrchu newydd yn ffatri Kimberly-Clark yn y Fflint wedi’i gwblhau.
 
01 Awst 2016
Ken Skates yn cyfarfod â Chwmnïau Angori i’w sicrhau bod cymorth a chyngor ar gael.
 
29 Gorffennaf 2016
Mae cynlluniau i greu Ardal Arloesi newydd ffyniannus gwerth £300 miliwn yng Nglannau Abertawe ar gyfer Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cymryd cam mawr ymlaen.
 
27 Gorffennaf 2016
Mae Festive Productions eisoes yn paratoi ar gyfer y Nadolig wrth i’r gwaith fynd rhagddo yn dilyn buddsoddiad sylweddol i welliannau strwythurol a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru.
 
25 Gorffennaf 2016
Bellach, mae modd i fusnesau sydd wedi’u lleoli yn Ardal Fenter Glannau Port Talbot wneud cais o dan Gynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter.
 
22 Gorffennaf 2016
Bydd addasiad o gomedi glasurol ddychanol Evelyn Waugh Decline and Fall - yn cael ei ffilmio yn Ne Cymru diolch i gymorth ariannol gan Gronfa Sgrîn Cymru Llywodraeth Cymru.
 
21 Gorffennaf 2016
Mae estyniad gwerth £2m wedi dyblu maint safle gweithgynhyrchu Ready Foods yng Nghaernarfon ac wedi creu dros 25 o swyddi, a hynny diolch yn rhannol i gymorth Llywodraeth Cymru.
 
20 Gorffennaf 2016
Mae’r gwaith o adeiladu melin rholio dur newydd yng Nghaerffili yn mynd rhagddo ar hyn o bryd diolch i fuddsoddiad ariannol gan Lywodraeth Cymru.
 
18 Gorffennaf 2016
Bydd buddsoddiad gan Morgan Advanced Materials (Morgan) a Llywodraeth Cymru yn y dechnoleg cynhyrchu ddiweddaraf yn ei ffatri yn Abertawe.
 
15 Gorffennaf 2016
Roedd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith yn Sioe Awyr Farnborough i ddathlu sector awyrofod llwyddiannus Cymru.
 
08 Gorffennaf 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates yn trefnu bod arweinwyr busnes a gwleidyddion dylanwadol o bob ochr ffin Cymru yn dod ynghyd heddiw
 
05 Gorffennaf 2016
Mae’r gwaith o godi’r cyfleuster gweithgynhyrchu Passivhaus cyntaf yng Nghymru yn mynd rhagddo yn y Trallwng.
 
Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2016
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i