Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 16 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Ebrill 2017
Mae Oyster Bay Systems yn ehangu ac yn creu 19 o swyddi gyda chymorth Llywodraeth Cymru.  
 
18 Ebrill 2017
Mae Llynnoedd Cosmeston, Pier Penarth ac Ysbyty Llandochau i gyd ymhlith y lleoedd fydd i’w gweld yn Born to Kill.
 
13 Ebrill 2017
Mae gwaith wedi dechrau ar Un Bore Mercher/Keeping Faith, cyfres ddrama ddirgelwch newydd 8 rhan gan Vox Pictures i S4C a BBC Cymru.
 
12 Ebrill 2017
Atgoffir busnesau a datblygwyr mai 30 Ebrill yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer dwy gronfa datblygu eiddo i adeiladau ac adnewyddu safleoedd diwydiannol a swyddfeydd at ansawdd uchel.
 
12 Ebrill 2017
Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae Massilly UK yn buddsoddi £1.5 miliwn er mwyn iddo fedru cynhyrchu pedair gwaith yn fwy nag ar hyn o bryd a chreu a diogelu mwy na 40 o swyddi yn Abertawe.
 
10 Ebrill 2017
Ar 18 Ebrill, bydd y carped coch yn ymddangos yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama, Caerdydd ar gyfer ymddangosiad cyntaf y ffilm Their Finest
 
06 Ebrill 2017
Mae gan Aston Martin werth dros £60m o gontractau i’w cynnig i fusnesau ledled Cymru
 
04 Ebrill 2017
Bydd cynhadledd ac arddangosfa ar Dechnolegau'r Gofod a gynhelir yng Nghaerdydd yfory (dydd Mercher, 5 Ebrill), yn tynnu sylw BBaChau sy'n gweithio ym maes technoleg
 
03 Ebrill 2017
Mae canolfan ddosbarthu ranbarthol newydd Aldi, sy'n werth £59.5m, yn agor yn swyddogol heddiw. Mae eisoes wedi creu 422 o swyddi newydd gan arwain at amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfa.
 
03 Ebrill 2017
Mae Sharp Clinical Services (UK) Ltd yn ehangu ac yn buddsoddi £9.5m mewn Pencadlys Clinigol Ewropeaidd newydd yng Nghwm Rhymni.
 
31 Mawrth 2017
Wrth ddisgwyl yn eiddgar at ŵyl FOCUS Wales 2017, sy’n cael ei chynnal rhwng 11 a 13 Mai, mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyllid i gefnogi datblygiad y digwyddiad hyd at 2019.
 
31 Mawrth 2017
Ken Skates wedi croesawu'r ystadegau diweddaraf sy'n dangos bod cyfradd gyflogaeth pobl 16 i 64 oed yng Nghymru ar gynnydd a'i bod yn tyfu gyflymaf yn y Gorllewin a'r Cymoedd.
 
30 Mawrth 2017
Cafodd ddatblygiadau ynni morol yng Nghymru hwb heddiw wrth i fwy na £300,000 o gyllid gael ei gyhoeddi ar gyfer  Ardal Arddangos Ynni De Sir Benfro
 
28 Mawrth 2017
Ar ôl iddo gael cymorth oddi wrth Lywodraeth Cymru, mae cwmni cynhyrchu gwydr sy'n gweithio mewn marchnad arbenigol.
 
21 Mawrth 2017
Mae cwmni cyfreithiol o Gymru sy’n amlwg yn rhyngwladol am ddelio â throseddau Eiddo Deallusol i sefydlu pencadlys newydd rhyngwladol yng Nghaerdydd.
 
20 Mawrth 2017
Bydd pencadlys newydd Trafnidiaeth Cymru o fewn adeilad Taff Vale ym Mhontypridd, gan ddod â channoedd o swyddi i’r dref.    
 
16 Mawrth 2017
Bydd cyfle i fusnesau o fewn ardaloedd Ardal Fenter Glyn Ebwy, sydd bellach yn fwy eang, ymgeisio am gymorth o gylch diweddaraf.
 
15 Mawrth 2017
Mae dwy gronfa newydd i ddatblygu eiddo wedi’u lansio gydag £14m o arian yr UE.  
 
08 Mawrth 2017
Mae STG Aerospace yn un o gwmnïau mwyaf blaenllaw'r byd ym maes technolegau goleuo cabanau awyrennau.
 
06 Mawrth 2017
Bydd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn Llundain heddiw i gyfarfod â chynhyrchwyr o bwys ym maes rhaglenni teledu a ffilmiau.
 
Tudalen 1 o 16 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2017
Ll M M I G S S
<< Maw    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i