Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 40 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Mai 2015
Gyda chymorth rhaglen Cyflymu Cymru, RAF Y Fali ar Ynys Môn yw’r lle diweddaraf yng Nghymru i elwa ar fand eang cyflym iawn.
 
21 Mai 2015
Heddiw, agorodd Equiniti ei chanolfan newydd ym maes gwasanaethau ariannol a phroffesiynol.
 
19 Mai 2015
Mae cyfarwyddwyr dylanwadol, sy'n gwneud penderfyniadau i gwmnïau bancio a rheoli cyfoeth amlwg yn fyd-eang yng Nghaerdydd.
 
18 Mai 2015
Mae gwaith ar droed bellach i gyflymu cyswllt band eang i gartrefi a busnesau ym mhob cyfnewidfa ffôn yn sir Caerffili diolch i raglen Cyflymu Cymru.
 
18 Mai 2015
Mae gwaith ar y gweill i ddod â band eang cyflymach bellach yn digwydd ym mhob ardal gyfnewidfa ffôn yng Nghastell-nedd Port Talbot, diolch i raglen Cyflymu Cymru.
 
18 Mai 2015
Mae Wythnos Allforio Cymru (18-22 Mai) yn dechrau gyda Gweithdy i gwmnïau Gwyddorau Bywyd ddydd Llun.
 
15 Mai 2015
Wrth ymweld â chwmni yn Wrecsam dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, bod pobl ifanc a busnesau yn parhau i elwa ar Twf Swyddi Cymru.
 
13 Mai 2015
Cyfarfu cynrychiolwyr Busnesau Bach a Chanolig Cymru yn ddiweddar ag Innovate UK mewn achlysur dros frecwast.
 
13 Mai 2015
Mae canolfan newydd datblygu meddalwedd a gwasanaeth a reolir yn cael ei sefydlu yng Nghwmbrân.
 
05 Mai 2015
Mae busnesau yn ardal Llandrindod wedi cael eu gwahodd i weithdy ar fand eang cyflym iawn a fydd yn cael ei gynnal yng Ngwesty’r Metropole ar 19 Mai.
 
30 Ebrill 2015
Mae Circle IT, sy’n darparu atebion technoleg gwybodaeth integredig llawn i fusnesau, yn ehangu ac yn creu mwy na 20 o swyddi wrth iddo barhau i dargedu’r sector addysg bellach yn y Deyrnas Unedig.
 
28 Ebrill 2015
Mae Cymru wedi cael ei dewis i gymryd rhan yn rhaglen fyd-eang fawreddog y Massachusetts Institute of Technology.
 
27 Ebrill 2015
Mae adolygiad o’r sector cyfreithiol yng Nghymru yn mynd i gael ei gynnal.
 
27 Ebrill 2015
Mae Edwina Hart, Gweinidog Cymru dros Economi, Trafnidiaeth a Gwyddoniaeth, a Kieran Murphy, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol GE Healthcare, wedi agor cam cyntaf campws newydd GE Healthcare.
 
23 Ebrill 2015
Heddiw, agorodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru ffatri newydd Universal Engineering yn Llantrisant.yn swyddogol lle bydd 200 o bobl.
 
21 Ebrill 2015
Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei gweledigaeth bod gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn darparu gwasanaethau o safon ragorol a chyson yn ddigidol.
 
21 Ebrill 2015
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw ei bod wedi cyfnewid contractau ar gyfer gwerthu 98 erw o dir i’r adeiladwr tai adnabyddus Persimmon.
 
17 Ebrill 2015
Mae PRA Health Sciences - sefydliad blaenllaw byd-eang ym maes ymchwil glinigol - yn ehangu am yr ail waith yn Abertawe gan greu bron 90 o swyddi newydd gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
13 Ebrill 2015
Mae cwmni ar-lein o’r enw ‘Warmer Nights’ wedi cael ei lansio yng Nghwm Tawe. Ac er mai bach yw’r cwmni dyngarol hwn, mae ei uchelgais yn fawr.
 
Tudalen 1 o 40 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2015
Ll M M I G S S
<< Ebr    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i