Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 16 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Mawrth 2017
Mae cwmni cyfreithiol o Gymru sy’n amlwg yn rhyngwladol am ddelio â throseddau Eiddo Deallusol i sefydlu pencadlys newydd rhyngwladol yng Nghaerdydd.
 
20 Mawrth 2017
Bydd pencadlys newydd Trafnidiaeth Cymru o fewn adeilad Taff Vale ym Mhontypridd, gan ddod â channoedd o swyddi i’r dref.    
 
16 Mawrth 2017
Bydd cyfle i fusnesau o fewn ardaloedd Ardal Fenter Glyn Ebwy, sydd bellach yn fwy eang, ymgeisio am gymorth o gylch diweddaraf.
 
15 Mawrth 2017
Mae dwy gronfa newydd i ddatblygu eiddo wedi’u lansio gydag £14m o arian yr UE.  
 
08 Mawrth 2017
Mae STG Aerospace yn un o gwmnïau mwyaf blaenllaw'r byd ym maes technolegau goleuo cabanau awyrennau.
 
06 Mawrth 2017
Bydd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn Llundain heddiw i gyfarfod â chynhyrchwyr o bwys ym maes rhaglenni teledu a ffilmiau.
 
01 Mawrth 2017
Bydd cynlluniau ar gyfer Canolfan i’r Diwydiannau Creadigol yng Ngorllewin Cymru yn derbyn £3 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru.
 
22 Chwefror 2017
Mae entrepreneur o Tsieina sydd y tu ôl i’r cwmni o Tsieina sy’n ehangu’n gyflym, Flooring REPUBLIC, i agor dwy siop arall yng Nghymru.
 
22 Chwefror 2017
Mae ffin Ardal Fenter Glyn Ebwy wedi cael ei hymestyn i gynnwys tri safle diwydiannol ychwanegol.
 
21 Chwefror 2017
Mae Acerchem International grŵp iechyd a maethyllol blaenllaw o China sydd am sefydlu eu prif swyddfa Ewropeaidd a chanolfan ymchwil a datblygu a gweithgynhyrchu yng Nghymru.
 
21 Chwefror 2017
Mae rownd Cynllun Ardrethi Busnes yr Ardaloedd Menter wedi agor ar gyfer busnesau yn wyth Ardal Fenter Cymru.
 
20 Chwefror 2017
Bydd 12 o gwmnïau technoleg yn cyflwyno eu syniadau busnes gerbron Dug Caerefrog a gwahoddedigion yng Nghaerdydd yr wythnos hon yn y digwyddiad Pitch@Palace cyntaf yng Nghymru.
 
20 Chwefror 2017
Bydd Llywodraeth Cymru’n dal i helpu Qioptiq o Lanelwy i dyfu ac ehangu trwy fuddsoddi £2.5m yn uned newydd bwrpasol y cwmni.
 
17 Chwefror 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn ymweld â Chongqing a Shanghai yr wythnos nesaf fel rhan o'r gwaith i gryfhau'r cysylltiadau cryf sydd eisoes yn bodoli rhwng Cymru â Tsieina.
 
10 Chwefror 2017
Bydd Chetwood Financial Limited - busnes gwasanaethau ariannol newydd - yn cael ei sefydlu yn Wrecsam ac yn creu 90 o swyddi o ansawdd gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
10 Chwefror 2017
Roedd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, ym Mhont-y-clun yn ymweld â set y cynhyrchiad teledu Americanaidd ddrutaf erioed i gael ei saethu yng Nghymru.
 
10 Chwefror 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates heddiw ei fod wedi clustnodi £1m i sefydlu hyb busnes newydd yn Wrecsam.
 
08 Chwefror 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu £1.6miliwn tuag at welliannau amgylcheddol mawr yn nau safle cynhyrchu dur allweddol Celsa Manufacturing (UK) yng Nghaerdydd.
 
08 Chwefror 2017
Mae 50 o swyddi newydd yn cael eu creu ym Mrynmawr gan Code Serve Ltd sy'n ehangu ac sydd wedi symud ei fusnes o ganlyniad i fuddsoddiad allweddol a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.
 
08 Chwefror 2017
Mae cwmni yng Nghastell-nedd sy'n arbenigo mewn creu a chyflenwi cynnyrch atgyfnerthu dur ar gyfer y sector adeiladu yn ehangu.
 
Tudalen 1 o 16 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2017
Ll M M I G S S
<< Chw    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i