Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 39 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Ebrill 2015
Mae Cymru wedi cael ei dewis i gymryd rhan yn rhaglen fyd-eang fawreddog y Massachusetts Institute of Technology.
 
27 Ebrill 2015
Mae adolygiad o’r sector cyfreithiol yng Nghymru yn mynd i gael ei gynnal.
 
27 Ebrill 2015
Mae Edwina Hart, Gweinidog Cymru dros Economi, Trafnidiaeth a Gwyddoniaeth, a Kieran Murphy, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol GE Healthcare, wedi agor cam cyntaf campws newydd GE Healthcare.
 
23 Ebrill 2015
Heddiw, agorodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru ffatri newydd Universal Engineering yn Llantrisant.yn swyddogol lle bydd 200 o bobl.
 
21 Ebrill 2015
Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei gweledigaeth bod gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn darparu gwasanaethau o safon ragorol a chyson yn ddigidol.
 
21 Ebrill 2015
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw ei bod wedi cyfnewid contractau ar gyfer gwerthu 98 erw o dir i’r adeiladwr tai adnabyddus Persimmon.
 
17 Ebrill 2015
Mae PRA Health Sciences - sefydliad blaenllaw byd-eang ym maes ymchwil glinigol - yn ehangu am yr ail waith yn Abertawe gan greu bron 90 o swyddi newydd gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
13 Ebrill 2015
Mae cwmni ar-lein o’r enw ‘Warmer Nights’ wedi cael ei lansio yng Nghwm Tawe. Ac er mai bach yw’r cwmni dyngarol hwn, mae ei uchelgais yn fawr.
 
10 Ebrill 2015
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi cyhoeddi ei bod am estyn Cynllun Rhyddhad Manwerthu Cymru, a chynyddu’r budd-dal mwyaf i £1,500 yn 2015-16.
 
07 Ebrill 2015
Mae'r biliynau a fuddsoddir yn y diwydiant niwclear yng Nghymru dros yr ugain mlynedd nesaf yn gyfle euraid i fusnesau Cymru - os cydian nhw yn y cyfle hwnnw.
 
02 Ebrill 2015
Er mwyn sicrhau ei fod yn cael y blaen ar ei gystadleuwyr, mae Alar Engineering wedi buddsoddi yn y dechnoleg gyfrifiadurol ddiweddaraf ym maes peiriannu laser manwl (CNC).
 
01 Ebrill 2015
Mae datganoli llawn ar gyfer ardrethi annomestig yng Nghymru o heddiw ymlaen yn garreg filltir fawr gyntaf o ran datganoli cyllidol yng Nghymru, meddai Jane Hutt.
 
31 Mawrth 2015
Gyda help Llywodraeth Cymru, mae Princes Gate Spring Water yn buddsoddi £5.5 miliwn er mwyn ehangu’r busnes yn sylweddol.
 
30 Mawrth 2015
Cadarnhawyd bod canolfan Nagra Media UK yng Nghwmbrân, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, wedi llwyddo i ennill prosiect i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o gynnyrch ar gyfer y farchnad teledu digidol.
 
27 Mawrth 2015
Prif Stryd Penfro yw'r lleoliad diweddaraf yn Sir Benfro i dderbyn band eang cyflym iawn.
 
27 Mawrth 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cymorth ariannol ar gyfer y ddwy flynedd nesaf i gynnal momentwm Sioe Datblygu Gemau Cymru.
 
24 Mawrth 2015
Mae'r cwmni Williams Homes o'r Bala wedi creu tri-deg o swyddi newydd wedi iddynt fuddsoddi'n helaeth yn eu hadeiladau, gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
23 Mawrth 2015
Mae cwmni biotechnoleg o Singapôr sy'n arbenigo mewn echdynnu a gweithgynhyrchu elfennau bioactif naturiol o blanhigion i'w defnyddio mewn cynnyrch iechyd yn ehangu eu cwmni yng Nghymru.
 
18 Mawrth 2015
Mae Aldi yn buddsoddi £59.5 miliwn i adeiladu canolfan ddosbarthu ranbarthol newydd, a swyddfeydd yng Nghaerdydd - gan greu dros 400 o swyddi gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
17 Mawrth 2015
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi cyhoeddi bod £44m o arian yr UE a Llywodraeth Cymru wedi’i neilltuo i estyn gwasanaeth sy’n helpu busnesau yng Nghymru i dyfu a chreu swyddi.
 
Tudalen 1 o 39 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2015
Ll M M I G S S
<< Maw    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
I'n dilyn ni trowch i