Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 41 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
02 Gorffennaf 2015
Mae cwmnïau hedfan o bedwar ban byd yn dangos diddordeb mawr mewn troli arlwyo newydd
 
30 Mehefin 2015
Mae cynghorwyr technegol wedi’u penodi i ddatblygu opsiynau ar gyfer gwelliannau gwerth £200m i ffyrdd Gogledd-ddwyrain Cymru.
 
29 Mehefin 2015
Mae'r cwmnïau Gwyddorau Bywyd o Gymru a aeth ar daith fasnach Llywodraeth Cymru i gynhadledd Medica y llynedd wedi ennill contractau gwerth dros £1.4m yn barod, ac mae rhagor i ddod.
 
29 Mehefin 2015
Mae buddsoddiad i greu cyfleuster ôl-gynhyrchu, adfer a digido ffilmiau yn y de yn mynd rhagddo gyda chymorth Llywodraeth Cymru, gan greu swyddi medrus iawn ar gyfer graddedigion.
 
26 Mehefin 2015
Mae Cyflymu Cymru yn cysylltu Castell Aberteifi â’r byd, a thrwy hynny wedi gwella profiad yr ymwelwyr, yn ôl Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.
 
25 Mehefin 2015
Heddiw, bydd busnesau Cymru yn cael gwybod sut i wneud cais am gontractau gwerth oddeutu £10 biliwn wrth iddynt gwrdd ag uwch dîm rheoli HS2 Ltd yng Nghaerdydd.
 
24 Mehefin 2015
Heddiw, gwnaeth Oceaneering Asset Integrity agor ei chanolfan Dilysu a Chymhwyso newydd yn swyddogol yn Abertawe.
 
23 Mehefin 2015
Mae Prif-ddinas Ranbarth Caerdydd ar y trywydd i fod un o gartrefi mwyaf cystadleuol y DU ar gyfer y Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol y tu allan i Lundain
 
22 Mehefin 2015
Heddiw, cyhoeddodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, y bydd gwasanaeth cymorth arloesol gwerth £20 miliwn yn cael ei gynnig ar gyfer busnesau ifanc.
 
22 Mehefin 2015
Mae chwech o gwmnïau Technolegau Meddygol bach neu newydd hynod arloesol yng Nghymru wedi'u dewis ar gyfer cyllid Ymchwil a Datblygu gwerth £600,000 gan Innovate UK
 
22 Mehefin 2015
Ymdrechion Llywodraeth Cymru i feithrin gwyddoniaeth yng Nghymru i sbarduno arloesedd a helpu’r economi i dyfu yw pwnc ei hadroddiad blynyddol ar wyddoniaeth.
 
22 Mehefin 2015
Mae cynllun poblogaidd i ryddhau cwmnïau yn Ardaloedd Menter Cymru rhag talu ardrethi wedi ailagor.
 
22 Mehefin 2015
Mae gan Westbridge Furniture Designs brosiect ehangu mawr yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy.
 
19 Mehefin 2015
Mae cwmnïau sy'n cynhyrchu gemau, chwaraewyr ac arweinwyr o fewn y diwydiant yng Nghaerdydd heddiw ar gyfer Sioe Datblygu Gemau Cymru.
 
18 Mehefin 2015
Mae system eglur a hygyrch o gyfreithiau yn allweddol o ran hyrwyddo sector cyfreithiol a all dyfu, llwyddo a bod yn ffyniannus er mwyn cefnogi a denu busnesau Gymru, dywedodd Cwsnler Cyffredinol
 
17 Mehefin 2015
Mae entrepreneur o Gaerdydd a ddechreuodd werthu nwyddau harddwch ar y we o garej ei rieni wedi ehangu ei gwmni a symud i ganolfan weithredu newydd yng Nghaerdydd.
 
17 Mehefin 2015
Bydd High Speed Two Ltd a chynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf i siarad â thros 100 o fusnesau o Gymru.
 
17 Mehefin 2015
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart wedi croesawu’r canlyniadau a gyhoeddwyd heddiw, sy’n cadarnhau bod 2014-15 yn flwyddyn arall well nag erioed o ran denu prosiectau mewnfuddsoddi i Gymru.
 
11 Mehefin 2015
Cyhoeddodd y cwmni ei fod ar fin lansio ei dreial clinigol cyntaf ar gyfer cyffur sy’n helpu pobl sydd â ffeibrosis systig.
 
10 Mehefin 2015
Mae tîm o unigolion hynod o brofiadol, sy’n cael eu cydnabod yn arbenigwyr yn eu meysydd, wedi’u penodi i Fwrdd Cynghori Gwyddonol newydd ar gyfer y Gronfa Bontio Gwyddorau Bywyd.
 
Tudalen 1 o 41 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2015
Ll M M I G S S
<< Meh    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i