Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 42 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Gorffennaf 2015
Mae Llywodraeth Cymru yn ymuno â Jane Tranter a Julie Gardner i gefnogi cwmni newydd i gynhyrchu rhaglenni teledu a ffilmiau.
 
23 Gorffennaf 2015
“Don’t Knock Twice” - ffilm gyffrous, oruwchnaturiol gyda Katee Sakhoff yw’r ffilm ddiweddaraf i gael help ariannol drwy Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau Llywodraeth Cymru.
 
21 Gorffennaf 2015
Bydd ffiniau Ardal Fenter Ynys Môn yn cael eu hestyn er mwyn sicrhau’r manteision mwyaf posibl i’r ardal.
 
21 Gorffennaf 2015
Mae cyfreithwyr o Dde Cymru yn ehangu ac yn agor canolfan ragoriaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
 
14 Gorffennaf 2015
Mae pedwar prosiect sy’n gobeithio gwella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau nifer y rhai sy’n cael eu hanfu ar feiciau modur ar ein heolydd ar fin elwa ar arian ymchwil gan Lywodraeth Cymru.
 
14 Gorffennaf 2015
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi enwau aelodau’r grŵp gweithredu ar gyfer Ardal Twf Lleol Dyffryn Teifi.
 
08 Gorffennaf 2015
Dechreuodd Eiry Rees Thomas ar yrfa’n llunio deunydd dwyieithog ar gyfer y cwricwlwm yn ei chwedegau, ac mae hi yn awr yn ehangu ar yr yrfa honno.
 
08 Gorffennaf 2015
Mae sefydliadau ledled Cymru yn cael eu hannog i wneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau i ddod â gwyrth gwyddoniaeth i blant a phobl ifanc.
 
07 Gorffennaf 2015
Mae mwy o bobl yn mynd i gael band eang cyflym iawn diolch i gynlluniau i’w ymestyn i ardaloedd na fyddai, fel arall, yn gallu cael y ddarpariaeth.
 
07 Gorffennaf 2015
Mae cwmnïau sydd wedi derbyn nawdd Llywodraeth Cymru wedi gweld gwerth £52 miliwn o fusnes allforio newydd – cynnydd o bron 60% ers y llynedd a’r cynnydd mwyaf.
 
02 Gorffennaf 2015
Mae cwmnïau hedfan o bedwar ban byd yn dangos diddordeb mawr mewn troli arlwyo newydd
 
30 Mehefin 2015
Mae cynghorwyr technegol wedi’u penodi i ddatblygu opsiynau ar gyfer gwelliannau gwerth £200m i ffyrdd Gogledd-ddwyrain Cymru.
 
29 Mehefin 2015
Mae'r cwmnïau Gwyddorau Bywyd o Gymru a aeth ar daith fasnach Llywodraeth Cymru i gynhadledd Medica y llynedd wedi ennill contractau gwerth dros £1.4m yn barod, ac mae rhagor i ddod.
 
29 Mehefin 2015
Mae buddsoddiad i greu cyfleuster ôl-gynhyrchu, adfer a digido ffilmiau yn y de yn mynd rhagddo gyda chymorth Llywodraeth Cymru, gan greu swyddi medrus iawn ar gyfer graddedigion.
 
26 Mehefin 2015
Mae Cyflymu Cymru yn cysylltu Castell Aberteifi â’r byd, a thrwy hynny wedi gwella profiad yr ymwelwyr, yn ôl Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.
 
25 Mehefin 2015
Heddiw, bydd busnesau Cymru yn cael gwybod sut i wneud cais am gontractau gwerth oddeutu £10 biliwn wrth iddynt gwrdd ag uwch dîm rheoli HS2 Ltd yng Nghaerdydd.
 
24 Mehefin 2015
Heddiw, gwnaeth Oceaneering Asset Integrity agor ei chanolfan Dilysu a Chymhwyso newydd yn swyddogol yn Abertawe.
 
23 Mehefin 2015
Mae Prif-ddinas Ranbarth Caerdydd ar y trywydd i fod un o gartrefi mwyaf cystadleuol y DU ar gyfer y Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol y tu allan i Lundain
 
22 Mehefin 2015
Heddiw, cyhoeddodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, y bydd gwasanaeth cymorth arloesol gwerth £20 miliwn yn cael ei gynnig ar gyfer busnesau ifanc.
 
22 Mehefin 2015
Mae chwech o gwmnïau Technolegau Meddygol bach neu newydd hynod arloesol yng Nghymru wedi'u dewis ar gyfer cyllid Ymchwil a Datblygu gwerth £600,000 gan Innovate UK
 
Tudalen 1 o 42 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2015
Ll M M I G S S
<< Gor    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i