Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 38 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Chwefror 2015
Mae Gweinidog yr Economi, a’r Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru am ddenu rhagor o fenywod i fyd busnes ac i feysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg yng Nghymru
 
24 Chwefror 2015
Mae cwmni o Gymru sy’n cynhyrchu dyfeisiadau meddygol wedi ennill ei archeb fwyaf erioed gyda cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
18 Chwefror 2015
Mae Fusionworkshop, yr asiantaeth ddigidol o Gaerdydd, sydd wedi ennill sawl gwobr, wedi cyhoeddi ei bod yn dyblu maint ei swyddfa yng Nghaerdydd
 
18 Chwefror 2015
Heddiw mae Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, yn ymweld â Llantrisant i gyhoeddi bod 200 o swyddi newydd yn cael eu creu yn Universal Engineering.
 
17 Chwefror 2015
Cymerodd y cynlluniau sydd ar droed i adfywio a gweddnewid economi Casnewydd gam mawr ymlaen heddiw ar ôl y cyhoeddiad y bydd partneriaeth newydd.
 
16 Chwefror 2015
Bydd prosiect unigryw yn y gorllewin i drawsnewid ysgoldy o'r 19eg ganrif yn cael sylw yr wythnos hon pan fydd yn ymddangos ar y rhaglen deledu boblogaidd ar Channel 4, 'Restoration Man'.
 
11 Chwefror 2015
Bod gwasanaeth siop un stop Busnes Cymru ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig wedi helpu i greu bron i 9000 o swyddi a 6580 o fusnesau newydd ers i’r gwasanaeth gael ei lansio ddwy flynedd yn ôl.
 
11 Chwefror 2015
Heddiw bydd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi yn cyhoeddi y bydd dros 20 o swyddi TG newydd yn cael eu creu yn Ardal Fenter Canol Caerdydd.
 
09 Chwefror 2015
Mae buddsoddiad gwerth €6.4 miliwn gan Klöckner Pentaplast i gynyddu gallu a chyflwyno technoleg werdd i’w safle yng Nghrymlyn wedi creu 30 o swyddi newydd dros y 12 mis diwethaf.
 
03 Chwefror 2015
Bydd mwy o fusnesau Sir Benfro’n talu llai o Ardrethi Busnes, gan fod y Gweinidog Busnes, Edwina Hart, wedi cyhoeddi ei bod am ehangu ffiniau Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau.
 
29 Ionawr 2015
Mae BioCymru 2015 yn cynnig cyfle heb ei ail i gwmnïau gofal iechyd gyfarfod prynwyr allweddol o GIG Cymru – sy’n gwario tua £850 miliwn ar gynhyrchion a gwasanaethau bob blwyddyn yng Nghymru.
 
29 Ionawr 2015
Mae British Airways Interior Engineering (BAIE) o’r Coed Duon wedi cael caniatâd i ailwampio sleidiau argyfwng awyrennau A380 newydd BA, o ganlyniad.
 
27 Ionawr 2015
Mae'r entrepreneur Gwyddelig, John Mooney wedi derbyn asedau y cwmni Mid Wales Litho (MWL) a wedi cyflogi'r rhan fwyaf o'r gweithwyr a gollodd eu swyddi wrth i'r cwmni gael ei ddiddymu y llynedd.
 
26 Ionawr 2015
Mae tîm sy’n gyfrifol am ddrama deledu Americanaidd uchel ei broffil wedi penderfynu ffilmio eu cynhyrchiad newydd yng Nghymru.
 
22 Ionawr 2015
Mae R2 Furniture Solutions - busnes newydd wedi'i greu gan staff Remploy a gollodd eu swyddi pan gaeodd gwaith Baglan.
 
19 Ionawr 2015
Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd y daith fasnach fwyaf erioed o Gymru yn hedfan o Gaerdydd i Arddangosfa a Chynhadledd Arab Health yn Dubai.
 
12 Ionawr 2015
Bellach, mae band eang cyflym iawn ar gael i gartrefi a busnesau yn Aberconwy, Abergele a Llandudno wrth i raglen Cyflymu Cymru gael ei chyflwyno ar draws Sir Conwy.
 
05 Ionawr 2015
Mae asiantaeth flaengar o’r Ffindir sy’n gweithio ym maes profiadau defnyddwyr gwasanaethau a chynllunio gwasanaethau wedi penderfynu agor ei phencadlys ar gyfer y DU yn Abertawe.
 
29 Rhagfyr 2014
Mae gwaith wedi dechrau i ddod â band eang cyflym iawn i gartrefi a busnesau ym mhob ardal gyfnewidfa ffôn ar Ynys Môn.
 
18 Rhagfyr 2014
Bydd cyw entrepreneuriaid a chwmnïau profiadol o fyd y gwyddorau bywyd yn cael cyfle i gyflwyno’u syniadau busnes gorau i banel o fuddsoddwyr yn BioCymru 2015.
 
Tudalen 1 o 38 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2015
Ll M M I G S S
<< Chw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i