Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Hydref 2017
Heddiw, bydd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi ym Mharc Cleppa yn agor Carpeo Estates Planning yn swyddogol. Mae’r cwmni yn ceisio symleiddio y broses o wneud ewyllysiau a chynllunio angladdau.
 
18 Hydref 2017
Bydd Banc Datblygu newydd Cymru, a grëwyd gan Lywodraeth Cymru, yn golygu y bydd yn haws i fusnesau gael gafael ar y cyfalaf y mae ei angen arnynt i gychwyn busnes, i gryfhau ac i dyfu.
 
18 Hydref 2017
Ymwelodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates, â Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr heddiw er mwyn gweld drosto'i hun y gwaith paratoi sy'n digwydd ar gyfer yr Injan Dragon newydd
 
17 Hydref 2017
Mae Talgarth Bakery o Faesteg ar fin symud rhan o'i weithgareddau cynhyrchu i uned newydd ei hadnewyddu, diolch i help Cyllid Busnes Ad-daladwy Llywodraeth Cymru
 
12 Hydref 2017
Mae'r newyddion fod allforion Cymru wedi cynyddu 18% yn ystod y flwyddyn hyd fis Mehefin 2017 wedi'i groesawu gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.
 
11 Hydref 2017
Mae Hamlyn Williams, cwmni recriwtio gweithredol arbenigol Gwasanaethau Ariannol, yn creu 100 o swyddi newydd i raddedigion yng Nghaerdydd, diolch i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.
 
04 Hydref 2017
Ysgrifennydd yr Economi yn siarad â busnesau am oblygiadau gadael yr UE
 
02 Hydref 2017
Cyllid i godi adeilad diwydiannol 50,000 troedfedd sgwâr sy’n rhan gyntaf o barc technoleg fodurol newydd
 
29 Medi 2017
Hyrwyddo busnesau o Gymru yn Qatar cyn dechrau gwasanaethau hedfan dyddiol rhwng Caerdydd a Doha.
 
27 Medi 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi llongyfarch pedwar o gwmnïau o'r De sydd wedi gweld cynnydd aruthrol yn eu hallforion ar ôl cael help Llywodraeth Cymru.
 
25 Medi 2017
£4m o hwb i ddatblygu ynni'r môr a'r llanw yn y Gogledd
 
22 Medi 2017
Bydd Llywodraeth Cymru'n mynd â chynrychiolaeth o bum cwmni blaengar i Gynhadledd Sefydliad Technoleg Massachusetts, sy'n fyd enwog, ar Arloesi ym maes Rheoli.
 
21 Medi 2017
Croesawodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, Chetwood Financial Ltd i Gymru yn ffurfiol wrth iddynt lansio cyfres newydd o ddulliau o fenthyca o’u canolfan newydd yn Wrecsam
 
20 Medi 2017
Bydd yr Ysgrifennydd dros yr Economi, Ken Skates yn cyhoeddi heno y bydd Cynllun Gweithredu newydd ar yr Economi  yn cael ei gyhoeddi yn yr hydref
 
19 Medi 2017
Mae Admiral, un o brif gyflogwyr Cymru, yn creu bron 200 o swyddi, diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
18 Medi 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn falch o gadarnhau, yn dilyn sgyrsiau cynhyrchiol gyda prif bartneriaid sy’n rhan o Dasglu Tesco
 
18 Medi 2017
Buddsoddiad o £9.6miliwn, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, a fydd yn creu dros 130 o swyddi dros y bum mlynedd nesaf.
 
15 Medi 2017
Mae darpar beirianwyr wedi cael cyfle i gael blas ar weithio i un o'r cwmnïau mwyaf nodedig ym maes rasio moduron – Aston Martin.
 
13 Medi 2017
Heddiw, mae Ken Skates wedi pwysleisio pa mor bwysig yw hi ein bod yn cydweithio er mwyn datblygu porthladdoedd a gweithgareddau economaidd cysylltiedig ledled Cymru.
 
12 Medi 2017
Bydd prosiect gwerth £5 miliwn gan Lywodraeth Cymru i adeiladu ffatri yn galluogi cwmni sy'n gwneud gyriannau amrywio cyflymder i greu 50 o swyddi ychwanegol yn y Trallwng erbyn 2020.
 
Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2017
Ll M M I G S S
<< Med    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i