Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 38 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Mawrth 2015
Cadarnhawyd bod canolfan Nagra Media UK yng Nghwmbrân, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, wedi llwyddo i ennill prosiect i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o gynnyrch ar gyfer y farchnad teledu digidol.
 
27 Mawrth 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cymorth ariannol ar gyfer y ddwy flynedd nesaf i gynnal momentwm Sioe Datblygu Gemau Cymru.
 
24 Mawrth 2015
Mae'r cwmni Williams Homes o'r Bala wedi creu tri-deg o swyddi newydd wedi iddynt fuddsoddi'n helaeth yn eu hadeiladau, gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
23 Mawrth 2015
Mae cwmni biotechnoleg o Singapôr sy'n arbenigo mewn echdynnu a gweithgynhyrchu elfennau bioactif naturiol o blanhigion i'w defnyddio mewn cynnyrch iechyd yn ehangu eu cwmni yng Nghymru.
 
18 Mawrth 2015
Mae Aldi yn buddsoddi £59.5 miliwn i adeiladu canolfan ddosbarthu ranbarthol newydd, a swyddfeydd yng Nghaerdydd - gan greu dros 400 o swyddi gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
17 Mawrth 2015
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi cyhoeddi bod £44m o arian yr UE a Llywodraeth Cymru wedi’i neilltuo i estyn gwasanaeth sy’n helpu busnesau yng Nghymru i dyfu a chreu swyddi.
 
09 Mawrth 2015
Bellach, mae band eang ffeibr cyflym ar gael i fwy na 23,500 o gartrefi a busnesau yn Sir Benfro, diolch i raglen Cyflymu Cymru, a Dinbych-y-Pysgod yw’r ardal ddiweddaraf i elwa.
 
05 Mawrth 2015
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi wedi cyhoeddi cyllid o £20 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru ar gyfer rhaglen newydd i helpu busnesau yng Nghymru i dyfu.
 
05 Mawrth 2015
Bydd Llywodraeth Cymru’n rhoi help ariannol i GE Healthcare sefydlu Pentref Arloesi Agored gwerth miliynau o bunnoedd yng Nghaerdydd.
 
04 Mawrth 2015
Bydd cronfa gwerth £3 miliwn yn troi prosiectau gwyddorau bywyd yn fusnesau, gan ysgogi twf pellach yn y sector.
 
03 Mawrth 2015
Mae rhaglen Cyflymu Cymru wedi cyrraedd hanner ffordd. Mae bron i 346,000 o gartrefi a busnesau yng Nghymru bellach yn gallu cael band eang ffeibr cyflym iawn diolch i’r prosiect.
 
02 Mawrth 2015
Bwriedir ehangu'r mynediad at fand eang cyflym iawn ar Ystad Ddiwydiannol Wrecsam fel rhan o Brosiect Mewnlenwi Band Eang Cyflym Iawn Llywodraeth Cymru.
 
02 Mawrth 2015
Mae cam cyntaf y gwaith o ehangu band eang cyflym iawn yng Nghymru ymhellach wedi cychwyn.
 
02 Mawrth 2015
Mae Shrinking Cap Productions o Gaerdydd newydd gwblhau dwy gyfres ddiweddaraf ‘Grandpa in my Pocket’
 
25 Chwefror 2015
Mae Gweinidog yr Economi, a’r Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru am ddenu rhagor o fenywod i fyd busnes ac i feysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg yng Nghymru
 
24 Chwefror 2015
Mae cwmni o Gymru sy’n cynhyrchu dyfeisiadau meddygol wedi ennill ei archeb fwyaf erioed gyda cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
18 Chwefror 2015
Mae Fusionworkshop, yr asiantaeth ddigidol o Gaerdydd, sydd wedi ennill sawl gwobr, wedi cyhoeddi ei bod yn dyblu maint ei swyddfa yng Nghaerdydd
 
18 Chwefror 2015
Heddiw mae Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, yn ymweld â Llantrisant i gyhoeddi bod 200 o swyddi newydd yn cael eu creu yn Universal Engineering.
 
17 Chwefror 2015
Cymerodd y cynlluniau sydd ar droed i adfywio a gweddnewid economi Casnewydd gam mawr ymlaen heddiw ar ôl y cyhoeddiad y bydd partneriaeth newydd.
 
16 Chwefror 2015
Bydd prosiect unigryw yn y gorllewin i drawsnewid ysgoldy o'r 19eg ganrif yn cael sylw yr wythnos hon pan fydd yn ymddangos ar y rhaglen deledu boblogaidd ar Channel 4, 'Restoration Man'.
 
Tudalen 1 o 38 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2015
Ll M M I G S S
<< Chw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i