Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 42 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Awst 2015
Mae Clwb Sadwrn Ford yn paratoi i groesawu’r grŵp diweddaraf o fyfyrwyr ym mis Medi pan fydd yn dathlu ei ben-blwydd yn 18 oed.
 
26 Awst 2015
Mae cwmni Cytec Industries Inc yn ehangu yn Wrecsam ac yn buddsoddi hyd at £65 miliwn mewn ffatri newydd.
 
24 Awst 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £100,000 er mwyn rhoi hwb i gyflenwyr sector awyrofod Cymru a’u helpu i gymryd rhan yn rhaglen gwella parhaus SC21 – Supply Chain 21st Century.
 
20 Awst 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu ffatri newydd gwerth £2m i Zip Clip yn y Trallwng er mwyn helpu’r cwmni i ehangu wedi iddo ennill nifer o gontractau newydd.
 
19 Awst 2015
Mae Dyn Gwyrdd yn dathlu ei phenblwydd yn 13 oed yr wythnos hon. Hon yw un o’r unig wyliau cerddoriaeth ym Mhrydain sydd wedi gwerthu allan yn llwyr, gan ategu ei safle ar frig digwyddiadau’r haf.
 
14 Awst 2015
Bydd prosiect treialu i gefnogi datblygwyr gemau newydd yng Nghymru yn neilltuo grant o i fyny at £25,000 i bedwar cwmni llwyddiannus i greu teitlau newydd.
 
12 Awst 2015
Mae Accelovance Inc. cwmni ymchwil glinigol rhyngwladol wedi penderfynu sefydlu ei Bencadlys Ewropeaidd yng Nghymru.
 
06 Awst 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, wedi croesawu adroddiad diweddaraf Ofcom ar y farchnad gyfathrebu, a gafodd ei gyhoeddi heddiw.
 
05 Awst 2015
Mae Llywodraeth Cymru’n parhau i gefnogi Rali Cymru GB. Mae hyn yn golygu y bydd y digwyddiad eiconig yn dychwelyd i Gymru am y tair blynedd nesaf.
 
05 Awst 2015
Mae cwmni o Ogledd Cymru sy’n gosod lloriau resin i gleientiaid ledled y Du ac sydd wedi ennill sawl gwobr, wedi ehangu i adeilad i ateb y galw cynyddol am ei wasanaethau.
 
04 Awst 2015
Mae cwmni ym Mhont-y-pŵl yn bwriadu creu 31 o swyddi newydd drwy fenter newydd i ehangu’r cwmni, diolch i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.
 
27 Gorffennaf 2015
Mae Llywodraeth Cymru yn ymuno â Jane Tranter a Julie Gardner i gefnogi cwmni newydd i gynhyrchu rhaglenni teledu a ffilmiau.
 
23 Gorffennaf 2015
“Don’t Knock Twice” - ffilm gyffrous, oruwchnaturiol gyda Katee Sakhoff yw’r ffilm ddiweddaraf i gael help ariannol drwy Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau Llywodraeth Cymru.
 
21 Gorffennaf 2015
Bydd ffiniau Ardal Fenter Ynys Môn yn cael eu hestyn er mwyn sicrhau’r manteision mwyaf posibl i’r ardal.
 
21 Gorffennaf 2015
Mae cyfreithwyr o Dde Cymru yn ehangu ac yn agor canolfan ragoriaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
 
14 Gorffennaf 2015
Mae pedwar prosiect sy’n gobeithio gwella diogelwch ar y ffyrdd a lleihau nifer y rhai sy’n cael eu hanfu ar feiciau modur ar ein heolydd ar fin elwa ar arian ymchwil gan Lywodraeth Cymru.
 
14 Gorffennaf 2015
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi enwau aelodau’r grŵp gweithredu ar gyfer Ardal Twf Lleol Dyffryn Teifi.
 
08 Gorffennaf 2015
Dechreuodd Eiry Rees Thomas ar yrfa’n llunio deunydd dwyieithog ar gyfer y cwricwlwm yn ei chwedegau, ac mae hi yn awr yn ehangu ar yr yrfa honno.
 
08 Gorffennaf 2015
Mae sefydliadau ledled Cymru yn cael eu hannog i wneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau i ddod â gwyrth gwyddoniaeth i blant a phobl ifanc.
 
07 Gorffennaf 2015
Mae mwy o bobl yn mynd i gael band eang cyflym iawn diolch i gynlluniau i’w ymestyn i ardaloedd na fyddai, fel arall, yn gallu cael y ddarpariaeth.
 
Tudalen 1 o 42 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2015
Ll M M I G S S
<< Aws    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i