Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 47 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
04 Chwefror 2016
Cafodd cam cyntaf cynlluniau Sphere Medical i symud ei gyfleuster gweithgynhyrchu i Gymru ei nodi heddiw pan agorodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, ei safle newydd yn Llanelwy'n swyddogol.
 
02 Chwefror 2016
Y mis hwn, lansiodd Busnes Cymru Gyfeiriadur ar-lein newydd o Fusnesau Cymru i helpu cwmnïau i hyrwyddo eu nwyddau, eu gwasanaeth a'u henw da.
 
01 Chwefror 2016
Mae'r busnes gweithgynhyrchu rheiddiaduron gwres canolog domestig, Quinn Radiators Limited (QRL), sydd â'i bencadlys yng Nghasnewydd, yn cael cymorth gan Lywodraeth Cymru
 
29 Ionawr 2016
Mae busnes o Wrecsam sy’n cynhyrchu deunydd gorwedd i anifeiliaid ar gyfer ffermwyr ar hyd a lled y Deyrnas Unedig wedi buddsoddi’n helaeth yn eu busnes ac wedi creu swyddi a chynyddu capasiti.
 
27 Ionawr 2016
Bydd lori drawiadol yr Hyb Allforio, sy'n pwyso 23 tunnell ac sy'n 40 troedfedd o hyd, yn cyrraedd Doc Penfro y mis nesaf ar gam cyntaf ei thaith o gwmpas Cymru.
 
25 Ionawr 2016
Mae Llywodraeth Cymru yn galw ar fusnesau sy’n datblygu yng Nghymru sydd â’r posibilrwydd o fod yn gwmnïau mawr i wneud cais am gynllun newydd.
 
22 Ionawr 2016
Offer monitro ffetws soffistigedig, uwch dechnolegau patholeg y celloedd a chyfarpar llawfeddygol untro - dyma rai o'r cynhyrchion a gwasanaethau o Gymru a fydd yn cael eu harddangos yn Dubai
 
20 Ionawr 2016
Bydd Grŵp Moorhouse sydd â'i bencadlys yng Nghaerffili ac sy'n masnachu o dan yr enw Constructaquote.com yn creu bron i 90 o swyddi.
 
19 Ionawr 2016
Gallai Port Talbot gael ei dynodi’n Ardal Fenter gan Lywodraeth Cymru mewn cam i helpu’r ardal ymhellach i ymdopi ag effaith y cyhoeddiad ddoe gan Tata Steel.
 
13 Ionawr 2016
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau tramor ar gyfer 2016-17.
 
08 Ionawr 2016
Mae cyfarwyddwyr cwmni rheoli gwastraff wedi mynd ati i greu arwynebedd ymarfer newydd ar gyfer ceffylau a hwnnw wedi’i wneud o garpedi wedi’u hailgylchu.
 
07 Ionawr 2016
Mae Gweinidog yr Economi a Gwyddoniaeth wedi croesawu buddsoddiad gwerth £50 miliwn i rhoi Cymru wrth galon y diwydiant sy'n arbenigo mewn lled-ddargludyddion cyfansawdd yn Ewrop.
 
05 Ionawr 2016
Mae tair uned ddiwydiannol newydd yn cael eu datblygu yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy gyda help Llywodraeth Cymru.
 
31 Rhagfyr 2015
Mae chwedeg dau o fusnesau mewn pum Ardal Fenter wedi cael gwerth bron £1.2 miliwn o gymorth gyda’u hardrethi busnes.
 
30 Rhagfyr 2015
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi pwysleisio’r cyfleoedd a ddaw wrth i’r Gogledd ddod yn gartref i ganolfan ragoriaeth ar gyfer cynhyrchu ynni niwclear yn y DU.
 
22 Rhagfyr 2015
Mae Charlies - un o’r manwerthwyr annibynnol mwyaf yng Nghymru - yn cydweithio â Llywodraeth Cymru i lunio cynlluniau ar gyfer sefydlu ei bencadlys a chanolfan e-fasnachu yn y Trallwng.
 
21 Rhagfyr 2015
Bydd tri datblygwr gemau yng Nghymru yn derbyn grantiau gwerth £55,000 i greu gemau newydd i Microsoft o dan fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru.
 
17 Rhagfyr 2015
Bydd gwaith yn dechrau heddiw ar brosiect £100 miliwn gan Cartrefi Tirion i weddnewid safle ddiwydiannol ddiffaith, enfawr, yn gymuned gyda 800 o gartrefi ysblennydd yn agos at ganol dinas Caerdydd.
 
16 Rhagfyr 2015
Mae cwmni AMPLYFI Ltd, sef cwmni newydd sy’n arbenigo mewn dylunio meddalwedd deallusrwydd artiffisial wedi symud i Gymru gyda help gan Gronfa bwysig Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru.
 
15 Rhagfyr 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi dewis Liberty Property Developments Ltd fel y datblygwr a ffefrir ar gyfer datblygiad hamdden mawr ym Mangor.
 
Tudalen 1 o 47 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i