Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 18 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Gorffennaf 2017
Mae Parc Technoleg Modurol newydd Llywodraeth Cymru gwerth £100miliwn ym Mlaenau Gwent wedi symud gam yn nes heddiw wedi cyfarfod i ddatblygu'r cynlluniau.
 
19 Gorffennaf 2017
Mae canlyniadau diweddaraf Rhaglen Ardaloedd Menter Llywodraeth Cymru yn dangos bod dros 10,000 o swyddi wedi'u cefnogi
 
18 Gorffennaf 2017
Cyllid o £450,000 i gefnogi busnesau Cymru sydd am dargedu’r sector niwclear, sy’n werth biliynau o bunnoedd
 
18 Gorffennaf 2017
Mae Banc Datblygu cyntaf y DU bellach wedi cael sêl bendith swyddogol gan Lywodraeth Cymru, a bydd ar waith erbyn mis Hydref dyna gyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates.
 
17 Gorffennaf 2017
Mae cwmni o Ben-y-bont ar Ogwr sy'n arbenigo mewn technolegau adfer ac ailgylchu gwres gwastraff yn buddsoddi mewn cyfarpar
 
17 Gorffennaf 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates wedi nodi y gallai rhagor o gydweithio rhwng Busnes Cymru a Gyrfa Cymru wella'r cymorth sydd ar gael i unigolion ac i gwmnïau yng Nghymru.
 
14 Gorffennaf 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi wedi cyhoeddi bod arian wedi'i neilltuo ar gyfer cam cyntaf Athrofa Ymchwil newydd i Weithgynhyrchu Uwch yng Nglannau Dyfrdwy a allai sicrhau cynnydd o £4bn yn GVA Cymru.
 
12 Gorffennaf 2017
Mae Tasglu a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gweithwyr yr effeithiwyd arnynt gan doriadau arfaethedig Tesco wedi cyfarfod am y tro cyntaf heddiw.
 
10 Gorffennaf 2017
Mae Optimum Credit un o gwmnïau benthyciadau ail forgais mwyaf blaenllaw y DU yn ehangu yng Nghaerdydd ac yn creu 23 o swyddi gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
07 Gorffennaf 2017
Busnesau ardderchog o Gymru fydd yn troi am Singapore yr wythnos hon (8 - 11 Gorffennaf) i gynyddu'u hallforion.
 
06 Gorffennaf 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, heddiw fod Cymru'n parhau i gyflawni mwy na'r disgwyl o safbwynt denu mewnfuddsoddwyr i'r wlad.
 
06 Gorffennaf 2017
Aeth Ysgrifennydd yr Economi a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i Flaenau Gwent i drafod cynlluniau ar gyfer parc technoleg gwerth £100 miliwn a ariennir gan Lywodraeth Cymru.
 
03 Gorffennaf 2017
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi cyhoeddi y bydd yn sefydlu Tasglu arbennig i sicrhau bod y cymorth gorau posibl yn cael ei roi i weithwyr Tesco a allai golli eu swyddi.
 
29 Mehefin 2017
Daeth tua thri chant o arweinwyr busnes ynghyd yng Nghaerdydd yr wythnos yma ar gyfer lansio menter newydd sy’n ceisio hybu arloesi ac entrepreneuriaeth ar draws Cymru.
 
26 Mehefin 2017
Connect Assist, busnes cymdeithasol llwyddiannus, fydd y busnes cyntaf yng Nghymru i gynnig gwasanaeth codi arian moesegol i elusennau, gan greu 66 o swyddi newydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
23 Mehefin 2017
Bydd canolfan fusnes o Wrecsam fydd yn cefnogi oddeutu 100 o fusnesau newydd arloesol dros y ddwy flynedd nesaf.
 
21 Mehefin 2017
Mae'r gwaith ar ganolfan weithgynhyrchu a warws newydd bwrpasol Qioptiq yn Llanelwy, gwerth £3.7 miliwn, sydd wedi derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru, bellach wedi dechrau.
 
21 Mehefin 2017
Cafodd Deepak Nayar, un o gynhyrchwyr prysuraf Hollywood, sy'n fawr ei barch, brofiad cystal wrth ffilmio Show Dogs yng Nghymru.
 
19 Mehefin 2017
Bydd Ken Skates, Gweinidog yr Economi yn ymuno ag unigolion amlwg y diwydiant yn Sioe Awyr Paris heddiw i helpu i hyrwyddo sector awyrofod llwyddiannus Cymru i’r byd.  
 
Tudalen 1 o 18 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2017
Ll M M I G S S
<< Meh    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i