Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 45 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Tachwedd 2015
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, wedi croesawu’r fenter i sefydlu Canolfan Rhagoriaeth Ariannol De Cymru.
 
16 Tachwedd 2015
Mae Essentra plc yn gwmni rhyngwladol sy’n gweithredu ar lefel fyd-eang ac sydd ar flaen y gad ym maes pacio arbenigol. Mae’r cwmni’n ehangu ei weithrediadau yng Nghasnewydd.
 
16 Tachwedd 2015
Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth sy’n galluogi cwmnïau i ddod o hyd i sgiliau ac arbenigedd academaidd i fynd i’r afael â’r heriau strategol ym myd busnes.
 
16 Tachwedd 2015
Edwina Hart, Gweinidog yr Economi glywed beth mae car sy’n cael ei yrru ar hydrogen yn gallu ei wneud.
 
16 Tachwedd 2015
Mae Gweinidog yr Economi Edwina Hart yn annog cyw entrepreneuriaid i droi at Busnes Cymru i’w helpu i droi eu huchelgais yn reality.
 
13 Tachwedd 2015
Wrth agor swyddfeydd newydd Rubbertech heddiw yn Rhuthun, mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, yn nodi cam pwysig yng nghynlluniau ehangu’r cwmni, i gynyddu trosiant mwy na 300%.
 
13 Tachwedd 2015
Mae Air Covers Ltd o Wrecsam, sy’n gwneud gorchuddion soffistigedig i hofrenyddion, wedi cael contract gwerth £160,000 gan gwmni o’r Emiraethau Arabaidd Unedig.
 
12 Tachwedd 2015
Bydd dros wyth deg o gynrychiolwyr o Gymru yn hedfan o Gymru i Dusseldorf y penwythnos hwn.
 
11 Tachwedd 2015
Disgwylir y bydd mwy na 200 o gwmnïau’n cymryd rhan mewn digwyddiad i hyrwyddo allforion o Gymru a chreu swyddi a thwf.
 
11 Tachwedd 2015
Mae KK Fine Foods plc, sy’n cynhyrchu amrywiaeth eang o brydau parod wedi’u rhewi i’r diwydiant gwasanaethu bwyd manwerthu, yn ehangu ymhellach gyda help Llywodraeth Cymru.
 
10 Tachwedd 2015
Mae’r edrych ymlaen at y Nadolig wedi dechrau’r wythnos hon i nifer o fusnesau ac entrepreneuriaid sydd wedi llwyddo i gael cyfle i werthu eu nwyddau mewn marchnadoedd Nadolig ar hyd a lled Cymru.
 
09 Tachwedd 2015
Mae busnes yswiriant cerbydau modur arbenigol, ERS, wedi ehangu ei ganolfan weithredol yn Abertawe'n fawr, gan greu 160 o swyddi yn y rhanbarth ymhell yn gynt na'r disgwyl
 
06 Tachwedd 2015
Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae Prism Medical UK wedi diogelu dyfodol hirdymor Prism Medical UK yng Nghymru.
 
05 Tachwedd 2015
Mae gwaith ar droed i adeiladu cyfleuster newydd sbon, gwerth £65m, yn Wrecsam ar gyfer Cytec Industries Inc, i gynhyrchu resin gludiog. Bydd 50 o swyddi newydd i weithwyr medrus yn y dref.
 
04 Tachwedd 2015
Y mis hwn, bydd tua 280 o swyddi newydd yn dod i Gwmbrân gyda chymorth Llywodraeth Cymru wrth i wasanaeth newydd ar-lein agor ar gyfer archebu prydau bwyd neu gadw bwrdd mewn bwytai.
 
03 Tachwedd 2015
Bydd cynllun i wella’r mynediad at Faes Awyr Llanbedr ac agor Ardal Fenter Eryri i fuddsoddiad ehangach gan y sector preifat.
 
03 Tachwedd 2015
Mae Gweinidog yr Economi wedi trefnu cyfarfod brys gyda’r cwmnïau cynhyrchu dur a’r undebau llafur ym Mae Caerdydd yr wythnos yma, i drafod sut mae osgoi argyfwng yn y diwydiant yng Nghymru.
 
30 Hydref 2015
Bydd diwydiannau creadigol llewyrchus Cymru’n cael eu dathlu yn uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig (BIC) yn Jersey heddiw.
 
30 Hydref 2015
Cwmni TG mawr ei glod yw Vizolution sydd wrthi gyda chymorth Llywodraeth Cymru yn ehangu ei dîm technoleg gan greu 22 o swyddi newydd yn ei brif swyddfa ym Mhort Talbot.
 
28 Hydref 2015
Mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu buddsoddi £5.6 miliwn mewn ffatri newydd ar gyfer Invertek Drives er mwyn galluogi’r cwmni i ehangu ei weithrediadau yn y Trallwng a chreu hyd at 50 o swyddi newydd.
 
Tudalen 1 o 45 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2015
Ll M M I G S S
<< Hyd    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i