Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Medi 2017
£4m o hwb i ddatblygu ynni'r môr a'r llanw yn y Gogledd
 
22 Medi 2017
Bydd Llywodraeth Cymru'n mynd â chynrychiolaeth o bum cwmni blaengar i Gynhadledd Sefydliad Technoleg Massachusetts, sy'n fyd enwog, ar Arloesi ym maes Rheoli.
 
21 Medi 2017
Croesawodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, Chetwood Financial Ltd i Gymru yn ffurfiol wrth iddynt lansio cyfres newydd o ddulliau o fenthyca o’u canolfan newydd yn Wrecsam
 
19 Medi 2017
Mae Admiral, un o brif gyflogwyr Cymru, yn creu bron 200 o swyddi, diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
18 Medi 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn falch o gadarnhau, yn dilyn sgyrsiau cynhyrchiol gyda prif bartneriaid sy’n rhan o Dasglu Tesco
 
18 Medi 2017
Buddsoddiad o £9.6miliwn, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, a fydd yn creu dros 130 o swyddi dros y bum mlynedd nesaf.
 
15 Medi 2017
Mae darpar beirianwyr wedi cael cyfle i gael blas ar weithio i un o'r cwmnïau mwyaf nodedig ym maes rasio moduron – Aston Martin.
 
13 Medi 2017
Heddiw, mae Ken Skates wedi pwysleisio pa mor bwysig yw hi ein bod yn cydweithio er mwyn datblygu porthladdoedd a gweithgareddau economaidd cysylltiedig ledled Cymru.
 
12 Medi 2017
Bydd prosiect gwerth £5 miliwn gan Lywodraeth Cymru i adeiladu ffatri yn galluogi cwmni sy'n gwneud gyriannau amrywio cyflymder i greu 50 o swyddi ychwanegol yn y Trallwng erbyn 2020.
 
11 Medi 2017
Bydd y cwmni technegol mawr, IQE, yn ehangu ei weithgareddau dylunio a gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion yng Nghasnewydd.
 
06 Medi 2017
Bydd partneriaeth Cymru gydag Aston Martin yn cael ei hybu yn fyd-eang o’r wythnos hon gan gar rasio proffesiynol V8 Vantage GTE y cwmni, fydd yn dangos brand Cymru.
 
06 Medi 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cyhoeddi bod Arup wedi'u penodi i ddatblygu manyleb lawn y dyluniad ar gyfer yr  Athrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch newydd yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy.
 
30 Awst 2017
Mae Pageant Media yn ddarparwr annibynnol byd-eang o wybodaeth ac ymchwil ar gyfer busnesau yn y sector gwasanaethau ariannol.
 
29 Awst 2017
ActiveQuote – un o’r cwmnïau FinTech sy’n datblygu gyflymaf ym Mhrydain – yn buddsoddi £2 filiwn i ddatlbygu platfform cynghori blaenllaw ar-lein.
 
25 Awst 2017
Mae Ken Skates wedi galw ar Lywodraeth y DU i ddefnyddio ei Strategaeth Ddiwydiannol newydd i gywiro tan-gyllido hanesyddol yng Nghymru ac i fuddsoddi mewn diwydiant o safon fyd-eang yng Nghymru.  
 
24 Awst 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi bod dros £100,000 yn cael ei neilltuo i gryfhau’r sector gofal plant yng Nghymru.
 
16 Awst 2017
Mae siop trin gwallt yng Nghaerdydd, siop gaws yn Sir Ddinbych a chwmni gweithgareddau awyr agored yng Nghastell-nedd yn dair enghraifft o bron i 2,000 o fusnesau newydd o Gymru
 
08 Awst 2017
Llywodraeth Cymru'n Helpu Cwmni Cyfreithwyr i Ddyblu Maint ei Swyddfa yn Abertawe
 
02 Awst 2017
Mae wyth ar hugain o brosiectau i elwa  o ddwy gronfa datblygu eiddo yr UE, ac i ddarparu cyfres o safleoedd masnachol o safon uchel yn y Gogledd, y Gorllewin a’r Cymoedd.
 
02 Awst 2017
Innovantage Systems yn dyblu nifer ei staff wrth iddo ehangu a thargedu marchnadoedd Ewropeaidd
 
Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2017
Ll M M I G S S
<< Aws    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i