Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Gorffennaf 2016
Bellach, mae modd i fusnesau sydd wedi’u lleoli yn Ardal Fenter Glannau Port Talbot wneud cais o dan Gynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter.
 
22 Gorffennaf 2016
Bydd addasiad o gomedi glasurol ddychanol Evelyn Waugh Decline and Fall - yn cael ei ffilmio yn Ne Cymru diolch i gymorth ariannol gan Gronfa Sgrîn Cymru Llywodraeth Cymru.
 
21 Gorffennaf 2016
Mae estyniad gwerth £2m wedi dyblu maint safle gweithgynhyrchu Ready Foods yng Nghaernarfon ac wedi creu dros 25 o swyddi, a hynny diolch yn rhannol i gymorth Llywodraeth Cymru.
 
20 Gorffennaf 2016
Mae’r gwaith o adeiladu melin rholio dur newydd yng Nghaerffili yn mynd rhagddo ar hyn o bryd diolch i fuddsoddiad ariannol gan Lywodraeth Cymru.
 
18 Gorffennaf 2016
Bydd buddsoddiad gan Morgan Advanced Materials (Morgan) a Llywodraeth Cymru yn y dechnoleg cynhyrchu ddiweddaraf yn ei ffatri yn Abertawe.
 
15 Gorffennaf 2016
Roedd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith yn Sioe Awyr Farnborough i ddathlu sector awyrofod llwyddiannus Cymru.
 
08 Gorffennaf 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates yn trefnu bod arweinwyr busnes a gwleidyddion dylanwadol o bob ochr ffin Cymru yn dod ynghyd heddiw
 
05 Gorffennaf 2016
Mae’r gwaith o godi’r cyfleuster gweithgynhyrchu Passivhaus cyntaf yng Nghymru yn mynd rhagddo yn y Trallwng.
 
01 Gorffennaf 2016
Bydd Ysgrifennydd yr Economi a Seilwaith, Ken Skates, yn cynnal cynhadledd wythnos nesa ynghylch beth sydd angen ei wneud i sbarduno’r economi ar draws Gogledd Cymru a  Rhanbarth  Pwerdy’r Gogledd.
 
30 Mehefin 2016
Mae Ysgrifennydd Cymru dros yr Economi, Ken Skates, wedi addo y bydd Cymru ar ôl y refferendwm yn parhau’n lle gwych i wneud busnes.
 
21 Mehefin 2016
Bydd y cyfleoedd buddsoddi a’r buddiannau busnes unigryw sydd ar gael yn wyth Ardal Fenter Cymru yn cael eu hybu mewn Gŵyl Ryngwladol sy’n cael ei chynnal yn Lerpwl ar gyfer Busnesau.
 
17 Mehefin 2016
Heddiw cafodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates, fwynhau tro mewn car hydrogen, carbon isel.
 
15 Mehefin 2016
Busnes peirianyddol teuluol yn Nhredegar yw’r cyntaf i elwa o Gronfa Ad-daladwy BBaCh Llywodraeth Cymru.
 
13 Mehefin 2016
Heddiw, mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, wedi cyhoeddi mai 2015/16 oedd y flwyddyn orau erioed ond un ar gyfer mewnfuddsoddi pan lwyddodd Cymru i ddenu 96 o brosiectau newydd.
 
09 Mehefin 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi mewn cyfres deledu o’r radd flaenaf sef, Minotaur. Mad as Birds, y cwmni cynhyrchu uchelgeisiol o’r Gogledd,  sy’n gyfrifol am y gyfres.
 
06 Mehefin 2016
Mae becws Winning Blend yn Llantrisant, wedi rhagori ar ei darged i greu swyddi, cynyddu trosiant i £18 miliwn, a lansio 22 o gynhyrchion newydd.
 
06 Mehefin 2016
Heddiw, cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi bod Llywodraeth Cymru wedi helpu i greu dros 40,000 o gyfleoedd gwaith newydd yn 2015/16.
 
05 Ebrill 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno mewn egwyddor i ffurfio partneriaeth ar gyfer menter ar y cyd â Wesley Clover, fel y bo modd bwrw ymlaen â chynigion i adeiladu Canolfan Gynadledda Ryngwladol
 
05 Ebrill 2016
Bydd cronfa newydd gwerth £25 miliwn gan Lywodraeth Cymru yn darparu'r cyllid sydd ei angen ar reolwyr a thimau rheoli uchelgeisiol yng Nghymru i brynu busnesau bach a chanolig (BBaChau) yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2016
Ll M M I G S S
<< Meh    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i