Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Medi 2016
Bydd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, yn Japan fis nesaf. Bydd yn mynd ati i gryfhau’r cysylltiadau rhwng Cymru a’r wlad honno ac yn arwain taith fasnach o Gymru.
 
22 Medi 2016
Cafodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, ac Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, gwrdd ag Is-Lywydd Ford Europe, Linda Cash, i drafod dyfodol safle Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
 
21 Medi 2016
Mae pecyn ar gyfer busnesau sy’n cynnwys cronfa fusnes newydd gwerth £136 miliwn a sefydlu Banc Datblygu ar gyfer Cymru yn trawsnewid y cymorth ariannol sy’n cael ei gynnig i fusnesau yng Nghymru.
 
19 Medi 2016
Mae mentrau bychan a chanolig yn Ardal Fenter Glannau Port Talbot yn cael eu hatgoffa bod y cyfle i gyflwyno ceisiadau am gynllun grant yn ôl disgresiwn.
 
19 Medi 2016
Bydd Cronfa Twf a Ffyniant, sef cronfa newydd gwerth £5 miliwn gan Lywodraeth Cymru, yn cael ei lansio’n swyddogol yr wythnos hon.
 
15 Medi 2016
Ken Skates, wedi dweud y bydd Hinkley Point yn hwb sylweddol i gadwyn gyflenwi Cymru ac y dylid defnyddio dur y DU ar gyfer ei adeiladu.
 
15 Medi 2016
Y Gymdeithas fydd y canolbwynt ar gyfer y sector yng Nghymru, ac mae’n bwriadu creu ei rhwydwaith actwaraidd ei hun yng Nghymru.
 
13 Medi 2016
Car celloedd tanwydd hydrogen, 2 sedd, fforddiadwy, sy'n gwneud 250mpge yw’r Riversimple Rasa. Bydd yn gwneud ymddangosiad ecogyfeillgar yn LCV 2016 Cenex
 
13 Medi 2016
Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae Cleardata UK Ltd ‒ cwmni blaenllaw ym maes sganio dogfennau ‒ yn ehangu yng Nghymru
 
12 Medi 2016
Mae’r Real Petfood Company yn bwriadu creu swyddi newydd wrth i’r cwmni ehangu’n sylweddol gan fuddsoddi £6 miliwn.
 
12 Medi 2016
Dydyn ni erioed wedi rhoi cymaint o ffocws ar ein hymrwymiad i helpu Cymru i werthu i’r byd, meddai Ysgrifennydd y Ken Skates, ar drothwy taith fasnach Llywodraeth Cymru i India y penwythnos hwn.
 
09 Medi 2016
Bydd Their Finest – comedi rhamantus gafodd ei ffilmio yng Nghymru – yn cael ei phremiere y penwythnos hwn, yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Toronto
 
02 Medi 2016
Abertawe yw un o sêr annisgwyl drama fawr newydd am fywyd yn y diwydiant ffasiwn ym Mharis ar ôl yr Ail Ryfel Byd.
 
31 Awst 2016
Mae cwmni cynhyrchu a dosbarthu rhaglenni teledu annibynnol hynod lwyddiannus o Awstralia wedi dewis Cymru fel ei ganolfan gynhyrchu Ewropeaidd newydd
 
17 Awst 2016
Mae entrepreneuriaid oedran ysgol ym Mhowys yn troi eu syniadau da’n fusnesau sy’n ffynnu
 
16 Awst 2016
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi dros £500,000 mewn gwaith seilwaith i ehangu Parc Busnes Broadaxe
 
15 Awst 2016
Mae cwmni bach o Gaerdydd sy’n arbenigo mewn creu adnoddau digidol rhyngweithiol ar gyfer y sector addysg yn un o’r pum buddugwr rhyngwladol
 
09 Awst 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates, yn gofyn am farn pobl ynghylch y blaenoriaethau economaidd sydd eu hangen er mwyn sicrhau bod Cymru’n wlad fwy teg, mwy ffyniannus a mwy cadarn.  
 
05 Awst 2016
Gyda’n gilydd, gallwn weithio i arwain economi gryfach a mwy hyderus.
 
04 Awst 2016
Bydd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, yn cadeirio ei gyfarfod cyntaf o Dasglu Tata Steel heddiw (Dydd Iau, 4 Awst).
 
Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2016
Ll M M I G S S
<< Aws    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i