Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Chwefror 2017
Mae entrepreneur o Tsieina sydd y tu ôl i’r cwmni o Tsieina sy’n ehangu’n gyflym, Flooring REPUBLIC, i agor dwy siop arall yng Nghymru.
 
22 Chwefror 2017
Mae ffin Ardal Fenter Glyn Ebwy wedi cael ei hymestyn i gynnwys tri safle diwydiannol ychwanegol.
 
21 Chwefror 2017
Mae Acerchem International grŵp iechyd a maethyllol blaenllaw o China sydd am sefydlu eu prif swyddfa Ewropeaidd a chanolfan ymchwil a datblygu a gweithgynhyrchu yng Nghymru.
 
21 Chwefror 2017
Mae rownd Cynllun Ardrethi Busnes yr Ardaloedd Menter wedi agor ar gyfer busnesau yn wyth Ardal Fenter Cymru.
 
20 Chwefror 2017
Bydd 12 o gwmnïau technoleg yn cyflwyno eu syniadau busnes gerbron Dug Caerefrog a gwahoddedigion yng Nghaerdydd yr wythnos hon yn y digwyddiad Pitch@Palace cyntaf yng Nghymru.
 
20 Chwefror 2017
Bydd Llywodraeth Cymru’n dal i helpu Qioptiq o Lanelwy i dyfu ac ehangu trwy fuddsoddi £2.5m yn uned newydd bwrpasol y cwmni.
 
17 Chwefror 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn ymweld â Chongqing a Shanghai yr wythnos nesaf fel rhan o'r gwaith i gryfhau'r cysylltiadau cryf sydd eisoes yn bodoli rhwng Cymru â Tsieina.
 
10 Chwefror 2017
Bydd Chetwood Financial Limited - busnes gwasanaethau ariannol newydd - yn cael ei sefydlu yn Wrecsam ac yn creu 90 o swyddi o ansawdd gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
10 Chwefror 2017
Roedd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, ym Mhont-y-clun yn ymweld â set y cynhyrchiad teledu Americanaidd ddrutaf erioed i gael ei saethu yng Nghymru.
 
10 Chwefror 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates heddiw ei fod wedi clustnodi £1m i sefydlu hyb busnes newydd yn Wrecsam.
 
08 Chwefror 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn darparu £1.6miliwn tuag at welliannau amgylcheddol mawr yn nau safle cynhyrchu dur allweddol Celsa Manufacturing (UK) yng Nghaerdydd.
 
08 Chwefror 2017
Mae 50 o swyddi newydd yn cael eu creu ym Mrynmawr gan Code Serve Ltd sy'n ehangu ac sydd wedi symud ei fusnes o ganlyniad i fuddsoddiad allweddol a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.
 
08 Chwefror 2017
Mae cwmni yng Nghastell-nedd sy'n arbenigo mewn creu a chyflenwi cynnyrch atgyfnerthu dur ar gyfer y sector adeiladu yn ehangu.
 
08 Chwefror 2017
Cafodd diwydiant dur Cymru hwb heddiw pan gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei fod wedi neilltuo bron £3m i gynnal dros 550 o swyddi yn y sector.
 
08 Chwefror 2017
Mae Dyfed Steels – y cyflenwr a’r prosesydd annibynnol mwyaf yng Nghymru a’r de-orllewin – yn buddsoddi dros £4miliwn mewn cyfleuster gweithgynhyrchu newydd
 
06 Chwefror 2017
Mae SPC - un o'r prif wneuthurwyr cyfansoddion rwber rhyngwladol - yn agor ffatri newydd yng Nghwm Rhondda fydd yn creu hyd at 40 o swyddi newydd dros y ddwy flynedd nesaf.
 
06 Chwefror 2017
Mae Siltbuster ‒ cwmni sy’n darparu dulliau cludadwy o drin dŵr ‒ yn buddsoddi £4.3 miliwn i ehangu ei weithfeydd yn Nhrefynwy, gan greu 66 o swyddi newydd.
 
06 Chwefror 2017
Mae’r BBI Group yn crynhoi ac yn ehangu ei holl weithgareddau gweithgynhyrchu ym Mhrydain mewn un safle yng Nghaerffili.
 
06 Chwefror 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi heddiw bod dros 250 o swyddi newydd wedi’u creu ledled Cymru, diolch i help Llywodraeth Cymru.
 
06 Chwefror 2017
Mae BT ar fin ehangu ei ganolfan gyswllt I gwsmeriaid yn Abertawe drwy greu 100 o swyddi newydd. Derbyniodd y cwmni gymorth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cyflawni hyn.
 
Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2017
Ll M M I G S S
<< Ion    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
I'n dilyn ni trowch i