Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 21 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Chwefror 2018
Cwmni celfi cain yn Wrecsam yn mynd o nerth i nerth
 
16 Chwefror 2018
Mae cwmni rhyngwladol amlwg sy'n cynhyrchu gorchuddion i warchod awyrennau, sydd â nifer o luoedd amddiffyn ymysg eu cleientiaid, wedi datgan bod symud i Ogledd Cymru wedi cyfrannu at eu llwyddiant.
 
14 Chwefror 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi dweud ei fod am symleiddio trefniadau rheoli wyth Ardal Fenter Cymru, ond heb leihau'r pwyslais iddyn nhw ddod â ffyniant i gymunedau Cymru.
 
09 Chwefror 2018
Bydd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, a dros 25 o gwmnïau o Gymru yn ymweld â Tsieina a Hong Kong y mis nesaf.
 
09 Chwefror 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi llongyfarch tîm cynhyrchu'r ffilm newydd am y rhyfel byd cyntaf, Journey's End, am y clod y mae wedi'i gael gan y beirniaid a'r cyhoedd fel ei gilydd.
 
08 Chwefror 2018
Er mwyn i Gynllun Gweithredu ar yr Economi Llywodraeth Cymru lwyddo rhaid wrth gydweithio adeiladol a gweithredu o'r safon uchaf.
 
17 Ionawr 2018
Mae TUI, cwmni teithio mwya'r byd, ar fin creu 175 o swyddi yn Abertawe, gan roi hwb i'w bresenoldeb yn y ddinas, diolch i grant Cyllid Busnes o £525,000 gan Lywodraeth Cymru.
 
16 Ionawr 2018
Bydd cwmni gweithgynhyrchu Zip Clip o Bowys yn un o'r busnesau a fydd yn chwarae rhan flaenllaw mewn cynhadledd a gynhelir gan Lywodraeth Cymru. Nod y gynhadledd hon fydd cynyddu allforion o Gymru.
 
09 Ionawr 2018
Yn nes ymlaen yr wythnos hon, bydd drama newydd sy'n cynnwys sawl actor enwog yn cael ei dangos am y tro cyntaf. Fe'i cynhyrchwyd yn ne-ddwyrain Cymru gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
05 Ionawr 2018
Mae Aon, sef cwmni blaengar ym maes gwasanaethau proffesiynol byd eang sy'n darparu gwahanol wasanaethau risg, ymddeoliad ac iechyd, yn agor swyddfa yng Nghaerdydd.
 
18 Rhagfyr 2017
Mae Llywodraeth Cymru am weld y Cymoedd a Blaenau Gwent yn cael eu cydnabod trwy'r byd fel lleoliad pwysig erbyn 2017 ar gyfer meithrin a chynnal technolegau.
 
12 Rhagfyr 2017
Mae adeiladu seiliau cadarn ar gyfer twf, paratoi diwydiannau at y dyfodol a grymuso rhanbarthau Cymru i gyd yn rhan ganolog o gynllun newydd ar yr economi.
 
06 Rhagfyr 2017
Mae Ken Skates, yn Qatar i gyfarfod â busnesau er mwyn creu cysylltiadau masnach a fydd yn sicrhau bod Cymru’n gallu manteisio ar y buddion economaidd a ddaw gyda'r gwasanaeth hedfan newydd.
 
28 Tachwedd 2017
Heddiw, mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi dros £5 miliwn ar gyfer gweithgarwch newydd i annog a chefnogi entrepreneuriaeth yng Nghymru.
 
23 Tachwedd 2017
Bydd Journey’s End, ffilm deimladwy o Gymru, yn cael ei dangos am y tro cyntaf heddiw mewn dangosiad arbennig gan Sgrîn Cymru / BAFTA Cymru yng Nghaerdydd.  
 
20 Tachwedd 2017
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi llongyfarch y cwmni digidol o Gaerdydd, Object Matrix, ar ennill archebion allforio gwerth £2 miliwn gan wledydd megis Brasil, UDA, Sweden a Colombia.
 
18 Tachwedd 2017
Caiff cwmnïau o Gymru bob cyfle i elwa ar drydedd rhedfa Heathrow, addawodd Ysgrifennydd y Cabinet Ken Skates.
 
17 Tachwedd 2017
O ganlyniad i gael cymorth Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru, bydd Hotpack Packaging LLC, cwmni deunydd pacio bwyd o Dubai, yn ehangu ei fusnes i Wrecsam, gan greu 250 o swyddi.
 
02 Tachwedd 2017
Cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, fod mwy na 2,000 o swyddi ledled Cymru eisoes wedi’u creu diolch i Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru dan nawdd gan Lywodraeth Cymru.
 
30 Hydref 2017
Roedd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yng Nghas-gwent i agor uned newydd yn Creo Medical, cwmni lleol sy'n tyfu ac sydd newydd gyflogi 22 o staff newydd.
 
Tudalen 1 o 21 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2018
Ll M M I G S S
<< Ion    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
I'n dilyn ni trowch i