Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Hydref 2016
Bu Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi yng Ngogledd Cymru heddiw i weld y gwahaniaeth y mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn ei wneud i economi a sgiliau y rhanbarth.
 
14 Hydref 2016
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu ystadegau sy’n dangos bod Cymru ar flaen y gad o ran nifer ei busnesau sector preifat.
 
11 Hydref 2016
Mae cwmni gweithgynhyrchu Flamgard Calidair o Bont-y-pŵl wedi ennill contract gydag adeilad cyfyngu diogel newydd Chernobyl.
 
10 Hydref 2016
Bydd chwe chwmni o Gymru’n dangos y gorau sydd gan ddiwydiant awyrofod Cymru i’w gynnig yn MRO Europe fis Hydref eleni – y digwyddiad mwyaf o’i fath y tu allan i ogledd America.
 
07 Hydref 2016
Bydd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn mynd i Japan wythnos nesaf fel rhan o ymdrechion diflino Llywodraeth Cymru i gryfhau’i chysylltiadau â’i phartneriaid rhyngwladol.
 
03 Hydref 2016
Mae Air Covers – wedi’i enwi fel y cyflenwr a ffefrir ar gyfer hofrenyddion H145 newydd Airbus Helicopters, y fersiynau sifil a milwrol.
 
30 Medi 2016
Bydd y dangosiad gyntaf erioed o ffilm arswyd Caradog James, "Don't Knock Twice", yn digwydd yng Ngŵyl Ffilmiau Raindance yn Llundain heno.
 
29 Medi 2016
Gwnaeth Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, a Phrif Swyddog Gweithredol Tata Steel UK, Bimlendra Jha, gwrdd heddiw i drafod pecyn o gymorth posib gan Lywodraeth Cymru i weithfeydd Tata yng Nghymru.
 
22 Medi 2016
Bydd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, yn Japan fis nesaf. Bydd yn mynd ati i gryfhau’r cysylltiadau rhwng Cymru a’r wlad honno ac yn arwain taith fasnach o Gymru.
 
22 Medi 2016
Cafodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, ac Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, gwrdd ag Is-Lywydd Ford Europe, Linda Cash, i drafod dyfodol safle Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
 
21 Medi 2016
Mae pecyn ar gyfer busnesau sy’n cynnwys cronfa fusnes newydd gwerth £136 miliwn a sefydlu Banc Datblygu ar gyfer Cymru yn trawsnewid y cymorth ariannol sy’n cael ei gynnig i fusnesau yng Nghymru.
 
19 Medi 2016
Mae mentrau bychan a chanolig yn Ardal Fenter Glannau Port Talbot yn cael eu hatgoffa bod y cyfle i gyflwyno ceisiadau am gynllun grant yn ôl disgresiwn.
 
19 Medi 2016
Bydd Cronfa Twf a Ffyniant, sef cronfa newydd gwerth £5 miliwn gan Lywodraeth Cymru, yn cael ei lansio’n swyddogol yr wythnos hon.
 
15 Medi 2016
Ken Skates, wedi dweud y bydd Hinkley Point yn hwb sylweddol i gadwyn gyflenwi Cymru ac y dylid defnyddio dur y DU ar gyfer ei adeiladu.
 
15 Medi 2016
Y Gymdeithas fydd y canolbwynt ar gyfer y sector yng Nghymru, ac mae’n bwriadu creu ei rhwydwaith actwaraidd ei hun yng Nghymru.
 
13 Medi 2016
Car celloedd tanwydd hydrogen, 2 sedd, fforddiadwy, sy'n gwneud 250mpge yw’r Riversimple Rasa. Bydd yn gwneud ymddangosiad ecogyfeillgar yn LCV 2016 Cenex
 
13 Medi 2016
Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae Cleardata UK Ltd ‒ cwmni blaenllaw ym maes sganio dogfennau ‒ yn ehangu yng Nghymru
 
12 Medi 2016
Mae’r Real Petfood Company yn bwriadu creu swyddi newydd wrth i’r cwmni ehangu’n sylweddol gan fuddsoddi £6 miliwn.
 
12 Medi 2016
Dydyn ni erioed wedi rhoi cymaint o ffocws ar ein hymrwymiad i helpu Cymru i werthu i’r byd, meddai Ysgrifennydd y Ken Skates, ar drothwy taith fasnach Llywodraeth Cymru i India y penwythnos hwn.
 
Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2016
Ll M M I G S S
<< Med    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i