Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 17 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
26 Mai 2017
Mae gwaith gwerth £500,000 i ehangu Parc Busnes Broadaxe yn Llanandras wedi’i gwblhau gan Lywodraeth Cymru.
 
26 Mai 2017
Mae Direct Healthcare Services yn mynd i sefydlu canolfan brofi ac ymchwil, y cyntaf o’i math yn Ewrop, er mwyn bodloni’r safonau byd-eang ISO newydd ar gyfer y sector hwn o fewn y farchnad feddygol.
 
24 Mai 2017
Croesawyd ffigurau newydd gan Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, sy'n dangos i incwm gwario gros yr aelwydydd yng Nghymru gynyddu'n gyflymach na chyfartaledd y DU yn 2015.
 
24 Mai 2017
Mae Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru o dan Lywodraeth Cymru yn rhoi cymorth i'r busnesau mwyaf uchelgeisiol, i ddatblygu'n sylweddol ac mae eisoes wedi creu mwy na 1000 o swyddi.
 
22 Mai 2017
Mae Zip-Clip wrthi'n ceisio cynyddu ei allforion gyda chynlluniau i weld ei werthiannau i weddill y byd yn cyfrif am 60% o'i werthiannau erbyn 2018.
 
22 Mai 2017
I nodi dechrau'r gwaith ymunodd Ken Skates Ysgrifennydd yr Economi â Rebecca Lloyd, Rheolwr-gyfarwyddwr dynodedig Charlies Stores ar y safle saith erw i dorri'r dywarchen gyntaf.
 
19 Mai 2017
Mae Ace Orthotics - yn ehangu gyda chymorth Llywodraeth Cymru ac yn creu deg o swyddi newydd yng Nghaerdydd.
 
17 Mai 2017
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi datgan bod Llywodraeth Cymru wedi cefnogi bron i 40,000 o swyddi yng Nghymru y llynedd.
 
17 Mai 2017
Mae Delio Ltd, cwmni technoleg ariannol yng Nghymru sydd wedi datblygu system fuddsoddi arloesol, yn ehangu gan greu 30 o swyddi yng Nghaerdydd dan nawdd Llywodraeth Cymru.
 
16 Mai 2017
Mae tîm cynhyrchu Bad Wolf, gyda help Llywodraeth Cymru, yn creu cyfleuster cynhyrchu o'r radd flaenaf yng Nghaerdydd i ateb y galw am stiwdios yng Nghymru.
 
12 Mai 2017
Mae ffilm fawr newydd, Apostle, yn cael ei ffilmio yn Ne Cymru ar hyn o bryd. Mae’r actor enwog o Gymru, Michael Sheen a seren Beauty and the Beast, Dan Stevens, yn serennu ynddi.
 
11 Mai 2017
Mae Cyllid Cymru wedi creu rhestr fer o leoedd yn y Gogledd all fod yn gartref i'r 50 a rhagor o bobl ddaw i weithio ym mhrif swyddfa Banc Datblygu newydd Cymru.
 
10 Mai 2017
Mae Carpeo Business Process Outsourcing, busnes gwasanaethau cwsmeriaid llwyddiannus, wedi lansio adran newydd, Carpeo Estate Planning.
 
10 Mai 2017
Bydd cyflogwyr mewn dwy Ardal Fenter yng Nghymru yn cael cefnogaeth cyn bo hir i ddatblygu sgiliau fel rhan o raglen beilot Sgiliau Hyblyg Llywodraeth Cymru.
 
10 Mai 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi dros £660,000 mewn ymchwil a datblygu arloesol i helpu i ddiogelu dyfodol hirdymor cynhyrchu dur yng Nghymru
 
19 Ebrill 2017
Mae Oyster Bay Systems yn ehangu ac yn creu 19 o swyddi gyda chymorth Llywodraeth Cymru.  
 
18 Ebrill 2017
Mae Llynnoedd Cosmeston, Pier Penarth ac Ysbyty Llandochau i gyd ymhlith y lleoedd fydd i’w gweld yn Born to Kill.
 
12 Ebrill 2017
Atgoffir busnesau a datblygwyr mai 30 Ebrill yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer dwy gronfa datblygu eiddo i adeiladau ac adnewyddu safleoedd diwydiannol a swyddfeydd at ansawdd uchel.
 
12 Ebrill 2017
Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae Massilly UK yn buddsoddi £1.5 miliwn er mwyn iddo fedru cynhyrchu pedair gwaith yn fwy nag ar hyn o bryd a chreu a diogelu mwy na 40 o swyddi yn Abertawe.
 
10 Ebrill 2017
Ar 18 Ebrill, bydd y carped coch yn ymddangos yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama, Caerdydd ar gyfer ymddangosiad cyntaf y ffilm Their Finest
 
Tudalen 1 o 17 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2017
Ll M M I G S S
<< Ebr    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i