Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ysgrifennydd yr Economi yn Llundain i hyrwyddo Cymru fel lleoliad o’r radd flaenaf ar gyfer cynhyrchu ffilmiau

Bydd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn Llundain heddiw i gyfarfod â chynhyrchwyr o bwys ym maes rhaglenni teledu a ffilmiau. 
Dydd Llun 06 Mawrth 2017

Bydd hefyd yn hyrwyddo Cymru fel lleoliad o’r radd flaenaf ar gyfer cynhyrchu ffilmiau.

A hithau’n Wythnos Cymru yn Llundain, bydd Ysgrifennydd yr Economi yn tynnu sylw cynulleidfa o gynhyrchwyr dylanwadol ym maes rhaglenni teledu a ffilmiau at y llwyddiant mawr y mae Cymru wedi’i gael wrth ddenu cynyrchiadau fel Will, The Collection, Sherlock a Doctor Who. 

Bydd hefyd yn lansio ffilm hyrwyddo newydd (Saesneg yn unig - dolen allanol), sy’n cael ei chyflwyno gan un o sêr mwyaf disglair Hollywood, Michael Sheen. Mae’r ffilm honno’n cynnwys clipiau o rai o’r cynyrchiadau mawr diweddaraf a wnaed yng Nghymru ac yn hyrwyddo popeth sydd gan Gymru i’w gynnig fel lleoliad ar gyfer cynhyrchu ffilmiau. 

Mae'r ffilm yn cynnwys clipiau o The Bastard Executioner (Fox), The Collection (Lookout Point), Doctor Who (BBC) a Sherlock (Hartswood Films) ac uchafbwyntiau cynyrchiadau eraill a ffilmiwyd yng Nghymru, gan gynnwys Criminal, Me Before You, King Arthur: Legend of the Sword, Transformers: The Last Knight a The Man from U.N.C.L.E.

Mae'n cynnwys cyfweliadau gyda chynhyrchwyr, gan gynnwys Steven Moffat (Doctor Who; Sherlock), Jane Tranter, cyd-sefydlydd Bad Wolf, ac Oliver Goldstick (The Collection), sydd i gyd yn canmol manteision ffilmio yng Nghymru. Ymhlith y manteision hynny y mae lleoliadau arbennig, criwiau profiadol, cyfleusterau a llety gwych, ei haddasrwydd cyffredinol ar gyfer ffilmio a'r gefnogaeth sydd ar gael.

Mae lleoliadau'n chwarae rhan fawr yn y ffilm hyrwyddo hefyd, gan ddangos amlochredd a harddwch golygfeydd Cymru

Mae'r ffilm newydd yn adlewyrchu’r flwyddyn hynod brysur a llwyddiannus a gafodd Sgrin Cymru ‒ rhan o dîm Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru ‒ yn 2016. Deliodd â 386 o ymholiadau cynhyrchu a chofnododd fod dros £41 miliwn wedi cael ei wario yng Nghymru gan gynyrchiadau a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: 

“Dw i’n hynod falch cael bod yma yn Llundain yn ystod Wythnos Cymru yn Llundain i hyrwyddo’r ffaith bod Cymru, yn ddi-os,yn lleoliad o’r radd flaenaf ar gyfer ffilmio.

“Mae’r Diwydiant Creadigol yn rhan o’n heconomi sy’n tyfu’n aruthrol o gyflym ac roedd 2016 yn flwyddyn anhygoel ar gyfer cynhyrchu rhaglenni teledu a ffilmiau yng Nghymru ‒ ond rydyn ni’n benderfynol o barhau i adeiladu ar y llwyddiant hwnnw.  

"Mae'r ffilm yn offeryn hyrwyddo gwych a all ein helpu i gyrraedd y nod yn hynny o beth. Mae’n hoelio sylw ar bopeth y gall Cymru ei gynnig i gynhyrchwyr ffilmiau. Bydd yn cael ei defnyddio'n helaeth mewn digwyddiadau arbenigol drwy gydol y flwyddyn er mwyn targedu cynrychiolwyr allweddol yn y sector creadigol yn y DU a phob cwr o’r byd."

Dywedodd Michael Sheen: 

“Gall Cymru gynnig y gorau o bopeth i gwmnïau ffilm. Dw i’n credu mai’r dechrau yn unig oedd llwyddiannau 2016. Mae dyfodol hynod gyffrous i’r diwydiannau creadigol yng Nghymru.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 06 Mawrth 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i