Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
04 Ionawr 2013
Mae gwasanaeth newydd Busnes Cymru gan Lywodraeth Cymru, sy’n werth £6.5 miliwn, bellach wedi agor ledled Cymru.
 
24 Rhagfyr 2012
Mae disgwyl i Hinterland - cyfres ddrama deledu ditectif newydd - gyfrannu miliynau o bunnoedd at economi Cymru.
 
20 Rhagfyr 2012
Mae gwaith adeiladu wedi dechrau ar ganolfan newydd y diwydiannau creadigol ym Mhorth Teigr.
 
18 Rhagfyr 2012
Mae’r Gweinidog Busnes wedi croesawu’r ffaith bod y Canghellor am gynyddu’r lwfansau cyfalaf ar gyfer Ardaloedd Menter Glynebwy a'r Dyfrffordd.
 
14 Rhagfyr 2012
Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd cwmnïau o Gymru i gymryd rhan mewn teithiau masnach i’r Unol Daleithiau, Tsieina a Chanada yn 2013.
 
13 Rhagfyr 2012
Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones a’r Gweinidog Busnes Edwina Hart wedi croesawu cyhoeddiad Airbus heddiw am yr archeb gwerth $9bn (£5.5bn) gan AirAsia i gynhyrchu 100 o awyrenau A320.
 
13 Rhagfyr 2012
Mae’r Dirprwy Weinidog Rhaglenni Ewropeaidd wedi nodi dechrau gwaith adeiladu'r Pentref R&D gwerth £6.3 miliwn yn Port Talbot.
 
04 Rhagfyr 2012
Heddiw cyhoeddodd Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru Jane Hutt y bydd dau gynllun cyllid arloesol newydd yn arwain at fuddsoddiad ychwanegol o hanner biliwn o bunnoedd mewn seilwaith.
 
28 Tachwedd 2012
Bydd ffordd gyswllt newydd gwerth £3 miliwn yn agor mis nesaf, dri mis cyn pryd ac o fewn ei chyllideb.
 
28 Tachwedd 2012
Bydd y gwyddonydd o Gymru a arweiniodd yr arbrawf gwyddonol mwyaf yn y byd yn siarad yn Mae Caerdydd yr wythnos hon.
 
27 Tachwedd 2012
Mae Waitrose ar fin gwerthu bisgedi safri o safon uchel sy’n cael eu gwneud â llaw a’u crasu gan Allie Thomas yn ei chegin ei hun yn eu siop newydd yn y Bontfaen.
 
26 Tachwedd 2012
Mae Canolfan Dechnoleg Sony UK yn cefnogi ymgyrch Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol Llywodraeth Cymru ac yn annog cwmnïau i fabwysiadu gweithdrefnau busnes cyfrifol.
 
26 Tachwedd 2012
Mae'r Gweinidog Busnes, Edwina Hart wedi cyhoneddi enwau aelodau Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru.
 
23 Tachwedd 2012
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i gyhoeddiad TATA fod 600 o swyddi am fynd yn ei safleoedd ar draws Cymru.
 
22 Tachwedd 2012
Mae Aircraft Maintenance Support Services Limited (AMSS) yn buddsoddi £1.1 miliwn er mwyn ehangu’r safle ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
 
21 Tachwedd 2012
Mae’r Athro Brian Morgan wedi gwneud Cais newydd am Dystiolaeth ynghylch effaith rhyddhad ardrethi busnes yng Nghymru.
 
21 Tachwedd 2012
Mae gwaith enillwyr Gwobrau ac Arddangosfa Arloesedd CBAC yn cael ei arddangos ym mannau cyhoeddus swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno ac Aberystwyth.
 
21 Tachwedd 2012
Croesawodd y Gweinidog Busnes, Edwina Hart benderfyniad gan y Gymuned Ewropeaidd i gymeradwyo Cynllun Band Eang Cenedlaethol y DU.
 
21 Tachwedd 2012
Mae prosiect a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd sy’n helpu busnesau i arloesi ym maes gofal iechyd meddygol gan ddefnyddio technolegau uwch.
 
20 Tachwedd 2012
Mae gwaith wedi cychwyn yng Nghaerdydd i weddnewid 53 erw o dir gwastraff yn ddatblygiad tai gwerth £100 miliwn.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i