Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

‘When it comes to business, we’re in the Zone’

Lansio ymgyrch marchnata ar gyfer busnesau yn ystod y Gemau Olympaidd
Dydd Llun 23 Gorffennaf 2012

Mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu manteisio ar gyfleoedd busnes drwy leoli ei hymgyrch marchnata yng nghanol Ardaloedd y Gemau Olympaidd yn Llundain.

Bydd yn defnyddio mannau hysbysebu mewn gorsafoedd rheilffordd a gorsafoedd tanddaearyddol sydd gerllaw Parc y Gemau Olympaidd i hybu’r saith Ardal Fenter newydd sydd wedi’u sefydlu ar draws Cymru.  

Bydd yr ymgyrch, sy’n dechrau heddiw (Dydd Llun 23 Gorffennaf), yn parhau am bedair wythnos a bydd yn targedu cwmnïau sy’n dymuno ehangu a thyfu’n gyflym a’r neges fydd - ‘When it comes to business, we’re in the Zone’.

Dywedodd y Gweinidog Busnes a Menter, Edwina Hart:

“Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau'r manteision economaidd a’r manteision masnachol mwyaf posibl i Gymru. Bydd yr ymgyrch hwn yn ffordd gost effeithiol iawn o hybu Cymru mewn gwahanol fannau strategol o amgylch lleoliadau’r Gemau Olympaidd a chodi ymwybyddiaeth o’r hyn y gall Cymru ei gynnig i fusnesau.

“Bydd yn ategu’r gweithgareddau eraill y byddwn yn ymgymryd â hwy mewn partneriaeth â Masnach a Buddsoddi y DU (UKTI) i hybu Cymru fel lleoliad busnes o’r radd flaenaf.”

Bydd y 29 lleoliad yn cynnwys gorsaf St James Park, sydd gerllaw digwyddiadau'r Uwchgynhadledd Fusnes Fyd Eang a gynhelir yn Llysgenhadaeth Fusnes Prydain yn Lancaster House. Bydd y gyfres hon o ddigwyddiadau yn canolbwyntio ar wahanol sectorau twf uchel ar bob diwrnod o’r Gemau Olympaidd a rhagwelir y bydd yn denu dros 3,500 o gwmnïau o’r DU.

Bydd posteri hefyd yn cael eu harddangos mewn gwahanol orsafoedd gan gynnwys Gorsaf Danddaearol Stratford, Rheilffordd Ysgafn Dociau Stratford a Pudding Mill Lane, Gorsaf Danddaearol West Ham a hefyd Gorsafoedd Greenwich, Cutty Sark, San Steffan a Hyde Park Corner.

Bydd gorsafoedd rheilffordd rhanbarthol mewn dinasoedd eraill sy’n cynnal digwyddiadau’r Gemau Olympaidd hefyd yn rhan o’r pecyn, gan gynnwys Rheilffordd Canol Caerdydd a Rheilffordd Newcastle.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Ardaloedd Menter Cymru

Tagiau

Busnes a'r economi 23 Gorffennaf 2012 Yr economi Arwain Cymru allan o'r dirwasgiad Gemau olympaidd 2012 Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i