Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Croesawu’r diweddaraf am enwau parthau i Gymru ar y we

Croesawodd y Prif Weinidog Carwyn Jones a’r Gweinidog Busnes Edwina Hart y newyddion bod yr enwau parthau i Gymru -.cymru a .wales – wedi’u rhoi ar restr swyddogol awdurdod y rhyngrwyd iddynt eu hystyried.
Dydd Mercher 13 Mehefin 2012

Os bydd y cais yn llwyddiannus, bydd yn rhoi Cymru ar fap y we a bydd .cymru a .wales yn ymuno ag enwau parthau eraill fel .co, .uk a .com sy’n cael eu cydnabod trwy’r byd.

Datgelodd yr Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) heddiw pa gwmnïau, sefydliadau, busnesau newydd, rhanbarthau daearyddol ac eraill sydd wedi gwneud cais am gael enw parth lefel uchel a beth yw’r enwau hynny.  Roedd mwy na 1900 o geisiadau wedi dod i law a Chymru yw un o’r 67 o enwau daearyddol yr ymgeisiwyd amdanynt.

Yn ôl y Prif Weinidog Carwyn Jones, roedd y newyddion heddiw yn gam pwysig ymlaen yn y broses.  Meddai:

"Byddai’r enwau parth newydd yn creu cyfle ffantastig i Gymru, gan gefnogi datblygiad busnesau, cymunedau a’r Gymraeg ar-lein.

"Os byddwn yn llwyddiannus, byddwn yn gallu defnyddio’r enwau parth i greu presenoldeb cryf ar-lein fydd yn adlewyrchu ein gwir hunaniaeth genedlaethol."

Meddai’r Gweinidog Busnes, Edwina Hart:

"Mae potensial i’r parthau newydd ddod â buddiannau economaidd mawr i Gymru a byddem am fod yn siŵr bod y parthau, os byddwn yn llwyddiannus, yn cael eu rheoli mewn ffordd a fydd yn dod â’r manteision a’r cyfleoedd gorau i bawb.

"Byddai’r parthau newydd yn cryfhau hunaniaeth Cymru drwy’r byd, yn hybu twf busnesau ac yn annog pob sector i wneud y gorau o’r holl dechnolegau digidol."

Nominet, sef y gofrestrfa sy’n gyfrifol am reoli enw parth .uk, gyflwynodd y cais ac os caiff ei dderbyn, mae hi wedi ymrwymo i sefydlu swyddfa yng Nghymru i ddarparu’r parthau .wales a .cymru.  Byddai’r swyddfa’n creu hyd at naw o swyddi newydd.

Meddai Prif Weithredwr Nominet, Lesley Cowley:

"Nominet ariannodd y cais ar gyfer parthau .cymru a .wales ac fel corff di-elw, rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi’r elw mewn prosiectau fydd yn helpu cymdeithas Cymru. Byddwn yn trefnu’r parthau mewn ffordd gwbl ddwyieithog a byddwn yn cyhoeddi ein Cynllun Iaith ein hunain yn y man."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 13 Mehefin 2012 Band eang Cymru Ddigidol Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i