Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dathlu Diwrnod Ewrop yn Swyddfa Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno

Bydd Diwrnod Ewrop yn cael ei ddathlu yng Ngogledd Cymru drwy dynnu sylw at wahanol fentrau sydd ar waith â chymorth cyllid Ewropeaidd.
Dydd Mercher 09 Mai 2012

Caiff y diwrnod ei ddathlu yn swyddfa Cyffordd Llandudno ar 9 Mai a bydd arlwy’r dydd yn cynnwys arddangosiad o brosiectau a ariennir gan raglen Gydgyfeirio’r UE a Rhaglen Drawsffiniol yr UE yng Nghymru ac Iwerddon. Nod hyn oll fydd pwysleisio sut y mae gogledd Cymru yn elwa ar gynlluniau a gefnogir gan yr UE.  

Bydd yr arddangosiad ar agor i’r cyhoedd yn Y Bont rhwng 10am a 3pm ar Ddiwrnod Ewrop. Sefydlwyd Diwrnod Ewrop ym 1985 er mwyn dathlu’r camau cyntaf a arweiniodd at greu’r hyn a adwaenir bellach fel yr Undeb Ewropeaidd. Bydd llawer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws Cymru a’r UE i ddathlu’r diwrnod.

Ymysg y prosiectau mwyaf nodedig y mae’r lleoliad chwaraeon a diwylliant newydd gwerth £6.5 miliwn ym Mharc Eirias a chanolfan Nant Gwrtheyrn sydd bellach wedi’i hadnewyddu a’i datblygu’n lleoliad treftadaeth a thwristiaeth o’r radd flaenaf â chymorth £3.8 miliwn oddi wrth Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Bydd llawer o brosiectau a ariannwyd drwy’r rhaglen drawsffiniol yng Nghymru ac Iwerddon hefyd yn cael eu harddangos gan gynnwys y fenter ar gyfer creu busnesau digidol sef Inventorium; y rhaglen GIFT a arweinir gan Brifysgol Bangor sy’n ceisio sefydlu fforwm arloesi trawsffiniol ar gyfer creu “economi werdd” gynaliadwy; a MISE (Mamaliaid mewn Amgylchedd Cynaliadwy), sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o famaliaid yn yr amgylchedd drwy gynnwys gwirfoddolwyr mewn gwaith casglu samplau.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Rhaglenni Ewropeaidd, Alun Davies:

“Rwy’n falch iawn o glywed y bydd cyfle i bobl ymweld ag Y Bont yn swyddfa Cyffordd Llandudno er mwyn gweld drostynt eu hunain sut y mae Gogledd Cymru yn elwa ar gynlluniau a gefnogir gan yr UE.

“Mae gan gyllid Ewropeaidd rôl allweddol wrth gefnogi prosiectau a chyflawni manteision cynaliadwy ar gyfer pobl a chymunedau ar draws Cymru.”

Mae Caroline Thompson, Rheolwr Busnes Inventorium, a gaiff ei arwain gan y Ganolfan Technoleg Meddalwedd Uwch (CAST) ym Mangor, yn croesawu’r cyfle i dynnu sylw at y prosiect yn ystod dathliadau Diwrnod Ewrop. Cred y bydd yn gyfle delfrydol i ddangos y cymorth y mae wedi’i dderbyn a’r manteision sydd wedi deillio ohono i ogledd Cymru.

Dywedodd Caroline Thompson:

“Mae’r gefnogaeth yr ydym wedi’i derbyn oddi wrth Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Cynulliad Rhanbarthol De a Dwyrain Iwerddon a Rhaglen Drawsffiniol Iwerddon a Chymru wedi galluogi prosiectau fel ein hun ni i feithrin diwylliant o arloesedd yng Ngogledd-orllewin Cymru a De-ddwyrain Iwerddon.

“Yn yr hinsawdd sydd ohoni mae’n hollbwysig fod Ewrop yn parhau i gynorthwyo’r economi i wella a hwyluso datblygiad a thwf mentrau newydd.

“Mae Inventorium yn cyflawni hyn drwy gynnal gweithdai ar gyfer datrys problemau ym meysydd iechyd, addysg, diwylliant, yr amgylchedd a thwristiaeth. Gallwn gynorthwyo unigolion neu fusnesau i greu cynnyrch, prosesau neu wasanaethau newydd ar gyfer datrys rhai problemau. Bydd hyn yn helpu i greu swyddi newydd.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 09 Mai 2012 Programme for Government - Growth Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i