Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

PRV Engineering yn ehangu gyda chymorth y Gronfa Twf Economaidd

Mae cwmni peiriannu manwl blaenllaw ym Mhont-y-pŵl yn ehangu ei safle ac yn buddsoddi mewn peiriannau newydd er mwyn ymdopi â’r cynnydd yn eu harchebion.
Dydd Gwener 27 Ebrill 2012

Mae PRV Engineering, sydd wedi’i leoli yn New Inn, wedi gweld twf o 23% am ddwy flynedd yn olynol, gyda throsiant gwerthu’n codi o £2.4 miliwn yn 2009 i £3.7 miliwn yn 2011.

Mae’r cwmni’n buddsoddi £780,000 ei hun ac yn derbyn cymorth ariannol o £265,000 o’r Gronfa Twf Economaidd gan Lywodraeth Cymru i ehangu’r safle ac i brynu peiriannau ac offer soffistigedig iawn.

Bydd y buddsoddiad yn hybu mwy o weithgynhyrchu, yn galluogi’r cwmni i ymgymryd ag ystod gwaith ehangach, ac yn creu 15 swydd ddiogel gan gynnwys dwy brentisiaeth newydd.  Daw hyn â chyfanswm y gweithwyr i fwy na phumdeg.

Mae’r cwmni’n cynnig gwasanaeth peiriannu a saernïo i bron bob sector diwydiant gan gynnwys y sectorau Bwyd, Prosesu Cemegau, Rheilffordd, Awyrofod, Partiau Ceir, Fferyllol, Amddiffyn ac Adeiladu.  Maen nhw’n allforio 25% o’u cynnyrch i’r Dwyrain Canol.

Dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr Simon Jones fod ehangu’n hanfodol er mwyn cyflenwi’r archebion newydd.

"Rydyn ni’n ffodus iawn ein bod ni wedi gweld twf aruthrol dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac mae llawer o gontractau ar ddod yr haf hwn.  Mae ehangu’n hanfodol i sicrhau ein bod yn gallu cynhyrchu mwy, gwneud y gorau o’n cyfleoedd busnes a denu cwsmeriaid newydd.

"Wrth ehangu, byddwn yn dod yn fwy cystadleuol ac yn gallu cynnig gwasanaeth gwell i’n cwsmeriaid trwy fuddsoddi yn y dechnoleg ddiweddaraf.

"Mae buddsoddiad sylweddol y Gronfa Twf Economaidd yn golygu y gallwn ehangu ein safle yn syth."

Dywedodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart mai amcan y Gronfa yw darparu cyllid yn gyflym er mwyn galluogi busnesau i wneud buddsoddiadau cyfalaf i gefnogi twf:

"Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo’r cyllid hwn i alluogi cwmnïau llwyddiannus fel PRV Engineering i wneud y gorau o’u cyfleoedd busnes ac rwy’n falch ein bod yn helpu’r cwmni hwn i ehangu."

Mae PRV yn cynnig ystod eang o wasanaethau a chynnyrch; o gyflawni contractau untro pwrpasol, i gynhyrchu llwythi mawrion a phrototeipio cyflym.  Mae gan y cwmni bolisi i brynu nwyddau lleol a bydd y buddsoddiad yn rhoi hwb go iawn i gadwyn gyflenwi’r cwmni.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 27 Ebrill 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i