Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cwmnïau o Gymru’n paratoi i fynd i Hollywood

Y mis nesaf, bydd cwmnïau o’r diwydiant creadigol yn cael cyfle i ddangos eu technolegau i gwmnïau ffilm ac adloniant mawr Hollywood mewn digwyddiad yn Los Angeles.
Dydd Llun 20 Awst 2012

Mae Llywodraeth Cymru’n darparu cymorth masnach i gwmnïau i’w helpu i fynd i ddigywddiad Innovation in Entertainment yn Studios Sony yn Los Angeles ar 27 Medi, digwyddiad sy’n cael ei drefnu gan yr Irish Technology Leadership Group.

Cynhadledd a digwyddiad rhwydweithio yw Innovation in Entertainment sy’n canolbwyntio ar y datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant adloniant a thechnoleg y cyfryngau.

Mae’n denu unigolion proffil uchel iawn o’r diwydiant ffilm, teledu, effeithiau digidol, animeiddio, y cyfryngau, y byd ffonau symudol, gemau, cyfalaf menter a’r diwydiannau technoleg yn ogystal â chynrychiolwyr o rai o gwmnïau adloniant mwyaf y byd fel HBO, Warner Brothers, Sony a DreamWorks.

Dywedodd Edwina Hart, y Gweinidog Busnes:  

“Mae hwn yn gyfle rhagorol i fusnesau arloesol o sector diwydiant creadigol Cymru hybu eu gwasanaethau i rai o fobl mwyaf dylanwadol Hollywood.

“Mae’n wych bod yr Academi Fyd-eang ac Irish Technology Leadership Group yn cefnogi’r digwyddiad hwn ac rwy’n falch iawn ein bod ni’n gallu rhoi cymorth ariannol i fusnesau Cymru fel eu bod yn gallu manteisio ar y cyfle hwn.”

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Cymru:  

“Mae’n bleser gan Academi Arloesi Fyd-eang Prifysgol Cymru hwyluso’r ymweliad hwn ac rwy’n falch iawn bod Llywodraeth Cymru yn ei gefnogi.

“Rwy’n gobeithio y bydd busnesau Cymru’n gallu manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd hyn yn nigwyddiad Innovation in Entertainment ac yn cael budd o’r rhwydwaith busnes eang sydd eisoes wedi’i sefydlu.  Mae’r daith hon yn dangos pwysigrwydd cydweithio er mwyn helpu busnesau Cymru i fasnachu’n rhyngwladol ac mae gan y daith y potensial i roi hwb i economi ehangach Cymru hefyd.”

Bydd Ron Jones, Cadeirydd Panel Sector Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru a Chadeirydd cwmni teledu Tinopolis, un o gwmnïau cynhyrchu rhaglenni teledu mwyaf y DU, yn mynd i’r digwyddiad sy’n cael ei hwyluso gan Academi Fyd-eang Prifysgol Cymru.

Mae gan yr Academi berthynas gref gyda’r Irish Technology Leadership Group (ITLG) sydd wedi helpu dros 200 o gwmnïau i ddatblygu cysylltiadau gyda chwmnïau a buddsoddwyr yn ‘Silicon Valley’.

Mae’n hwyluso cyfleoedd busnes i’r cwmnïau hyn trwy ei rwydwaith o 1,500 o uwch-weithredwyr ac mae’n ymestyn y cyfleodd hyn ac yn cynnig cyfleusterau swyddfa i gwmnïau o Gymru fydd yn mynd i Los Angeles.

Dywedodd Richie Turner o’r Academi Fyd-eang:  

“Mae’r ffaith fod cwmnïau o Gymru bellach yn gallu manteisio ar rwydwaith ITLC a’r rhaglen ddigwyddiadau yn creu cyfleoedd gwych i Gymru wneud busnes ag arfordir gorllewinol UDA - yn enwedig y Silicon Valley a Hollywood, sy’n enwog am eu harloesedd yn sector y diwydiannau creadigol a’r sector TGCh.

“Rwy’n annog unrhyw gwmni o Gymru sy’n gweithio yn y ddau sector pwysig hyn i fanteisio ar y cyfle gwych hwn ac i ymuno â’r daith fasnach.”

Bydd busnesau Cymru’n gallu manteisio ar rwydwaith ITLG a datblygu cyfleoedd busnes yn San Jose a Los Angeles.  Bydd gweithgareddau’n cael eu cynnal rhwng dydd Llun 24 Medi a dydd Iau 27 Medi.  

Gall cwmnïau o Gymru wneud cais i Gronfa Datblygu Busnes Tramor Llywodraeth Cymru am gymhorthdal o 50% ar bris tocynnau awyren, llety a mynediad i ddigwyddiad Innovation in Entertainemnt.  

I gael rhagor o wybodaeth, dylid e-bostio creative.industries@cymru.gsi.gov.uk -  y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar gyfer y daith hon yw dydd Iau 30 Awst.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 20 Awst 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i