Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyfarwyddwr Creadigol i hybu entrepreneuriaeth

Mae Dr John Geraint, Cyfarwyddwr Creadigol cwmni Green Bay Media a leolir yng Nghaerdydd, yn ymuno â rhwydwaith Cymru gyfan o Hyrwyddwyr Entrepreneuriaeth ym myd busnes.
Dydd Gwener 03 Awst 2012

Caiff yr Hyrwyddwyr Entrepreneuriaeth eu penodi gan y Gweinidog Busnes Edwina Hart i hybu entrepreneuriaeth mewn modd rhagweithiol ac i roi arweiniad i Lywodraeth Cymru ynghylch polisïau ym maes entrepreneuriaeth.

Dywedodd Mrs Hart:

“Rydym yn awyddus i annog a chefnogi entrepreneuriaid yng Nghymru a gall yr Hyrwyddwyr gyfrannu cryn arbenigedd a phrofiad.

“Mae’r Hyrwyddwyr yn ein cynghori ynghylch pa gymorth sydd ei angen i helpu cwmnïau newydd a chwmnïau bach a all ffynnu a thyfu ac ynghylch sut y gall Llywodraeth Cymru feithrin diwylliant entrepreneuraidd yng Nghymru. Hoffwn groesawu Dr John Geraint i’r rhwydwaith.”

Cwmni Green Bay Media a gynhyrchodd gyfres lwyddiannus iawn BBC Wales ‘The Story of Wales’ a gyflwynwyd gan Huw Edwards ac mae hefyd yn cynhyrchu dramâu, rhaglenni dogfen a rhaglenni am y celfyddydau ar gyfer darlledwyr amlwg yng Nghymru, y DU ac ar draws y byd gan gynnwys S4C, BBC, Channel 5, National Geographic a France Televisions.

Arferai John gynhyrchu rhaglenni ar gyfer y BBC a bu’n swyddog gweithredol â’r rhwydwaith. Mae wedi derbyn Gwobr gan y Gymdeithas Deledu Frenhinol am ei gyfraniad eithriadol i fyd y teledu.  

Dywedodd John:

“Mae entrepreneuriaeth wedi bod yn agwedd ganolog ar lwyddiant Green Bay dros y blynyddoedd. Mae’n bleser gen i dderbyn y cyfle hwn i hybu’r modd y gall busnesau helpu i greu Cymru fwy ffyniannus, er lles pawb.”

Gall John siarad Cymraeg yn rhugl ac mae’n un o ymddiriedolwyr Cyngor Celfyddydau Cymru. Bu hefyd yn aelod o Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru rhwng 2008 a 2011.

John yw Cadeirydd presennol Zoom Cymru, sef elusen ddatblygu ym maes y cyfryngau ar gyfer pobl ifanc sy’n gyfrifol am ŵyl ryngwladol fawr o ffilmiau plant. Caiff Zoom ei leoli yng nghyn ardal lofaol y De, ac enillodd grant sylweddol gan y Gronfa Loteri Fawr yn ddiweddar ar gyfer cynnal ei weithgareddau ar draws y wlad.  

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 03 Awst 2012 Yr economi Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i