Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Lansio rhaglen masnach ryngwladol ar gyfer sector Gwyddorau Bywyd Cymru

Cyhoeddwyd rhaglen masnach ryngwladol dan nawdd Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector gwyddorau bywyd. Y bwriad yw helpu i gynhyrchu hyd at £10miliwn mewn cytundebau newydd i gwmnïau Cymru.
Dydd Llun 18 Mehefin 2012

Mae’r Gweinidog Busnes, Edwina Hart wedi cymeradwyo tua £500,000 o gyllid ar gyfer rhaglen 2012/13 a fydd yn cynorthwyo tua 90 busnes yng Nghymru i chwilio am gyfleoedd masnachu a busnes newydd mewn gwledydd tramor.

Bydd y rhaglen yn cychwyn dydd Llun 18 Mehefin pan fydd pum cwmni sydd wedi’u lleoli yng Nghymru yn ymuno â dirprwyaeth Masnach a Buddsoddi y DU ac yn cyfranogi yn y Bio International Convention, Boston, UDA – y digwyddiad byd-eang mwyaf ar gyfer y diwydiant biodechnoleg.

Mae’r digwyddiad yn denu rhai o’r enwau mwyaf ym myd biodechnoleg, yn cynnig cyfleoedd allweddol i rwydweithio a dod o hyd i bartneriaid, ac yn taflu goleuni ar y prif dueddiadau sy’n effeithio ar y diwydiant.  Mae dirprwyaeth Cymru’n cynnwys Biomonde, Biocatalysts, Biotec Services International, Ruskinn, Simbec Research a Q Chip.

Dywedodd Mrs Hart:

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi twf busnesau a chreu swyddi ac rwy’n falch o gyhoeddi ein cefnogaeth i’r rhaglen masnach ryngwladol.

"Mae Gwyddorau Bywyd yn un o’n sectorau allweddol sydd â photensial mawr i weld twf, ac fe fydd y rhaglen fasnach newydd hon yn helpu cwmnïau sy’n cymryd camau i dyfu’n rhyngwladol.

"Bydd yn galluogi cwmnïau i fod yn rhan o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd masnach mwyaf y byd mewn marchnadoedd tramor strategol allweddol, gan hyrwyddo eu nwyddau a’u gwasanaethau a thynnu sylw at arbenigedd y sector yng Nghymru.

"Mae gan Gymru gryfderau penodol mewn dyfeisiau meddygol, gwasanaethau fferyllol a meysydd newydd fel e-iechyd a meddygaeth atgynhyrchiol.  Dewiswyd y digwyddiadau masnachu sy’n cynnig y cyfleoedd gorau i’r is-sectorau hyn."

Mae cynyddu masnach ryngwladol ac allforion yn nod allweddol i banel y Sector Gwyddorau Bywyd er mwyn tyfu busnesau a chynyddu gallu cwmnïau Cymru i gystadlu.

Bydd tîm sector Gwyddorau Bywyd Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda MediWales, Cymdeithas Diwydiannau Gofal Iechyd Prydain, Masnach a Buddsoddi y DU a’r holl sefydliadau eraill â diddordeb er mwyn gwneud y gorau o bob digwyddiad.

Mae disgwyl i’r rhaglen gynhyrchu dros 60 pwynt cyswllt mewnfuddsoddi newydd, arwain at tua £10miliwn o gytundebau masnachu newydd i gwmnïau o Gymru sy’n cyfranogi, a darparu cyfle i gwmnïau Cymru adeiladu perthynas â dosbarthwyr a chwsmeriaid sydd eisoes yn bodoli er mwyn meithrin cyfleoedd masnachu yn y dyfodol.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Busnes a'r economi

Tagiau

Busnes a'r economi 18 Mehefin 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i