Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Canolfan wasanaethu newydd yng Nghaerffili yn creu 100 o swyddi

Mae’r Gweinidog Busnes, Edwina Hart, wedi croesawu’r newyddion bod y cwmni rhyngwladol, DS Smith Plc, yn agor canolfan wasanaethu newydd yng Nghaerffili, gan greu hyd at 100 o swyddi.
Dydd Iau 14 Mehefin 2012

Mae’r buddsoddiad yn derbyn £436,000 o nawdd gan Lywodraeth Cymru ac yn diogelu 22 o swyddi.

Meddai Mrs Hart:

"Mae cymorth Llywodraeth Cymru wedi helpu i wneud yn siŵr bod y ganolfan wasanaethu newydd yn dod i Gymru a bod y buddsoddiad yn mynd yn ei flaen yng Nghaerffili.

"Rwy’n falch iawn bod y gwaith wedi dechrau ar ddodrefnu’r ganolfan newydd a fydd yn dod â buddiannau uniongyrchol ac anuniongyrchol i’r economi leol ac yn creu nifer dda o swyddi newydd a chyfleoedd am yrfa."

Cyflenwi deunydd pacio eildro ar gyfer nwyddau traul yw gwaith y cwmni rhyngwladol hwn.  Ym Mharc Busnes Caerffili y mae’r ganolfan wasanaethu newydd a bydd yn ei ddefnyddio i ganoli ei waith TG, Personel a Chyllid.

Mae prif swyddfa gwaith ailgylchu’r grŵp eisoes yng Nghaerffili, gan gyflogi 88 o bobl o’r cyfanswm o 392 sy’n cael eu cyflogi ar safleoedd ledled Cymru.

Meddai Peter McGuinness, rheolwr gyfarwyddwr DS Smith Recycling:

"Bydd ein canolfan wasanaethu ar y cyd newydd yn ein galluogi i weithio’n fwy effeithiol, ac yn y pen draw i roi gwasanaeth gwell a mwy am eu harian i’n cleientiaid tra’n parhau i gadw at ein hymrwymiad i gynnal amgylchedd gwaith cynaliadwy."

Bydd y buddsoddiad yn hwb uniongyrchol ychwanegol i’r economi leol trwy’r bil cyflogau uwch ar mae’r cwmni eisoes wedi dechrau recriwtio.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Busnes a'r economi

Tagiau

Busnes a'r economi 14 Mehefin 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2012
Ll M M I G S S
<< Ebr   Meh >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i