Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Edwina Hart yn croesawu cynnydd yn allforion Cymru

Mae’r Gweinidog Busnes Edwina Hart wedi croesawu y ffigurau Allforion Rhanbarthol diweddaraf, sy’n dangos bod allforion Cymru wedi cynyddu bump y cant yn y pedwar chwarter hyd at a chan gynnwys chwarter cyntaf 2012 o’u cymharu â’r pedwar chwarter blaenorol.
Dydd Iau 07 Mehefin 2012

Mae ffigurau’r HMRC yn dangos bod yr allforion o Gymru i wledydd yr UE wedi cynyddu £53 miliwn (un y cant) ac i wledydd y tu allan i’r UE £575 miliwn (wyth y cant).

Yn ystod chwarter cyntaf 2012, gwelwyd cynnydd bychan (£14 miliwn) yng ngwerth allforion Cymru ar y chwarter blaenorol, hynny o’i gymharu â chwymp o 3.3 y cant yng ngwerth allforion y Deyrnas Unedig yn gyfan.

Meddai Mrs Hart:

"Mae allforion yn enwog am fod yn ddi-ddal ond mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod allforion Cymru’n gwneud yn dda ac yn wir yn cynyddu yn y cyfnod anodd hwn yn economi’r byd.

"Rhaid croesawu’r cynnydd hwn o bump y cant yn allforion Cymru.  Rhwng 1999 a’r pedwar chwarter hyd at chwarter cyntaf 2012, mae allforion Cymru wedi mwy na dyblu (107.7 y cant) o’i gymharu â chynnydd o ddim ond 71.3 y cant ar gyfer y Deyrnas Unedig yn gyfan.

"Er hynny, rydym yn dwysáu ein hymdrechion i annog cwmnïau o Gymru i fanteisio ar bob cyfle i fasnachu â gwledydd tramor trwy arwain rhaglen eang o deithiau masnach i Ddwyrain Asia, Gogledd America, Gwledydd y Gwlff a marchnadoedd pwysig eraill dros y 18 mis nesaf."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Busnes a'r economi

Tagiau

Busnes a'r economi 07 Mehefin 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i