Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth Cymru’n cefnogi buddsoddiad mawr fydd yn creu 90 o swyddi

Mae buddsoddiad o £6.4 miliwn gan Morrisons yn ei ffatri cig ffres ar ei safle yn Farmers Boy yng Nglannau Dyfrdwy yn cael help gan Lywodraeth Cymru a bydd yn creu 90 o swyddi newydd.
Dydd Llun 21 Mai 2012

Ar hyn o bryd, mae’r ffatri’n paratoi cigoedd a nwyddau delicatesen o dan frand Morrisons a bydd y buddsoddiad yn ei galluogi i gyflwyno amrywiaeth helaeth o brydau cyw iâr parod.  

Dywedodd Mario Jacobs, Rheolwr Cyffredinol safle Glannau Dyfrdwy, bod digon o le yn y ffatri i gynhyrchu 40 tunnell o brydau cyw iâr parod yr wythnos ac i gyflenwi’r prydau i bob un o 477 o archfarchnadoedd Morrisons.

Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £635,000 o’r Gronfa Twf Economaidd ar gyfer yr estyniad hwn.  Nod y Gronfa yw helpu prosiectau buddsoddi sydd â’r potensial i greu swyddi ac ysgogi’r economi.

Bydd y buddsoddiad yn rhoi hwb uniongyrchol ychwanegol o tua £1.5 miliwn i’r economi leol trwy gynyddu’r bil cyflogau.

Dywedodd Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, bod Llywodraeth Cymru’n cydnabod bod y sector bwyd-amaeth yn flaenoriaeth i economi Cymru ac mae ganddo’r potensial i dyfu ac i greu swyddi.

"Bydd creu 90 o swyddi a buddsoddiad cyfalaf o £6.4 miliwn yn hwb gwerth chweil i economi Gogledd Cymru ac yn hwb i hyder Glannau Dyfrdwy a’r clwstwr o gynhyrchwyr bwyd sydd wedi’u lleoli yno.

"Mae’r Gronfa Twf Economaidd yn ein helpu i gynnal ein Rhaglen Lywodraethu trwy gefnogi twf a chreu swyddi cynaliadwy.  Mae’r estyniad hwn yng Nglannau Dyfrdwy wedi bod yn bosibl gydag arian o’r gronfa hon a bydd yn creu buddiannau uniongyrchol ac anuniongyrchol i economi’r ardal."

Llynedd, cyn y buddsoddiad diweddaraf hwn, buddsoddodd Morrisons mewn estyniad mawr yn y ffatri 175,000 troedfedd sgwâr a gwelwyd nifer y staff yn dyblu o 300 i 600.  Hon yw menter weithgynhyrchu gyntaf Morrisons yng Nghymru ac erbyn hyn, mae’n berchen ar gwmni Farmers Boy.  

Bydd y cwmni’n defnyddio’r buddsoddiad diweddaraf i brynu offer a pheiriannau newydd, diweddaru rhai cyfleusterau ac ail-drefnu llawr y ffatri er mwyn rhoi cartref newydd i’r llinellau bwyd a’r staff newydd.

Ychwanegodd Mario Jacobs:

"Bydd y buddsoddiad hwn yn sicrhau bod ein safle yng Nglannau Dyfrdwy yn medru cwrdd ag anghenion y busnes wrth iddi barhau i dyfu. Rydym yn bles i ddatgan y bydd lan at 90 o swyddi yn cael eu creu a rydym yn awyddus i’w gweld yn cael eu llenwi gan bobl lleol."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Ardaloedd Menter Cymru

Gwefannau

Ardaloedd Menter Cymru

Tagiau

Busnes a'r economi 21 Mai 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i