Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Hunter Flying yn denu timau erobateg i Sain Tathan

Bydd Sain Tathan yn ganolfan hyfforddi allweddol ar gyfer timau erobateg o bob cwr o’r DU – diolch i Hunter Flying Ltd.
Dydd Llun 14 Mai 2012

Mae’r cwmni’n goruchwylio’r gwaith o gynnal a chadw a rheoli’r casgliad preifat mwyaf o’i bath o awyrennau clasurol – gyda nifer ohonynt yn cael eu defnyddio gan dimau arddangos mewn sioeau awyr.

Symudodd Hunter Flying i dde Cymru eleni wrth i gynlluniau i ymestyn Maes Awyr Exeter – eu cartref blaenorol – olygu bod yn rhaid dod o hyd i safle newydd.

Dyma’r busnes preifat cyntaf i symud i Barc Busnes Awyrofod Cymru Sain Tathan a’r Ardal Fenter Hedfan newydd, gan logi dau awyrendy oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Wrth ymweld â’r ganolfan newydd heddiw clywodd y Gweinidog Busnes, Edwina Hart mai Hunter Flying yw cartref y tîm newydd Red Star Rebels a fydd yn hedfan pedair awyren L29 Delfin Rwsiaidd sy’n cael eu cynnal gan Hunter.

Yn ôl y Prif Beiriannydd, John Sparks, sy’n rhedeg y cwmni gyda’i wraig, Nadine, mae’r tymor sioeau awyr yn dechrau ddiwedd Mehefin ac mae’r hyfforddiant erobateg bellach wedi cychwyn yn y ganolfan.

"Mae’r awyrennau jet Rwsiaidd o’r 1970au yn rhywbeth newydd ac rydyn ni’n falch iawn bod tîm newydd y Red Star Rebels, a fydd yn hedfan mewn sioeau ledled Ewrop, wedi dewis dod i Sain Tathan."

Croesawodd Mrs Hart y newyddion bod Hunter Flying eisoes wedi creu un ar ddeg o swyddi – gan gyflogi deg o beirianwyr a gafodd eu diswyddo o’r Defence Service Group (DSG).

"Rwy’n falch iawn o glywed i Hunter Flying fedru recriwtio cyn beirianwyr DSG, sy’n golygu y bydd y sgiliau hyn yn aros yng Nghymru i gefnogi sector awyr ddeinamig, sy’n tyfu.

"Mae hefyd yn dda clywed bod nifer o brosiectau eraill ar y gweill gan Hunter Flying a fydd yn creu swyddi ychwanegol, a bod y Parc Busnes Awyrofod a’r Ardal Fenter Awyr yn llwyddo, gyda llawer o fuddsoddiad o gyfeiriadau gwahanol."

Mae gan Hunter Flying gynlluniau i ehangu er mwyn cynnal a chadw awyrennau ysgafn preifat, gan greu pum swydd peirianneg arall, a’r gobaith yw derbyn cymeradwyaeth yr Awdurdod Hedfan Sifil i gychwyn yn ddiweddarach eleni.

Dywedodd Mr Sparks eu bod bellach yn gwbl weithredol ac yn paratoi ar gyfer hyfforddiant erobateg.

"Mae’n ddechrau cyfnod prysur i ni – yn sicr fe wnaethon ni symud ar yr adeg iawn ac rydym yn falch iawn i ni fedru recriwtio tîm o beirianwyr medrus – mae wedi bod yn wych. Rydyn ni wedi symud deunaw o’n awyrennau i Sain Tathan, ac mae dau arall ar ôl.

"Mae nifer o brosiectau ar y gweill, ac rydyn ni’n gobeithio eu cyhoeddi’n ddiweddarach eleni, ac rydyn ni hefyd yn gobeithio cynnig ein gwasanaeth i Cardiff Aviation – menter newydd Bruce Dickinson.  Rydyn ni’n falch iawn o weld cymaint o ddiddordeb yn y Parc Awyrofod a’r Ardal Fenter, a all gyflwyno cyfleoedd busnes newydd wrth i fwy o gwmnïau symud yma."

Ychwanegodd fod cryn dipyn o ddiddordeb yn eu canolfan newydd yn Sain Tathan, a bod grŵp mawr o wirfoddolwyr eisoes wedi’i ffurfio i gefnogi eu gweithgareddau.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Ardaloedd Menter Cymru

Tagiau

Busnes a'r economi 14 Mai 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i