Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Strategaeth Arloesi Cymru – galw am dystiolaeth

Cychwynnodd y cam cyntaf ar gyfer datblygu strategaeth arloesi newydd Cymru i sicrhau bod busnesau yng Nghymru yn cael y cymorth gofynnol i weithredu mewn marchnad fyd-eang sy’n gynyddol gystadleuol.
Dydd Llun 30 Ebrill 2012

Mae Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, yn lansio’r cam ymgynghori cyntaf yn ystod ymweliad â Chromogenex Technologies, cwmni hynod arloesol sy’n tyfu’n gyflym yn Llanelli, ac mae’n annog sefydliadau ac unigolion sydd â diddordeb i gyfrannu at ddatblygu’r strategaeth.

Mae'r galw am dystiolaeth yn cyd-fynd ag ymweliad gan y Gweinidog â Chromogenex Technologies, busnes hynod arloesol sy'n tyfu'n gyflym yn Llanelli.  Mae'r cwmni'n rhagweld y bydd ei drosiant yn cynyddu o £5m i £12.5m eleni o ganlyniad uniongyrchol i fuddsoddi mewn cynnyrch arloesol.

Bydd Strategaeth Arloesi Cymru yn adeiladu ar strategaeth Gwyddoniaeth ar gyfer Cymru a lansiwyd yn gynharach eleni, oedd yn nodi’r angen am strategaeth ategol i ddelio â manteisio’n fasnachol ar ymchwil a datblygu a hyrwyddo arloesi.

Dywedodd Mrs Hart:

"Caiff arloesi’i adnabod fel un o’r prif ffactorau sy’n llywio twf economaidd a chreu swyddi, ac mae’n bwysig i bob rhan o’r economi.  Mae hefyd yn ganolog i fynd i’r afael â materion y mae cymdeithas yn eu hwynebu fel y newid yn yr hinsawdd ac iechyd a lles.

"Mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod yn cefnogi arloesi yn ei ystyr ehangaf.  Nid dim ond ymchwil a datblygu yw hyn, mae hefyd yn fater o fasnacheiddio syniadau clyfar a gwneud pethau’n wahanol i greu cyfoeth a swyddi.

"Rydyn ni’n galw am dystiolaeth ac am i bob rhanddeiliad gymryd rhan i adnabod y pynciau llosg ac awgrymu ffyrdd o wella arloesi yng Nghymru.  Dyma gam cyntaf y broses ymgynghori gan ein bod am glywed cynifer o safbwyntiau ar y pwnc, ac mae’n gyfle i ddylanwadu ar ddatblygiad y strategaeth ar gyfer Cymru."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Ymgynghoriad ar ddatblygu Strategaeth Arloesi i Gymru Busnes a'r economi

Tagiau

Busnes a'r economi 30 Ebrill 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i