Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Arloesi yn ganolog i lwyddiant Chromogenex

Mae cwmni arloesol iawn o Gymru, sy’n datblygu systemau cosmetig sy’n defnyddio laser a thechnoleg goleu, ar flaen y gad yn ei farchnad ac mae’n rhagweld y bydd ei drosiant yn cynyddu o £6.9m i £12.5m eleni.
Dydd Llun 30 Ebrill 2012

Mae Chromogenex Technologies Cyf (CGX) yn dweud fod yr elw y mae’n rhagweld y bydd yn ei wneud yn dilyn gwerthu nifer sylweddol o iLipo, sef ei gynnyrch colli pwysau, yn UDA.  Mae’r ddyfais colli pwysau hon yn ddiogel am nad oes angen unrhyw fath o lawdriniaeth.  Dim ond fis Gorffennaf diwethaf y cafodd ei chyflwyno i’r farchnad yng Ngogledd America ac yn barod, mae’n cyfrif am dros 60% o gyfanswm gwerthiant y cwmni.  

Mae CGX wedi cael £290,000 o gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru trwy’r Gronfa Fuddsoddi Sengl a chyllid ad-daladwy.  Mae’r cymorth hwn eisoes wedi galluogi’r cwmni i greu 19 o swyddi newydd ac i fuddsoddi mewn offer er mwyn lleihau costau gweithgynhyrchu.

Roedd ymweliad Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, â’r cwmni heddiw yn cyd-fynd â lansio’r ddogfen ymgynghori i ddatblygu Strategaeth Arloesi newydd i Gymru.

Disgrifiodd Mrs Hart y cwmni fel enghraifft berffaith o gwmni sy’n buddsoddi mewn cynhyrchion a thechnolegau arloesol er mwyn creu twf cynaliadwy hirdymor.

Dywedodd Mrs Hart:  

"Rwy’n falch iawn bod CGX yn parhau i fuddsoddi yn eu safle'n Llanelli ac yn cyrraedd marchnad ryngwladol o Gymru.  Mae’n arwain y farchnad mewn maes technegol iawn ac mae’n enghraifft gadarnhaol iawn o sut mae cwmnïau’n gallu rhoi gweithdrefnau arloesol ar waith er mwyn cynnal a datblygu eu busnes - er gwaethaf hinsawdd economaidd anodd iawn."

Dywedodd Dave Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid CGX, bod arloesi’n hanfodol i lwyddiant y cwmni.  Y llynedd, aeth y cwmni ati i lansio dyfais sy’n rhoi ‘facelift’ heb lawdriniaeth ac yn ddiweddarach eleni, maent yn bwriadu cyflwyno dyfais newydd sy’n cael gwared ar flew.

"Bob blwyddyn, rydym yn buddsoddi swm sylweddol o arian mewn ymchwil a datblygu er mwyn gallu cyflwyno cynhyrchion newydd ac arloesol i’r farchnad.  Bellach, rydym yn gwerthu’n cynhyrchion yn uniongyrchol i brynwyr yn UDA a De Affrica ac rydym yn gobeithio ail-adrodd y llwyddiant hwn yn Awstralia, Seland Newydd a Siapan.

"Mae galw mawr am ein cynhyrchion a chyda’r cymorth yr ydym wedi’i gael gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi gallu recriwtio mwy o staff a sicrhau ein bod yn parhau i fod yn gystadleuol."

Yn dilyn y dirwasgiad, aeth y cwmni ati i ailstrwythuro a newid ei strategaeth ac yn ei dro, gweddnewidiwyd perfformiad y cwmni, sy’n cyflogi 45 o bobl yng Nghymru.  Mae cyfleuster gweithgynhyrchu CGX yn Nafen ac yn ddiweddar, symudwyd adran marchnata a gwerthiant y cwmni i The Beacon ym Mhorth Llanelli.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Ymgynghoriad ar ddatblygu Strategaeth Arloesi i Gymru Busnes a'r economi

Tagiau

Busnes a'r economi 30 Ebrill 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i