Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Teithiau masnach yn chwifio'r faner dros Gymru ar draws y byd

O Tokyo i Toronto, San Francisco i Shanghai, mae busnesau ar draws Cymru’n cael eu gwahodd i ymuno â Llywodraeth Cymru ar ei rhaglen ddiweddara o deithiau masnach dramor.
Dydd Mercher 25 Ebrill 2012

Mae’r Gweinidog Busnes, Edwina Hart, wedi cyhoeddi rhaglen newydd o 10 taith fasnach dramor a fydd yn hyrwyddo busnesau Cymru ar draws y byd.

Bydd Llywodraeth Cymru’n arwain busnesau Cymru i farchnadoedd strategol allweddol mewn gwledydd eraill gyda’r nod o godi proffil Cymru dramor a chynyddu’r cyfleoedd masnach ac allforio rhyngwladol.  Yn 2012-13, cynhelir teithiau masnach aml-sector i Japan, Gogledd America, Gwledydd y Gwlff, Tsieina, Twrci a’r Almaen.

Dyma’r rhaglen teithiau masnach gwreiddiol ar gyfer 2012-13:

  • UDA - Washington, Boston/Chicago - Medi 2012
  • Y Gwiff - Qatar a'r Emiraethau Arabaidd Unedig - Medi 2012
  • Canada - Toronto a Montreal - Hydref 2012
  • Tsieina - Beijing a Shanghai - Hydref 2012
  • UDA - San Francisco a Los Angeles - Hydref 2012
  • Saudi Arabia - Jeddah a Riyadh - Tachwedd 2012
  • Japan - Tokyo - Tachwedd 2012
  • Tsieina - Hong Kong a Chongqing - Chwefror/Mawrth 2013
  • Twrci - Chwefror 2013
  • Y'r Almaen - Mawrth 2013

Roedd Mrs Hart yn annerch cynulleidfa o bobl busnes o Gymru yn y digwyddiad ‘Allforio ar gyfer Twf’ yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.  Roedd Gweinidog Masnach a Diwydiant Llywodraeth y DU, yr Arglwydd Green, hefyd yn bresennol.

Roedd Mrs Hart yn annog busnesau Cymru i fachu ar y cyfle i ehangu eu marchnadoedd ac fe ymrwymodd i ddarparu cymorth i helpu busnesau Cymru i ddatblygu eu gallu i fasnachu dramor.

Yn ôl ystadegau allforio diweddar, roedd allforion Cymru wedi cynyddu 13.8% yn 2011 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.  Bu cynnydd o £1,629 miliwn yng ngwerth yr allforion o gymharu â 2010, ac roedd yr allforion wedi cynyddu 13.9%  i wledydd yr UE ac 13.7% i’r gwledydd tu allan i’r UE.

Dywedodd Mrs Hart:

"Rydym yn ehangu ein hymdrechion masnach a buddsoddi yn yr amgylchiadau economaidd anodd hyn ac rydym wedi sefydlu tîm prosiectau mawr i arwain ar fasnach a buddsoddi.  Mae llawer o fusnesau ar draws Cymru eisoes yn bachu ar y cyfle i ehangu eu marchnadoedd presennol a byddwn yn helpu’r cwmnïau hyn ym mhob ffordd y gallwn.  Byddwn hefyd yn parhau i gydweithio’n agos â Masnach a Buddsoddi y DU er mwyn gallu allforio mwy o Gymru.

"Mae teithiau masnach yn blatfform rhagorol ar gyfer codi proffil Cymru ar draws amryw o sectorau – o fwyd i dwristiaeth – ac yn foddi i gynyddu masnach a buddsoddi rhwng Cymru a gwledydd eraill.  Trwy annog a helpu cwmnïau i allforio gallwn greu twf economaidd cynaliadwy ac mae gan fusnesau Cymru gyfraniawd mawr i’w wneud."

Ychwanegodd Mrs Hart:

"Bydd cwmnïau Cymru’n cael cyfle yn awr i dargedu marchnadoedd strategol allweddol mewn cyrchfannau megis Tsieina, India, Japan, Canada a’r Unol Daleithiau.  Dyma gyfle i gyrraedd marchnad gwirioneddol fyd-eang, a bydd y teithiau masnach, ynghyd â’n Rhaglen ni o Arddangosfeydd Tramor wedi’u targedu, yn gyfle i fusnesau Cymru ddangos cryfder eu hymrwymiad i dyfu, arloesi a chynhyrchu.

"Rydym eisoes yn adnabyddus ar draws y byd fel gwlad fach, gall sy’n fwy na pharod i weithio’n galed.  Dyma ein cyfle nawr i ddangos yr ymrwymiad a phenderfyniad yr ydym oll mor falch ohono, a dangos i’r Byd bod busnesau Cymru’n gallu ffynnu yn y farchnad fyd-eang."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Busnes a'r economi

Tagiau

Busnes a'r economi 25 Ebrill 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i