Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Lansio PATLIB Cymru yng nghanolbarth Cymru

Caiff Diwrnod Eiddo Deallusol y Byd ei ddathlu yn Aberystwyth ar Ebrill 26 gyda chwrs hyfforddi gan PATLIB Cymru ar gyfer cwmnïau lleol sy’n awyddus i ddysgu mwy am sut i adnabod, amddiffyn a manteisio ar eu Hawliau Eiddo Deallusol. PATLIB Cymru yw canolfan wybodaeth Llywodraeth Cymru ar Eiddo Deallusol, rhan o rwydwaith PATLIB Ewrop gyfan.
Dydd Mawrth 17 Ebrill 2012

Yn ystod y dydd caiff Canolfan Allgymorth newydd PATLIB Cymru ei hagor wrth i Lywodraeth Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru ymuno i gynnig gwasanaeth PATLIB yn y canolbarth.

Cafodd y ganolfan PATLIB Cymru gyntaf ei hagor llynedd yng Nghyffordd Llandudno a bydd y Ganolfan Allgymorth newydd yn y canolbarth yn cefnogi gwaith y ganolfan hon a helpu i wneud y gorau o syniadau Cymreig.

Dywedodd Edwina Hart AC, y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth:

"Mae hwn yn brosiect pwysig a bydd yn hybu syniadau Cymreig gan sicrhau bod busnesau a dyfeiswyr yn cael canllaw i’w cefnogi nhw.

"Drwy gydweithio gall y Llyfrgell Genedlaethol a Llywodraeth Cymru gynnig gwasanaeth gwerthfawr yn y canolbarth.  Rwy’n gobeithio nawr y bydd unigolion a busnesau yn manteisio ar y gwasanaeth hwn drwy droi at y gefnogaeth a’r canllaw sydd ar gael iddynt."

Caiff cymorthfeydd misol eu cynnal yn y Bont, man cyhoeddus Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth, a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Caiff y gymhorthfa gyntaf ei chynnal ar 10 Mai 2012 yn y Llyfrgell Genedlaethol.  Caiff sesiynau pellach eu cynnal yn y Bont ar 7 Mehefin ac un arall yn y Llyfrgell Genedlaethol ar 5 Gorffennaf 2012.

Ychwanegodd Andrew Green, Llyfrgellydd Cenedlaethol Cymru:

"Mae Eiddo Deallusol yn gymhleth a chostus ond yn bwysig iawn i arloesed a thyfiant yng Nghymru.  Bydd busnesau nawr yn gallu troi at y gwasanaeth hwn ar gyfer cymorth a chanllaw ac edrychwn ymlaen at gynnal y gymhorthfa Eiddo Deallusol cyntaf yn y Llyfrgell Genedlaethol ar 10 Mai."

Bydd y Ganolfan Allgymorth newydd yn darparu mynediad i wybodaeth ar Eiddo Deallusol ac yn cynnig:

  • Gwasanaeth ymholiadau am ddim
  • Mynediad i gronfeydd data Eiddo Deallusol ar-lein am ddim
  • Deunydd ar wahanol agweddau Eiddo Deallusol
  • Canllaw ar chwilio patent ar gyfer y rheini sy’n ansicr ble i ddechrau

Rhan o’r Prosiect Arloesi ar gyfer Busnes yw PATLIB a gaiff ei gyllido gan Ewrop.  Os hoffech fynychu’r diwrnod hyfforddi ar Ebrill 26 yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth, cofrestrwch drwy gysylltu â Llinell Gyswllt Gwybodaeth i Fusnesau Llywodraeth Cymru ar 03000 6 03000 neu drwy e-bostio businesssupport@wales.gsi.gov.uk.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 17 Ebrill 2012 Y Canolbarth
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i