Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ehangu’r Gronfa Datblygu Digidol i gefnogi’r diwydiannau creadigol yng Nghymru

Mae cronfa beilot wedi bod mor lwyddiannus, penderfynwyd ei hehangu a’i hymestyn. Diben y Gronfa Datblygu Digidol yw rhoi grantiau i gwmnïau cyfryngau digidol yng Nghymru iddynt allu datblygu cynnyrch creadigol newydd.
Dydd Mercher 04 Ebrill 2012
Ehangu’r Gronfa Datblygu Digidol i gefnogi’r diwydiannau creadigol yng Nghymru
Ehangu’r Gronfa Datblygu Digidol i gefnogi’r diwydiannau creadigol yng Nghymru

Dywedodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart y bydd y Gronfa Datblygu Digidol yn cael rhedeg tan ddiwedd mis Mawrth 2013 ac y caiff £1.5 miliwn yn ychwanegol ei neilltuo iddi, gan ddod â'r cyfanswm ynddi i £2 miliwn.

Meddai Mrs Hart:

"Mae'r Gronfa'n cefnogi cwmnïau o bob cwr o Gymru i ddatblygu nifer o brosiectau diddorol, blaengar a masnachol sydd â'r potensial i helpu i gynnal twf sector y diwydiannau creadigol.

"Cafodd y prosiect ei lansio fel peilot i ddechrau, ac mae'n dda gen i allu cyhoeddi nawr ein bod am ei hymestyn am flwyddyn arall a neilltuo rhagor o arian iddi.  Mae'r diddordeb ymhlith busnesau Cymru'n frwd gyda thros gant wedi mynegi diddordeb hyd yma."

Mae'r gronfa'n rhoi cyllid sbarduno nad oes angen ei dalu yn ôl i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau creadigol newydd y gellir eu gweithio ar draws nifer o blatfformau digidol ac mewn marchnadoedd rhyngwladol.

Gwnaeth y Gweinidog y cyhoeddiad yn ystod ei hymweliad â Chaos Trend yn Abertawe.  Mae'r cwmni arobryn hwn ar fin derbyn arian gan y gronfa i'w helpu i ddod yn un o ddatblygwyr gemau aml-blatfform cyntaf Cymru.

Ar hyn o bryd, mae Chaos Trend yn datblygu gemau ar gyfer platfform Apple yn unig ond bydd grant Llywodraeth Cymru'n ei alluogi i ddatblygu gemau ar gyfer platfformau adnabyddus eraill fel Android, Symbian a Windows.

Bydd y gallu hwn i weithio ar blatfformau eraill yn cryfhau safle Chaos Trend yn y farchnad ac yn creu Eiddo Deallusol newydd fydd yn cael ei ddal yn gyfan gwbl yng Nghymru.

Meddai'r Rheolwr Gyfarwyddwr Darren Adams:

"Ni fyddem wedi gallu cynnal y prosiect hwn na chyflogi'r staff medrus angenrheidiol heb help y Gronfa Datblygu Digidol.

"Rydym am ganolbwyntio ar ddatblygu gemau yn hytrach na datblygu meddalwedd ac mae'r gronfa yn rhoi'r cyfle inni gystadlu o ddifri yn un o ddiwydiannau mwyaf cystadleuol y byd."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 04 Ebrill 2012 Cymru Ddigidol Y Canolbarth Y Gogledd Y De-orllewin Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i