Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

EBS Automation i dreblu ei weithlu

Mae cwmni o Lanelli sy’n dylunio, cynhyrchu ac yn gosod systemau awtomeiddio a robotaidd soffistigedig ar archeb i ystod o sectorau diwydiannol yn treblu ei weithlu fel rhan o brosiect ehangu mawr.
Dydd Iau 05 Ebrill 2012
EBS investment to treble workforce

Mae EBS Automation Ltd yn derbyn cymorth ariannol o £113,000 o’r Gronfa Twf Economaidd gan Lywodraeth Cymru a fydd yn galluogi’r cwmni i ehangu ei weithlu o un ar bymtheg i hanner cant o weithwyr yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Mae’r cwmni’n buddsoddi £250,000 ei hun yn ei gyfleusterau ym Mharc y Dafen.  Y nod yw gallu cynhyrchu mwy er mwyn ymdopi â’r gwerth tua £3 miliwn o archebion sydd ganddynt.

Bydd y buddsoddiad yn galluogi EBS i ehangu ei uned gweithgynhyrchu a’i gyfarpar, adeiladu llawr ychwanegol i ail-leoli’r timau dylunio, a gosod cyfrifiaduron soffistigedig a systemau Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) 3D.

Trwy ehangu, bydd y cwmni’n gallu cyflenwi’r archebion sydd ar gynnydd gan ei gwsmeriaid presennol yn y DU ac Ewrop, a chymryd archebion gan gwsmeriaid posibl newydd o Tsieina, Rwsia ac India.

Yn ystod ei hymweliad ag EBS heddiw, dysgodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart, y bydd y cwmni’n cyflogi un ar bymtheg aelod newydd o staff medrus y flwyddyn ariannol hon ac yn gwella’i raglen datblygu prentisiaethau i gynnwys graddedigion.

Dywedodd y Gweinidog:

“Newyddion arbennig yw clywed am gwmnïau Cymreig yn ehangu, gan fuddsoddi a chreu swyddi mewn amodau masnachu anodd, ac rwy’n falch fod Llywodraeth Cymru’n gallu cefnogi’r cwmnïau i wneud hyn.

“Mae’r Gronfa Twf Economaidd yn cyfrannu’n fawr at dwf, gan roi cyllid i fusnesau na fyddent yn medru ei gael yn y modd traddodiadol, a’u galluogi i wneud y gorau o’u cyfleoedd.”

Dywedodd y Rheolwr Gyfarwyddwr Mike Evans:

“Mae galw heb ei debyg o'r blaen am ein systemau robotaidd ac awtomeiddio a wneir ar archeb, oherwydd yn y dyddiau anodd hyn rhaid i gwmnïau gynhyrchu mwy a gwella’u cynnyrch.

“Ydy, mae hyn yn golygu bod llai o angen am waith llaw ar ein cwsmeriaid, ond rydyn ni wedi darganfod fod ein systemau’n creu mwy o elw iddynt a’u bod felly’n cyflogi llawer mwy o staff. Mae’n helpu’n cwsmeriaid i dyfu ac i gyflogi staff yn y tymor hir. E.e. rydyn ni’n helpu un o’n cwsmeriaid i symud ei waith gwneud partiau yn ôl i Gymru o Tsieina.

“Ein prif farchnad oedd y sector awtomeiddio ond gwnaethon ni ehangu’n ffocws yn ystod y dirwasgiad gan dargedu sectorau diwydiannol eraill. Erbyn hyn mae gennym nifer fawr o archebion ar y gweill o ystod o sectorau eraill gan gynnwys y sector fferyllol ac electronig”.

“Mae’n hollbwysig ein bod yn ehangu’n gorwelion i fodloni’r galw hwn, ac mae cymorth y Gronfa Twf Economaidd wedi bod yn hanfodol i’n galluogi i wneud hynny. Mae’n golygu mai EBS fydd un o’r cwmnïau arbenigol mwyaf yng Nghymru yn y maes dylunio peiriannau ac awtomeiddio. Rydym yn falch dros ben ein bod wedi cael cymorth Llywodraeth Cymru a Chyllid Cymru i wneud hyn.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 05 Ebrill 2012 Yr economi Programme for Government - Growth Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i