Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth Cymru yn negodi i gael estyn y cynllun lwfansau cyfalaf wrth lansio Ardaloedd Menter Cymru

Mae trafodaethau’n parhau rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar y posibilrwydd o estyn y Cynllun Lwfansau Cyfalaf Uwch i Gymru tu hwnt i Lannau Dyfrdwy, meddai’r Gweinidog Busnes, Edwina Hart, heddiw.
Dydd Llun 02 Ebrill 2012

Roedd Mrs Hart yn siarad wrth i bum Ardal Fenter newydd Cymru gael eu lansio yng Nghaerdydd, Sain Tathan, Glannau Dyfrdwy, Ynys Môn a Blaenau Gwent heddiw, yn unol ag Ardaloedd Menter Lloegr. Mae dau leoliad arall yn cael ei ffafrio ar gyfer sefydlu Ardaloedd Menter, sef Trawsfynydd, Eryri a Harbwr Aberdaugleddau, Sir Benfro.

Y mis diwethaf, cyhoeddodd Trysorlys Ei Mawrhydi bod Lwfansau Cyfalaf 100 y cant ar gael i gefnogi buddsoddiadau dethol mewn rhai rhannau o Ardal fenter Glannau Dyfrdwy, gyda’r potensial i greu dros 5,000 o swyddi.

Dywedodd Mrs Hart:

"Rydym wedi bod yn trafod yn barhaus â’r Trysorlys ynghylch Lwfansau Cyfalaf Uwch yn Ardaloedd Menter Cymru ac rydym wedi datgan o’r dechrau ein bod yn bwriadu dilyn dull gweithredu penodol i bob lleoliad gan deilwra ein cynnig er mwyn sicrhau’r effaith orau.

"Mae Glannau Dyfrdwy o bwysigrwydd strategol i Gymru o ran gweithgynhyrchu uwch a bydd Lwfansau Cyfalaf Uwch yn gwneud yr Ardaloedd Menter yn fwy cystadleuol ac yn annog buddsoddi newydd. Byddwn ni’n gweithio gyda’r partneriaid lleol i gytuno ar ddull manwl o weithredu a chyflawni er mwyn sicrhau’r budd economaidd mwyaf posibl.

"Ond mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i’r Lwfansau Cyfalaf Uwch weithio’n galed dros Gymru, felly rwy’n parhau i geisio sicrhau cymaint o hyblygrwydd ag y bo modd gan y Trysorlys, yn nhermau lefel gyffredinol y lwfansau yng Nghymru a nifer y safleoedd sy’n gallu eu cynnig. Mae’r Trysorlys eisoes wedi ymateb yn adeiladol i fy her i, ac maen nhw’n parhau i gydweithio i sicrhau canlyniad cryf i Gymru.

"Rwy’n falch bod y Lwfansau Cyfalaf Uwch wedi cael eu cytuno ar gyfer safle yng nghanol Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy, gyda’r opsiwn i ychwanegu dau safle ychwanegol yng Nghymru yn y dyfodol. Drwy fynd ati gam wrth gam fel hyn rydym yn gallu rhoi ystyriaeth fwy cytbwys i’r cyfleoedd eraill yn yr Ardaloedd Menter cyntaf, sy’n cael eu lansio heddiw. Byddwn yn ystyried y cyfleoedd yn y ddau leoliad arall yr ydym yn eu ffafrio, y cyhoeddais eu henwau ddiwedd mis Ionawr.”

Ychwanegodd Mrs Hart:

"Cam cyntaf yn unig yw lansio’r pum Ardal Fenter hyn heddiw – mae’n dangos bod Cymru ar agor ar gyfer busnes.”

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fis Medi diwethaf y byddai, fel rhan o’i hagenda polisi economaidd, yn cyflwyno Ardaloedd Menter yng Nghymru ac yn dilyn dull gweithredu penodol wedi’u deilwra’n benodol i bob lleoliad, yn seiliedig ar sgiliau a hanes y gweithlu lleol ym mhob ardal.
Yr Ardaloedd Menter sy’n cael eu lansio heddiw:

  • Ardal Fusnes Canol Caerdydd – gyda ffocws penodol ar y sector Gwasanaethau Ariannol;
  • Ynys Môn – yn canolbwyntio ar y sector ynni;
  • Sain Tathan – yn canolbwyntio’r sector aerofod;
  • Glyn Ebwy – yn canolbwyntio ar y sector gweithgynhyrchu;
  • Glannau Dyfrdwy – yn canolbwyntio ar y sector gweithgynhyrchu.
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Ardaloedd Menter Cymru

Tagiau

Busnes a'r economi 02 Ebrill 2012 Yr economi Rhaglen Lywodraethu Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i