Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gŵr busnes o Gymru yn ‘gwglo’ mwy o gyfleoedd ar-lein i fusnesau bach Cymru

Mae’r Gweinidog Busnes Edwina Hart wedi llongyfarch un o Bencampwyr Entrepreneuriaeth Busnes Llywodraeth Cymru am helpu i ddod â’r busnes byd-eang ‘Google’ i Gymru i helpu busnesau bach i ehangu.
Dydd Llun 12 Mawrth 2012

Ymunodd Mrs Hart â Rheolwr Gyfarwyddwr Google UK Dan Cobley heddiw i lansio’r ymgyrch  ‘Rhoi Busnesau Cymru Ar-lein’.  Bydd yn cefnogi economi ar-lein Cymru trwy annog a helpu busnesau bach a chanolig Cymru i greu gwefannau a gwneud mwy o’u busnes ar-lein.

Mae Llywodraeth Cymru’n noddi rhan gyntaf y cynllun 12 mis. Bydd y cynllun yn cynnig sesiynau tiwtorial am ddim i fusnesau bach yng Nghymru gyda thechnegwyr Google, yn rhoi cyfle i gael gwefan am ddim ac yn rhoi gwersi ar sut i farchnata a hysbysebu ar-lein.

Mae Google wedi bod yn gweithio gyda’r cwmni cyfathrebu o Gaerdydd, Culture Group, i lansio a chynnal yr ymgyrch yng Nghymru.  Sylfaenydd Culture Group, Glynn Pegler, yw un o’r chwe phencampwr a ddewiswyd gan Mrs Hart i hyrwyddo entrepreneuriaeth ar ran Llywodraeth Cymru.

Wrth annerch y lansiad yn y Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd, meddai Mrs Hart,

“Mae gan Gymru sector busnesau bach ffyniannus ac amrywiol, sy’n cyfrannu mewn ffordd hanfodol a deinamig at lwyddiant economi Cymru.  Mae e-fasnachu wedi cynyddu’n aruthrol ac mae 90 y cant o fusnesau Cymru bellach yn defnyddio’r rhyngrwyd.

“Fodd bynnag, mae rhyw 83,000 o fusnesau bach yng Nghymru yn dal heb wefan a dim ond 33 y cant ohonyn nhw sy’n defnyddio’r rhyngrwyd i werthu’u cynnyrch.  Trwy weithio gyda Google, byddwn yn dysgu llawer o’r busnesau bach hyn i ddefnyddio’r rhyngrwyd i fanteisio ar farchnadoedd a chyfleoedd newydd ac i gyrraedd cwsmeriaid newydd ar-lein ym Mhrydain a thu hwnt.

“Mae’n wych gweld Google, un o brif gwmnïau ar-lein y byd, yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Culture Group i lansio’r ymgyrch Brydeinig bwysig hon yng Nghymru.  Mae’n gadarnhad mawr o’r hyn rydym yn ceisio ei wneud yma yng Nghymru trwy ein Strategaeth Cymru Ddigidol ac yn ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth gyda ni i wireddu ein huchelgais o wneud Cymru’n wlad wirioneddol ddigidol.”

Ychwanegodd Mrs Hart,

“Dyma gyfle unigryw i filoedd o fusnesau o Gymru gael help personol i fynd ar-lein a denu cwsmeriaid newydd.  Mae’n gyfle hefyd i fusnesau technoleg ym mhob rhan o Gymru i gydweithio â Google a dod yn un o’i arbenigwyr lleol gan wneud yn siwr bod effaith yr ymgyrch yn para ymhell wedi 12 mis y prosiect.”

Meddai Dan Cobley, Rheolwr Gyfarwyddwr, Google UK,

“Dywed adroddiad diweddar gan y Boston Consulting Group fod busnesau bach sy’n frwd dros ddefnyddio’r rhyngrwyd yn tyfu bedair gwaith yn gynt na chwmnïau sydd heb gysylltiad â’r we.  Gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill, rydym am i fusnesau o bob maint o Gymru ddeall pwysigrwydd y Rhyngrwyd a mor hawdd yw mynd ar-lein a chyfrannu at dwf economi Cymru.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 12 Mawrth 2012 Cymru Ddigidol Yr economi Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i