Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Hwb o £4 miliwn i gynlluniau adfywio yng Ngogledd-ddwyrain Cymru

Mae Alun Davies, y Dirprwy Weinidog dros Raglenni Ewropeaidd, wedi rhoi’r golau gwyrdd i fuddsoddiad gwerth £4 miliwn fydd yn creu swyddi a busnesau lleol trwy adfywio canol trefi Gogledd-ddwyrain Cymru.
Dydd Mercher 08 Chwefror 2012

Bydd yr hwb ariannol yn helpu Cynghorau Sir y Fflint a Wrecsam i ddatblygu eu cynlluniau adfywio trefi ymhellach er mwyn gwella ymddangosiad canol trefi fel Bwcle, Cei Connah, y Fflint, Treffynnon, yr Wyddgrug, Queensferry, Saltney a Shotton yn ogystal â gwella mannau cyhoeddus eraill.

Mae’r cynllun yn cael ei gefnogi gan £3 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.  Daw rhagor o arian oddi wrth yr awdurdodau lleol.

Dywedodd Mr Davies,

“Bydd adfywio canol trefi Sir y Fflint a Wrecsam yn creu cyfleodd newydd i unigolion a busnesau wrth i fwy o arian gael ei fuddsoddi yn yr ardal.  Dyma enghraifft arall o sut mae arian yr Undeb Ewropeaidd yn cael effaith gadarnhaol ar gymunedau, gan greu mwy o swyddi a meithrin mwy o ymdeimlad o fentergarwch.”

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn defnyddio’r arian fel rhan o’i raglen Cynllun Gweithredu ehangach ar gyfer Trefi gan ddefnyddio’r arian i wella apêl canol trefi’r sir ac annog cwmnïau o’r sector preifat i fuddsoddi yn yr ardaloedd hyn.  Yn Wrecsam, bydd Stryd y Brenin yn cael ei hadfywio fel ei bod yr un mor ddeniadol â’r orsaf newydd.  

Dywedodd y Cynghorydd Rodney Skelland, Aelod Arweiniol ar gyfer Diwygio a Llywodraethu Corfforaethol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam,  

“Rydym yn hapus iawn ein bod wedi cael arian o Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.  Mae ein cyllid yn dynn ar hyn o bryd felly mae hwn yn newyddion da iawn.  Byddwn yn gwella’r stryd ger yr orsaf fysiau yn Wrecsam gan mai hon yw’r stryd y mae llawer o bobl sy’n ymweld â’r dref yn ei gweld gyntaf."

Dywedodd y Cynghorydd Matt Wright, sy’n gyfrifol am Bortffolio Adfywio a Thwristiaeth Cyngor Sir y Fflint,

“Mae hwn yn hwb cyffrous arall i’n sir.  Daw’r cyhoeddiad ar ôl i Gyngor Sir y Fflint, ar y cyd â Chyngor Wrecsam, gyflwyno cais am help i ganol ein trefi. Mae’r cyllid hwn gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop yn golygu ein bod yn gallu rhoi hwb ariannol pellach i’n prosiect Partneriaeth Canol y Dref sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n cynorthwyo cynlluniau yn y Fflint, yr Wyddgrug, Treffynnon, Bwcle a threfi eraill.

“Mae cyfnod anodd yn wynebu canol ein trefi, fel y nodwyd yn adroddiadau diweddar Mary Portas a Phwyllgor Menter a Busnes Llywodraeth Cymru, ac felly mae’r cymorth hwn i wella eu hamgylchedd ffisegol ac i annog busnesau i fuddsoddi yn y stryd fawr yn gam mawr ymlaen.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 08 Chwefror 2012 Adfywio Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i