Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth Cymru am gael adborth y farchnad am fand eang y genhedlaeth nesaf

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi manylion ardaloedd ledled Cymru y mae’n bwriadu eu cynorthwyo i gael band eang y genhedlaeth nesaf. Bydd hyn yn sicrhau bod gan Gymru’r rhwydwaith gorau posibl.
Dydd Mawrth 24 Ionawr 2012

Mae’n dilyn adolygiad a gynhaliwyd y flwyddyn diwethaf i bwyso a mesur sut mae’r sector preifat yn buddsoddi mewn band eang y genhedlaeth nesaf.

Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i geisio sicrhau bod Band Eang y Genhedlaeth Nesaf ar gael i bob cartref a busnes yng Nghymru erbyn 2015 a bydd yn cynorthwyo’r ardaloedd hynny nad yw’r sector preifat yn buddsoddi ynddynt.

Gallwch weld rhestr o’r ardaloedd y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu cynorthwyo trwy glicio ar y ddolen hon Adolygiad o’r Farchnad Agored - Cam 2    

Mae hwn yn gyfle i’r farchnad gyflwyno cynigion neu sylwadau pellach er mwyn helpu Llywodraeth Cymru i wybod lle mae’r sector preifat eisoes wedi buddsoddi mewn rhwydweithiau ar gyfer y genhedlaeth nesaf o fand eang neu’r ardaloedd y maent yn bwriadu buddsoddi ynddynt dros y tair blynedd nesaf.  

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyfrannu yn ail gam y broses o adolygu’r farchnad agored gael manylion yn Adolygiad o’r Farchnad Agored - Cam 2

Bydd yr wybodaeth yn helpu Gweinidogion Cymru i benderfynu lle dylid canolbwyntio ar osod rhwydwaith band eang y genhedlaeth nesaf.  Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau yw 23/02/2012.

Dywedodd Edwina Hart, y Gweinidog Busnes,

“Mae nod clir i’r adolygiad hwn sef sicrhau bod yr ardaloedd yr ydym yn bwriadu’u cynorthwyo yn manteisio i’r eithaf ar gynlluniau’r sector preifat i fuddsoddi mewn band eang y genhedlaeth nesaf.

"Rydym am sicrhau bod Llywodraeth Cymru’n cynorthwyo’r ardaloedd hyn mewn ffordd sy’n gwneud y gorau o’n buddsoddiad. Rydym wedi gwneud ymrwymiad pendant yn ein Rhaglen Lywodraethu i sicrhau bod band eang y genhedlaeth nesaf ar gael i bawb erbyn 2015.  Trwy fuddsoddi mewn rhwydwaith digidol o’r radd flaenaf, byddwn yn gallu cystadlu ar lefel ryngwladol a sicrhau bod Cymru ymhell ar y blaen yn yr economi ddigidol.

“Mae’n hanfodol bod band eang cadarn a chyflym ar gael i bob cartref a busnes yng Nghymru yn yr 21ain ganrif er mwyn iddyn nhw allu defnyddio’r gwasanaethau a’r cyfleoedd y mae technolegau digidol yn eu cynnig iddynt.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 24 Ionawr 2012 Band eang Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i