Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Rhagfyr 2011
Mae Cynllun Datblygu Gwledig Cymru yn helpu menyw ifanc o Ystrad Mynach ddechrau ar yrfa newydd.
 
20 Rhagfyr 2011
Mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru wedi talu am chysylltiad band eang cyflym mewn ardal ar gyrion Abertawe a oedd yn fan gwan ar gyfer derbyn band eang gynt.
 
 
19 Rhagfyr 2011
Mae lleoedd yng Nghymru wedi'u defnyddio ar gyfer ffilmiau llwyddiannus rhyngwladol a chynyrchiadau teledu mawr, gan ddod â miliynau o bunnoedd i'r economi.
 
16 Rhagfyr 2011
Heddiw, aeth y Gweinidog Busnes Edwina Hart ar ymweliad â chanolfan Maynard cwmni GE Healthcare yng Nghaerdydd – un o ganolfannau mwyaf blaenllaw Cymru ym maes gwyddorau bywyd.
 
14 Rhagfyr 2011
Mae cwmni bach yng Nghymru wedi cyhoeddi ei fod wedi dod i gytundeb egsgliwsif sy’n werth miliynau o bunnoedd gyda Grŵp Sany.
 
14 Rhagfyr 2011
Gall Gymru gynnig popeth ar gyfer gwledd Nadolig berffaith
 
14 Rhagfyr 2011
Bydd hyd at 250 o swyddi â lefel uchel o sgiliau yn y sector ynni adnewyddadwy yn cael eu creu mewn canolfan hyfforddi a weithredol newydd gwerth £7 miliwn.
 
13 Rhagfyr 2011
Bydd Alun Davies yn mynd i Strasbwrg i drafod materion sy'n effeithio ar Gymru gydag ASEau, swyddogion yr UE a chymheiriaid o wledydd eraill.
 
12 Rhagfyr 2011
Mae cyn fyfyrwraig wedi dechrau busnes ar-lein yn gwerthu gwisgoedd ar gyfer pasiantau a chystadlaethau harddwch wedi cyrraedd trosiant o £50,000 yn ei chwe mis cyntaf.
 
08 Rhagfyr 2011
Mae cwmni gweithgynhyrchu o Wrecsam ar ei ennill yn sgil sefydlu busnes yn y Dwyrain Canol wrth iddo allforio dwy archeb newydd i Kuwait yr wythnos hon.
 
08 Rhagfyr 2011
Mae asiantaeth dylunio gwefannau o Abertawe wedi ailddylunio gwefan 10 Stryd Downing.
 
08 Rhagfyr 2011
Mae Rhaglen Beilot y Gronfa Datblygu Digidol wedi cael ei lansio i gynorthwyo ac i roi hwb i ddiwydiannau creadigol Cymru.
 
07 Rhagfyr 2011
Mae'r cwmni blaenllaw Deloitte, sy'n rhoi cyngor i fusnesau, wedi dewis sefydlu canolfan newydd i'w dîm rheoli risg yng Nghymru, a fydd yn creu hyd at 100 o swyddi newydd.
 
06 Rhagfyr 2011
Mae'r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd a Physgodfeydd, Alun Davies, wedi ymweld â dau gwmni sydd wedi ennill gwobrau Cymru y Gwir Flas yn Nhrefaldwyn
 
05 Rhagfyr 2011
Tynnwyd sylw at bwysigrwydd y diwydiant ynni i economi Sir Benfro pan lansiodd Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, Ganolfan Arloesedd y Bont yn Noc Penfro.
 
05 Rhagfyr 2011
Mae'r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd a Physgodfeydd Alun Davies wedi ymweld â chwmni yn Sir Gaerfyrddin sydd wedi ennill Gwobr y Gwir Flas
 
02 Rhagfyr 2011
Mae'r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd a Physgodfeydd, Alun Davies wedi ymweld â patisserie ym Mhort Talbot.
 
01 Rhagfyr 2011
Mae prosiect gwerth £4.7m i sefydlu canolfan ragoriaeth o safon byd i hyrwyddo dylunio ac arloesi yn niwydiannau Cymru wedi cael arian gan yr UE.
 
Tudalen 1 o 9 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i