Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Wrexham Mineral Cables ar ei ennill drwy strategaeth allforio

Mae cwmni gweithgynhyrchu o Wrecsam ar ei ennill yn sgil sefydlu busnes yn y Dwyrain Canol wrth iddo allforio dwy archeb newydd i Kuwait yr wythnos hon.
Dydd Iau 08 Rhagfyr 2011

Wrexham Mineral Cables (WMC) yw’r unig gwmni yn y DU sy’n gwneud ceblau arbenigol wedi’u hinsiwleiddio â mwynau (MICC) sy’n gallu gwrthsefyll gwres o fwy na 1000 gradd celsiws. Mae galw mawr amdanynt yn y diwydiant petrogemegol. Hefyd dyma’r unig weithgynhyrchwr ceblau arbenigol wedi’u hinsiwleiddio â mwynau yn y byd sy’n cael ei gymeradwyo gan BASEC.

Maen nhw’n diogelu cylchrediad pŵer a rheoli offer hanfodol sy’n cael ei ddefnyddio mewn gorsafoedd pŵer, ffowndrïau, mwyngloddiau a’r diwydiant petrogemegol, yn ogystal ag adeiladau cyhoeddus fel ysgolion, ysbytai, gwestai a chanolfannau trafnidiaeth.

Yr wythnos hon bydd y cwmni’n anfon archeb o £250,000 ar gyfer ceblau pŵer gwrthsefyll tân ar gyfer gorsaf pwmpio olew newydd gwerth $430million yn Kuwait, ynghyd ag archeb arall o £90,000 gan gwmni olew gwahanol ar gyfer gorsaf atgyfnerthu newydd.

Dywedodd y rheolwr rhanbarthol Phil Thomas fod y cwmni bellach yn rhoi dyfynbrisiau rheolaidd ar gyfer gwaith yn y Dwyrain Canol a bod allforio’n helpu i sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y busnes.

Mae cymorth gan Lywodraeth Cymru wedi bod yn hanfodol o ran sefydlu enw’r cwmni yn y Dwyrain Canol.

Dywedodd y rheolwr prosiectau Dave Winship,

“Fe ddechreuwyd targedu’r rhanbarth hwn o ddifrif rai blynyddoedd yn ôl ac rydym wedi bod ar sawl taith fasnach gyda nawdd rhannol gan Lywodraeth Cymru a UKTI, a oedd yn hollbwysig.

“Helpodd swyddogion Llywodraeth Cymru i drefnu cyfarfodydd gydag unigolion allweddol ac mae’r cymorth a gafwyd heb ei ail – mae’n gwbl amhrisiadwy. Fe gawsom ni gyfarfodydd gyda phobl allweddol yn Siambr Fasnach Kuwait – fydden ni erioed wedi dychmygu gallu gwneud hynny heb gefnogaeth.

“Fe aethon ni ar ymweliadau ein hunain i’r wlad yn ddiweddarach, ond cafwyd mwy o ymholiadau ar sail y daith fasnach gan fod hynny’n rhoi’r cyfle i ni gwrdd ag unigolion allweddol ac roedd bod yn rhan o daith Lywodraeth yn rhoi hygrededd i ni.”

Dywedodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart,

“Mae allforio yn hanfodol i economi Cymru a gallai gynnig cyfleoedd marchnata newydd i gwmnïau’r wlad.

“Gall masnachu’n rhyngwladol helpu i liniaru effeithiau’r amgylchiadau masnachu anodd yn y DU ac Ewrop. Rwy’n falch bod y cymorth gan Lywodraeth Cymru wedi helpu Wrexham Mineral Cables, sy’n gweithio yn un o’n sectorau allweddol, i wneud cynnydd mewn marchnadoedd newydd, sydd yn ei dro yn cynnal swyddi lleol.”

Er gwaethaf yr amgylchiadau masnachu anodd, mae allforio’n cyfrif am ran fawr o fusnes y cwmni, gyda gwerthiant yn y DU yn parhau’n sefydlog. Mae’r cwmni, sy’n cyflogi tua deugain o bobl yn ei bencadlys yn Rhiwabon, Wrecsam, hefyd yn allforio’n rheolaidd i Qatar ac India.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 08 Rhagfyr 2011 Yr economi Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i